Even voorstellen

Maak kennis met mensen en organisaties die actief zijn op onze parochie

Welkom directeur David

Mijn pen en mijn nieuwsgierigheid hunkerden naar een kennismaking-interview met de nieuwe, kersverse directeur van onze Sint-Pius X-school. Maar… mijn eigen professionele ervaring fluisterde mij in: “Man, wacht enkele maanden. Je weet toch hoe hels en hectisch de eerste en de laatste maanden van een schooljaar zijn voor een leerkracht en voor een directeur. En dan nog een opstarter”.
Gelukkig haalde de redelijkheid het op mijn ongeduld. Ik wachtte tot – om het met Boudewijn de Groot te zeggen - de rook om het hoofd van David was verdwenen. Einde november vond ik de tijd gekomen. En… ziehier het resultaat. Een intrede-portret van David (op zijn Engels uitgesproken) Desmet, directeur van onze Sint-Pius X-school sedert 1 september 2011. Lees verder...

In de kijker: Jacques en Betty Vandenbulcke Vandendriessche

2011 is het jaar van de vrijwilliger. Een leuk en vooral noodzakelijk initiatief. Hebben jullie zich immers reeds een wereld voorgesteld, zonder vrijwilligers? Een maatschappelijke catastrofe zou dit zijn. Even deze vrijwilligersloze warboel bekijken: ’s morgens, ’s avonds, ’s middags geen verkeeropzichters meer aan de scholen en drukke kruispunten, geen oma’s en opa’s meer in de kleinkinderopvang, jeugdsport geen begeleiding meer, jeugdbewegingen een kruis erover, buurtfeesten vergeet het maar, de meeste mantelzorg foetsie, leesouders sprakeloos, het ganse middenveld weggeveegd, Sint-Pius X-parochiefeest, quiz en Pius X-loop vlakke gebeurtenisloze weekends, vrijwilligers in Rust- en Verzorgingscentra en Palliatieve Eenheden, los het maar anders op, oudercomités, zelfhulpgroepen, anderen moeten het voortaan betaald doen… Zo zouden wij nog bladzijden lang verder kunnen gaan, zonder al te veel verbeelding aan de dag te leggen.
Toch nog dit: wisten jullie dat gans het onderwijs, de meest fundamentele pijler van onze sociaal, culturele, economische en ethische ontwikkeling, via de raden van bestuur - totaal onbezoldigd - door vrijwilligers wordt geleid? Hallucinant, maar wonderbaarlijk tegelijk.
Vandaar dat wij het meer dan nodig vonden even onze parochiale- en wijkvrijwilligers in het zonnetje te plaatsen. Niet omwille van het zonnetje zelf, maar omwille van de warmte ervan. Een warmte van waardering en genegenheid die wij hen toedragen en hen willen schenken via een regelmatige artikelenreeks. Waardering waaruit zij de kracht kunnen putten om nog meer en heerlijker vrijwillliger te zijn. Als eerste in de reeks, noblesse oblige, bezochten wij het echtpaar Jacques Vandenbulcke - Betty Vandendriessche uit de Kuurnsesteenweg 83, Kortrijk. Vrijwilligers van het eerste en laatste uur. Lees verder...

10 jaar acoliet: Matthias Monteyne

Wij blijven erop drukken. Onze geloofsgemeenschap op Sint-Pius X kan rekenen op een “sterk pakket vrijwilligers”. Zonder hen zou de toekomst van onze parochie en onze wijk er niet zo kleurig uitzien. Maar wij willen de motivatie levendig houden. Het jaar van de vrijwilliger is daartoe een enige gelegenheid. Vandaar dat wij regelmatig een vrijwilliger in de kijker willen plaatsen. Graag stellen wij jullie voor: Matthias Monteyne. Lees verder...

Stille en ongeziene vrijwilliger: André Vanmarcke

Onze parochie zou niet zijn wat zij is, zonder de vele vrijwilligers “die de kave recht houden”. In het Europees jaar van de vrijwilliger willen wij regelmatig de schijnwerper richten op deze vrijwilligers die zoveel ongezien werk verrichten. Die in de lommer onverdroten en belangloos hun inzet kwistig rondstrooien. In dit artikel zetten wij even André Vanmarcke in het vrijwilligerszonnetje. Lees verder...

