Roepingenzondag en vormselwake

6 mei 2015


De vierde paaszondag (en natuurlijk ook de zaterdag) stonden weer volgeboekt. In de zaterdagmis hield pater Leonard een aansprekende homilie over het Johannes-evangelie (10,11-18) “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. Woorden die fluisteren als krachtige klokken. Een paradox? Jawel, maar een ontroerende, diep treffende! In de zondagsmis lag de nadruk op twee elementen: roepingendag en de vormselwake. Het was dus een druk religieus weekend, het laatste van april 2015.

Roepingenzondag

Niet onbekend voor onze geloofsgemeenschap. Immers, elke eucharistieviering bidt onze gemeenschap als slotgebed: Gij hebt gezegd: “De oogst is groot…” Dit vond je nu wat sterker benadrukt in het inleidingsgebed, en in de tussenzang uit psalm 118, evenals in de voorbeden. Het was een mooi vervolg op de roepingenavond die de week ervoor dekanaal werd gehouden in de kerk van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal.

De vormselwake

De vormelingen hielden voor de eucharistieviering hun wake. In de viering zelf brachten zij water (Marie-Line), olie (Julien) en vuur (Sarkis) aan. Symbolisch wenkend naar hun dag, deze van het sacrament van het heilig vormsel op zondag 3 mei. In volgend nummer krijgen jullie daar een uitgebreid verslag van.

Café Bazar

Alles werd prachtig, joviaal en ritmisch omlijnd door het ensemble Café Bazar. Een vertrouwd gastenensemble op Sint-Pius X. En… we mogen het zeggen: het was weer van de bovenste plank. Santé Café Bazar.