Leeskring Sint-Pius X treedt zijn 39ste leesjaar in

10 juni 2015

Dinsdag 26 mei werd het leesjaar 2014-2015 van de Sint-Pius X-leeskring afgesloten. Het was meteen de finale van het 38ste leesjaar.
De laatste bijeenkomst van een leesjaar is telkens - zeg maar - de belangrijkste. Immers, na de levendige bespreking van het achtste boek, volgt traditioneel de keuze van de acht te lezen en te bespreken boeken voor het volgende jaar.
Na de bespreking van de roman “Zeven jaren” van de Zwitserse auteur Peter Stamm, volgde dus de nieuwe keuze.

Algemeen Stemrecht

De keuze van de boeken gebeurt op een echt democratische wijze. Sedert jaren al, op dezelfde manier. Voorzitter Hugo Verhenne maakt een lijvige bundel van ongeveer 150 recensies van boeken, verschenen in literaire tijdschriften of literaire bijdragen in kranten. Die 150 boeken worden ingedeeld in acht rubrieken. De bundeling wordt aan de leden overgemaakt eind april en in de bijeenkomst van eind mei, wordt achtmaal gestemd (geheim!) door de leden. Uit elke reeks kan een pakket van drie boeken worden gekozen door elk lid. Dit alles wordt door secretaris Pierre Deprez samengeteld. Het boek van elke reeks met het meest stemmen wordt geprogrammeerd op de agenda ven het komende leesjaar. Jullie merken het, alles voor en door de leden. Dit geeft soms aanleiding tot heel verrassende keuzes. Dat is precies een van de leuke uitzichten van een leeskring. Soms worden boeken gekozen, die je zonder de leeskring nooit ter hand zou nemen, omdat het op een of andere wijze jouw smaak niet schijnt te zijn. Na lezing blijkt ech ter dat - ondanks het vooroordeel van de lezer - het boek wonderlijk meevalt.

Een stukje geschiedenis

Bijna 40 jaar jong. Het verdient een summier stukje leeskring-geschiedenis.
Op 23 februari 1977 kwam een zestiental mensen van de Sint-Pius X-parochie samen om te pogen een leesclub op te richten.
Heel toevallig was Hugo Verhenne in contact gekomen met dergelijke club in Kalmthout, die zelf het initiatief uit Nederland had overgenomen. Het aantal geïnteresseerden lag al boven de maat der verwachtingen van de initiatiefnemers en dus werd maar beslist definitief van wal te steken.
Op vlotte wijze raakte de leeskring - toen nog leesclub genoemd - aan de lezing en de bespreking van het honderdste boek. Op 28 april 1988 kwam de leeskring bijeen om met een knipoog de bespreking te houden van een roman van Luc Vancampenhout “Met ons gaat alles goed”.
Ondertussen werd de leeskring op 4 oktober 1978 ook erkend als culturele vereniging en meteen gesubsidieerd, wat wel enkele financiële randproblemen oploste. Ook werd via Magda Vandenbussche, toenmalige bibliotheekmedewerkster van de stad Kortrijk en lid van de leeskring, bekomen dat de Kortrijkse stadsbibliotheek de leeskring zou helpen bij het verlenen van boeken aan de leden. Dit loste meteen het belangrijkste logistieke probleem van de werking op.
In de loop der jaren wijzigde de leeskring zich stilaan van samenstelling. Lezers gingen en kwamen. Ledenlijsten werden soms schraler en groeiden dan terug aan. De filosofie achter de leeskring bleef en blijft echter onveranderlijk: goede lectuur lezen, daarover met elkaar van gedachten wisselen, elk naar eigen aard en kunde, en vooral ook aan leesinformatie te doen. Immers, elke maand krijgen de leden een lijst met nieuw verschenen boeken van de meest diverse soort.
Momenteel haalt de leeskring een gemiddelde van 10 à 12 aanwezigen. Naar leesclubnormen is dat echt perfect. Er zijn toch nog enkele plaatsjes vrij. Wie weet lokt het jou niet aan?
In de loop der jaren wijzigde zich ook de lokaliteit. Aanvankelijk werd er vergaderd in de Sint-Lutgardiszaal (zaaltje achter de pastorie). Toen deze zaal onbruikbaar werd verklaard, trok de leeskring naar Trefpunt (zaaltje onder de kerk). Voor bepaalde leden bleken de trappen naar het zaaltje echter onhaalbaar. Sedert drie jaar wordt er nu bijeengekomen ten huize Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95, Kortrijk. Elke maand stellen Marie-Rose en Hugo hun gezellige leesveranda ter beschikking. Een boekenfestijnplaats is dit. Onze voorzitter leeft immers tussen boeken in. Soms onvoorstelbaar.
En wat schaft de leespot nu? Hoe stemde men? Hieronder krijg je het leesprogramma 2015-2016.

Dit leest en bespreekt de Sint-Pius X-leeskring in 2015-2016

Jullie merken het: een veelkleurig palet. Twee romans van eigen bodem, daarnaast literaire hoogstandjes uit Duitsland, Engeland, Rusland, Azerbeidzjan, Denemarken. Een louter Europees leesproject dus.

2773

Nauwgezet telde secretaris Pierre Deprez, geruggesteund door penningmeester Fons Vanhamel, het totale aantal pagina's. De Sint-Pius X-leeskring zal in zijn 39ste leesjaar precies 2.773 pagina's literair verorberen.
Wie schrijft nog in voor deze heerlijke literaire dis, los van overtollige literaire gewichtigdoenerij, in openheid, gezelligheid en eigenheid?

Praktische gegevens

Inlichtingen kunnen steeds vrijblijvend bekomen worden bij Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95, 8500 Kortrijk, tel. 056 35 00 68 of hugo.verhenne@telenet.be
Je kan altijd op proef een bijeenkomst komen “bezoeken”. Zien of het meevalt. Alleen een telefoontje of mailtje naar Hugo, enkele dagen voor de geplande bijeenkomsten.

Foto's