De Lydiagroep in een nieuw kleedje

Eind februari verscheen op onze Sint-Pius X-parochie een nieuwe publicatie: de Lydia-info. Jullie merken uiteraard dat onze Lydia-groep Sint-Pius X, er achter steekt. De Lydia-info zal enkele keren per jaar verschijnen en heeft een tweevoudig doel:
Het doorgeven van nuttige informatie aan alle Lydia-medewerkers en het aanhalen van de onderlinge verbondenheid van de medewerkers.
Uiteraard was deze eerste Lydia-info, de kans om de vernieuwde Lydia-werking aan onze Kerk en Leven-lezers voor te stellen. Maar eerst toch even een klein stukje geschiedenis. Op zoek naar de roots. Lees verder...

Kiekjes kieken - Ann Dhaene

[..] Dus gaat de redacteur op zoek naar fotografen en hij vindt ze. Twee geëngageerde dames nemen nu heel regelmatig die foto-opdracht op zich. Koster Ann Toye en Ann Dhaene. Onze koster is voldoende bekend bij onze lezers. Maar uiteraard is zij, wegens haar kosterlijke verplichtingen niet altijd beschikbaar. De schrift zegt het immers ook heel duidelijk: “Niemand kan twee heren dienen” (klinken die heren niet wat anti-feministisch?).
Wel, als de ene Ann er niet is, is de andere er. Die andere is dus Ann Mertens (op de foto kiekensklaar). Toch even Ann Dhaene voorstellen. Lees verder...

Miguele Traest

Een enige gelegenheid was het om Juffrouw Miguele te strikken voor een interview, na het prachtig optreden van “haar” zangertjes op die februarizondag. Tussen de vele felicitaties die Miguele kreeg, vlug een afspraak gemaakt. Je kent dat wel, voor slechts 5 minuutjes die een uur duren.
Dinsdagnamiddag trok ik dan naar de blauwe klas in de Sint-Pius X-school. Op het gelijkvloers. Pardoes viel ik binnen in een didactische les over geneeskunde, dokters, Rode Kruis, stethoscopen en alles wat met gezondheid of ziek zijn had te maken. Totaal anders dan in mijn kleutertijd. Nu 1943 (1e kleuterklas) is al heel lang geschiedenis. Nieuwsgierige kleuters keken naar mij op, maar Juffrouw Miguele had alles voorzien. Het was speeltijd en daarna zou een gedienstige collega even de cursus geneeskunde overnemen. Ondertussen zouden wij wat babbelen. De neerslag van die babbeling is het loutere journalistiek voorrecht van Kerk en Leven. Je moet het als redacteur maar treffen. Lees verder...

Roger Vancraeynest

Met deze starten wij een nieuwe rubriek. Kerk en Leven, editie Sint-Pius X wil naar de mensen toe. Naar het leven. Naar de “vloer” waar het echte “zijn” plaats grijpt. Vandaar de idee om met een onregelmatige regelmaat (de journalistiek heeft zo zijn eigen paradoxen) een parochiaan in de kijker te plaatsen. Wees gerust, geen hagiografieën. Gewoon tekeningen van het leven geven. Over mensen schrijven voor mensen.
Voor de première bood zich een gunstige gelegenheid aan: onze parochiaan Roger Vancraeynest werd op 24 augustus 2010, negentig (90!) jaar. Deze kans mocht ons niet ontglippen. Roger foeterde wat tegen: “Ik ben maar een “gewone piot”. “Overdrijf dus maar niet”. Dat zal ik dus niet doen, Roger. Lees verder...

Pater Leonard Heyse

Sedert mei 2010 gaat pater Leonard, in samenwerking en afspraak met priester Chris De Paepe, de zaterdagavondmis voor in onze Sint-Pius X-kerk. Dit na het overlijden van pater Patrick Deknudt.
Om pater Leonard nog beter te leren kennen door onze parochianen, trokken wij op interview. Het werd een gezellig, leerrijk en vooral open gesprek. Wij willen het jullie zeker niet onthouden. Lees verder...

