Moederdag op de Sint-Pius X-parochie en -wijk

20 mei 2015


Zondagmorgen 10 mei. Een toch wat uitzonderlijke dag. Herdenking van het einde van Wereldoorlog II, vijfenzeventig jaar geleden. (Jammer genoeg dat dit na zoveel duizenden eeuwen mensdom nog altijd moet plaatsgrijpen). Maar ook, minder groots misschien, maar zoveel menselijker, intiemer, inniger: Moederdag.
De klemtoon van de viering lag in de eucharistie van 11 uur. Een moederlijk scenario: met zo vele moeders en oma's, vergezeld door vaders en opa's, met het kinderkoor van de Pius X-school, onder de heerlijke leiding van die zo dynamische juf Miguele, samen met het zo Pius X-vertrouwde ensemble van Rondo.
Priester Mark Delrue (bedankt Mark voor jouw-steeds-ter-beschikking-zijn in die moeilijke periode op onze parochie), diaken Dirk Vergote en diaken Dirk Deceuninck, gingen voor.

Het kinderkoor startte met een hartveroverende song: Alegria. Daarop volgende een verrassend fris Broekventje (Willem Vermandere). Samen met Rondo klonk het “klein bubbelke, klein pummelke” zo lief en veroverend.
Diaken Dirk Vergote vertolkte in zijn homilie, de hedendaagse versie van het Johannesevangelie: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. De homilie was verrassend open, eerlijk, met een innige christelijke visie uitgesproken. Los van reglement en regels, al te veel soms door het instituut Kerk opgelegd. Het ging om de liefdevolle benadering van relaties tussen twee mensen. De kleinheid en nauwheid, de engheid van het imperatieve sterk overstijgende. Dirk, jouw woorden hebben gewogen en tot nadenken aangezet.

Bij de offerande toch even ontroerend rillen bij het orkestrale Ave Maria van Rondo-trompettist Peter Santy (je weet wel, de echtgenoot van juf Miguele).
De vredewens wordt opgeluisterd zowel met zang als met choreografie. Welk een inzet en werk steekt daar achter. En dan: “Edelweiss”, twee solootjes. Aimabel, vertederend, kristalzuiver gebracht door deze twee jonge stemmetjes. De familie von Trapp kon er bijna een muzikaal puntje aan zuigen. Het moederfestijn was nog niet voorbij: “'k Zal eens tonen dat ik van je hou” zong het koor en zij eindigden onder een staande ovatie met “O, happy day”.

En uiteraard kregen alle vrouwen in de kerk een feestdagpresentje. De vormelingen 2015 deelden vriendelijk en gul een leuk en lief bloempje rond. Een kleurrijk en bloemrijk einde van een diep-indruk-makende moederdagviering. Sint-Pius X op zijn best.
Dank aan allen die daar aan hebben meegewerkt.