Don't be afraid to follow the royal way of the cross

Deze woorden van priester Noël vormden de rode draad die door de H. Eucharistieviering liep van zondag 23 november. Het feest van Christus Koning, dat nu ook voor de derde maal samenviel met ons jaarlijks parochiefeest.

Bekijk de uitgebreide fotoreportage

Christus Koning

Een bomvolle Kerk ondanks het gure novemberweer. Een feestelijke schare gelovigen voor een van hun grote feesten.

Het ensemble Alfabet onder leiding van de jarige Pieter Mayeur, zette de viering gepast in met een opwekkend maar toch beheerst I’m gonna sing. Later in de vieringen wisselde Alfabet de klassieke religieuze Misliederen (op een eigen wijze gezongen) af met pakkende Godsgestemde songs als het diepindringende “In the heart lies for you a lark born only for you” en “There is a new world somewhere”. Gospels en spirituals stralen immers iets koninklijks uit.

Priester Noël duidde ons de betekenis van dit “koninklijk”. Niet dit van de macht of de kracht. Niet dit van het geld of het prestige. Niet dit van invloed of militaire of politieke suprematie. Wel de koninklijkheid van het hart, van de weg naar de andere, van de weg naar het kruis van Golgotha. De weg vooral naar de zaligsprekingen, de weg naar de kleinen. De weg naar die weergaloze zin uit het Mattheusevangelie van die dag: “Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienelijksten van mijn zusters of broeders, dat hebben jullie voor mij gedaan”.
Priester Noël verwees meteen naar de zin die hij ooit van onze vorige Paus op de jongerendagen in Canada had gehoord: “Wees niet bevreesd de koninklijke weg van het Kruis te volgen”. Dit was de grote boodschap die wij niet alleen als individuele christen, maar ook als geloofsgemeenschap meekregen, op deze parochiale hoogdag.”
Dit 'niet bevreesd zijn’ sloot pakkend aan bij de eerste lezing uit de profeest Ezechiël: “Zo spreekt de Heer: Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde en zich onder zijn schapen begeeft, wanneer ze verstrooid zijn, zo zal ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel.”
“Vrezen wij als christen niet te veel en hopen wij te weinig ?”. Een vragende doordenker vol hoopvolheid in deze ietwat duistere religieuze en maatschappelijke dagen.

Na deze deugddoende Zondagsmis - onze parochiale Zondagsmissen maken toch telkens essenties in ons los – trokken wij met z’n 200 op naar Open School voor…

Het jaarlijks parochiefeest

Guy Allaert en zijn dynamische ploeg medewerkers hadden het weer fijn voor mekaar gebracht. De hall van Open School was omgetoverd tot een gezellig eethuis. Een ontmoetingsruimte voor deze parochie die nu al vijftig jaar lang de weg naar gemeenschapsvorming bewandelt. Soms met vallen, maar steeds weer met stevig rechtstaan. Een verhaal, zoals het verhaal van elk leven en elke mens.
Een lekker aperitief verwarmde ons, want buiten kon het moeilijk nog meer guur. Striemende sneeuwvlagen verhoogden de innerlijke gezelligheid. En kon je een beter menu uitkiezen voor dergelijke dag, dan een dampende en smaak-smekkende Vlaamse hutsepot, geleed met spek en worst. Degene die erbij waren, spreken er nu nog over. Afwezigen, onthoud het voor volgend jaar, het laatste novemberweekend, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op de drempel van de Adventstijd: dan is het Sint-Pius X tijd.

Tussen het heerlijke geroezemoes (mensen bij elkaar in goeden doen vormen precies een harmonisch orkest, waarin dissonanten uitwaaieren in geborgenheid en gezelligheid) door werd duchtig publiciteit gevoerd voor Kerk en Leven. Hugo Verhenne had het knus voor ons uitgecijferd: € 24.00 voor 50 nummers en… je kent elke week het kerkelijk nieuws, het parochienieuws en het wijknieuws. Geef toe voor 48 eurocent elke week een interessant religieus maar ook menselijk en informatief blad in jullie bus. Kan je daar echt om malen?

Ook het boek van priester Chris De Paepe dat in maart-april verschijnt, kwam in de spots te staan. 50-Jaar Pius X-geschiedenis. Ik had de gelegenheid en vooral het voorrecht dit boek van 250 pagina’s met véle, véle foto’s, in voordruk te mogen lezen. Weet, dat je echt iets missen zal, wanneer je daar niet op intekent. Een halve eeuw Sint-Pius X Kortrijk 1959-2009. Als je het leest is het precies of je er al die tijd bij was. Je leest een stuk van jouw eigen geschiedenis. Je hoeft er niet veel voor te doen, je tekent in op het boek door € 25.00 te storten op rekening nr 748-0211412-55 van Kerkfabriek Sint-Pius X/PX50, 8500 Kortrijk. Je doet dat best onmiddellijk en uiterlijk (althans voor die voordeelprijs van € 25.00) tegen 1 februari 2009.

De interesse voor parochiale geschiedenis bleek ook op die feestzondag heel groot. Heel wat parochianen schoven aan, in een klaslokaal van Open School, om de 20-minuten durende film over de bouw onze Kerk te bekijken. Een dokument van betekenis. Misschien herken je jezelf wel in een fragment van 50 jaar geleden waar “de kleuterrang” van Zuster Marie-Mizia (laat ons even het sappige Overleis gebruiken) op het witte doek floreert. Onschuldige tijden leken het toen !

De tombola was dit jaar inderdaad REUZE. Meer dan driehonderd prijzen, opgehaald door vele vrijwilligers. De loten dartelden zo van de hand. Het worden na telling heugelijke tijden voor de parochiekas. Best maar zo, want er moet in dit jubileumjaar nog duchtig gefeest worden.

Ook de kinderen waren er en zij waren met velen. ‘Hoop op de oogst, o Sint-Pius X-parochie’. De K.S.J. had een leuk animatieprogramma voorzien en zij werden daarbij flink geholpen door de eerste echt plakkende, vette sneeuw. Een natuurlijk speelgoed voor de kleinen (en sommige groten). Sneeuwballen zoefden door de lucht en sneeuwmannen verrezen op de speelplaats. Hoe zit dat nu feitelijk met die opwarming van de aarde ?

Niemand leek het zich die zondag aan te trekken. Na de hutsepot deugdelijke walmende koffie en stukken taart om U tegen te zeggen. Een zondagnamiddag uit oude boeken en lang geleden verhalen. Leuk was het om dat op deze 23ste november te kunnen koesteren. Viel de voetbalmatch KVK-SV  Waregem in de sneeuw, het Sint-Pius X-feest troonde gulhartig in de zonnige harten van de vele aanwezigen. Tot volgend jaar en een grote “MERCI” aan al deze stille en luide werkers die deze dag hebben mogelijk gemaakt. Het werk was af… hier past alleen dankbaarheid.

Bekijk de uitgebreide fotoreportage