Onze acolieten

Een heel tijdje geleden – om precies te zijn - in de zondagviering van 24 augustus werd de focus ook eens speciaal gericht op onze acolieten. De drie acolieten die op die zondag van dienst waren, werden aan de parochianen voorgesteld. Wij dachten dat dat wel eens mocht. Het is immers niet meer zo evident dat prille tieners in onze tijd zich daarvoor willen inzetten. Ze zijn allen een essentieel onderdeel voor het goed functioneren van onze parochievieringen. Lees verder...

Kaartclub Sint-Pius X

De Kaartclub van Sint-Pius X is één van de negen afdelingen van de Seniorenclub Eeuwige Lente VZW van Kortrijk (SEL). De SEL omvat zes kaartclubs, een cultuurclub, een hobbyclub en een petéanqueclub. De SEL heeft ongeveer 520 leden en ongeveer 70 vrijwilligers. Lees verder...

Muziek is ook bidden - organiste Inge Linskens

Je ziet ze niet altijd zo erg goed. Ietwat verscholen rechts op het hoogaltaar. Afgeschermd door de houten lezenaar. Maar bemerk je ze niet zo vlug, je hoort ze elke misviering helder en muzikaal. Inge, onze organiste van de Sint-Pius X-kerk.
Wij wilden er echt wel wat meer over weten, over dat organist zijn. Hoe kom je daartoe ? Wat behelst dat juist ? Welke zijn de zorgen en de vreugden van iemand die elke week, elk hoogfeest, zorgt dat onze H. Missen muzikaal worden opgeluisterd, sfeervol worden opgekleurd.
Lees het volledige artikel...

Dienstbaarheid - Dirk Deceuninck en Ann Toye

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor religieuze roepingen. Grote getallen gewijden in de Heer zijn zeldzaamheden geworden. Dat kan en mag geen reden zijn tot onchristelijk pessimisme of doemdenken. Nieuwe vormen van religieuze inzet vullen nieuwe tijden in. Het diaconaat herleeft en is geleidelijk aan opnieuw een vaste plaats aan het krijgen in ons geloofsleven van de 21ste eeuw.
Zondag 2 maart wordt onze parochiaan Dirk Deceuninck, in zijn Sint-Pius X-kerk, door Monseigneur Vangheluwe eveneens tot diaken gewijd. Meer dan een gelegenheid om met het echtpaar Dirk en Ann Deceuninck-Toye uit de Gouden Rivierlaan een gesprek te hebben. Lees het volledige artikel...

Drijvende krachten - Guy Allaert en Claudine Van Essche

Het parochiefeest 2007 nadert met rasse schreden. Zondag 25 november is het dan zover. Wij konden het niet nalaten even aan te bellen bij de stekhouders en absolute steunpilaren van deze feesten: het echtpaar Guy Allaert-Claudine Van Essche, in de Gouden Rivierlaan 14A, Kortrijk (Sint-Pius X). Lees het volledige artikel...

Laat duizend bloemen bloeien - Aurore Degroote en Jacques Lambein

Dat zei ooit een historisch staatsman, om te onderlijnen dat creativiteit een dynamische kracht is voor een mensenmaatschappij. Welnu, onze Sint-Pius X-kerk, kan dit gezegde, als een pluim op haar tiaar steken. Onze kerk schittert en kleurt wekelijks van de frisse bloemen. Een weelde voor het oog. Een stimulans om de liturgie nog meer natuurlijke diepte te geven. Dit komt er echter niet allemaal vanzelf. Mensenhanden en menselijke, verfijnde inspiratiekracht steken daar achter. Wij gingen even op zoek naar de stille verborgen werkers achter al die schoonheid. Lees het volledige artikel...

Leesclub Sint-Pius X - 30 jaar leesvreugde

30 Jaar geleden was een leesclub iets totaal nieuws. Zeg maar totaal onbekend. Nu zijn er in Kortrijk vijf lekker draaiende en bloeiende leesclubs. En je raadt het inderdaad goed: de leesclub van Sint-Pius X is de oudste. Zeker de moeite waard om eens die geschiedenis van “30 jaar lezen op onze parochie” ter “lezing” te stellen. Lees het volledige artikel...

Kerkwerk heeft vele uitzichten - Koster Ann

Een parochiegemeenschap steunt op vele schouders. Heeft veel diverse uitzichten en kanten. Deze week willen wij even het kosterschap belichten. Onontbeerlijk voor een degelijke, kwalitatieve kerkwerking. Op Sint-Pius X heeft het kosterschap zelfs een apart uitzicht. Onze koster Ann Toye staat er duidelijk op te zeggen dat bij haar (dus bij ons) het kosterschap wel degelijk het samenspel is van een kostersechtpaar. Anders was het niet mogelijk. Nu even onze koster voorstellen. Lees het volledige artikel...

Een Sint-Pius X-verhaal: Chris De Paepe

In 2008-2009 wordt de Sint-Pius X-parochie vijftig jaar jong. Wij zijn ons dus stilaan aan het opwarmen voor een groots jubileumjaar. Hoe konden wij dit beter doen, dan even ons oor te luisteren te leggen bij Chris De Paepe. Het werd een levensverhaal van dienstbaarheid waarvan meerdere hoofdstukken geschreven werden op pagina’s van de Sint-Pius X-parochie. Of… hoe het ook allemaal geschreven staat in de palm van Gods hand. Lees het volledige artikel...

Drie jaar federatie Sint-Amandus - een gesprek met priester Geert

Tijd houdt geen pauze. Tijd kent geen vluchtheuvels, geen zebrapaden, geen afremmers. Tijd aarzelt nooit, maakt nimmer rechtsomkeer. Tijd is onomkeerbaar.
Je beseft het maar, als je plots tot de ontdekking komt dat onze federatie vandaag 4 april 2007 dag op dag drie jaar jong is. Een betere gelegenheid kon er moeilijk zijn, om even ons oor te luisteren te leggen bij Priester Geert, een van de grondleggers en bezielers van het federatief verband Sint-Elooi, Sint-Pius X en de Sint-Michielsbeweging. Het werd een leuk, leerrijk, onderhoudend maar vooral boeiend levensverhaal in dienst van de Heer en de anderen. Lees het volledige artikel...

Een goede priester worden - priester Noël

Priester worden en priester zijn in onze tijd, dat is geen evidentie meer. Parochiepriester, dus arbeider op het echte, alledaagse geloofsveld is dit zeker nog minder. Het dalend aantal priesters, de ontkerkelijking van Vlaanderen, de ‘zappende’ parochiaan, de op-zich-zelf gerichte mens, het lijken zoveel ontmoedigende signalen. En toch waait er een nieuwe dynamiek door de Kerk. Anders dan vroeger misschien, maar zeker geloofsvol. Jonge mensen die kiezen voor nieuwe kerkbewegingen binnen het katholicisme, adolescenten en volwassenen die hun roeping tot diaken of priester toekomstgericht beantwoorden, leken die zich gelovig willen vormen, parochiegemeenschappen die in een nieuw elan zich op grotere schaal federatief beginnen te bewegen en hun tweede adem terugvinden. Het zijn de nieuwe tekenen van hoop.
Waar komt die zegening vandaan? Wat drijft jonge mensen opnieuw naar een gelovige levensvorm? Wat is de kern van die nieuwe evangelisatie?
Met al deze vragen en nog zoveel andere meer, trokken wij naar priester Noël Bonte. Waar anders heen dan naar Sint-Michiel, waar het voor Noël in Kortrijk allemaal begon? Maar vooraf was er zoveel meer gebeurd. Een verhaal over een hedendaags priesterleven. Lees het volledige artikel...

Gastvrijheid - zuster Denise en zuster Noëlla

Ontelbare malen betrad ik reeds de statige binnenplaats van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal en toch ben ik nog telkens getroffen door haar harmonische schoonheid. Die ruimte ademt tegelijk rust en levendigheid uit. Stil bezinnend en toch vitaal sprekend. De meest intimistische en meteen oudste plaats van Kortrijk. Lees het volledige artikel...

Het diaconaat: te weinig gekend!

Wij waren te gast bij diaken Dirk Vergote, samen met diaken Curd Fieux en diaken in opleiding Dirk Deceuninck. Alle drie actief binnen onze federatie en daardoor uiteraard op onze Sint-Pius X-parochie. Het werd een gezellige maar vooral zeer interessante babbel over de waarde en betekenis van het diaconaat binnen de katholieke kerk en concreet op onze parochie. Klik hier voor het relaas van het gesprek. Verrijkend! Lees het volledige artikel...