Onze Sint-Pius X-parochie te kijk in de nationale pers

29 april 2015

Stel onze verbazing vast, toen we op vrijdag 17 april op de nationale bladzijden van het weekblad Visie een mooie foto aantroffen van onze vormselcatechete Ann Dobbelaere, gekaderd in een interview over haar catechesewerkzaamheden. Dat mochten wij onze trouwe Kerk & Leven-lezers van de Sint-Pius X-geloofsgemeenschap zeker niet onthouden.
Onder de titel Helpende handen (een vaste rubriek in Visie) ziehier wat Ann te vertellen had.

Ann Dobbelaere geeft catechese aan vormelingen

Al meer dan twintig jaar bereidt Ann Dobbelaere elfjarige kinderen voor op het vormsel. Dat doet ze naast haar voltijdse job als leerkracht. “Het vrijwilligersgen heb ik van thuis uit meegekregen”.
Samen met drie andere catechisten stoom ik een twintigtal kinderen klaar voor hun vormsel. De kalender loopt van november tot mei en is elk jaar druk gevuld. We proberen de activiteiten zo leuk mogelijk te houden. Zo hebben we in januari een ludieke spelnamiddag georganiseerd met een zoektocht en een quiz 'De Slimste Vormeling'. En we sloten af met een hotdog. (lacht)
De kinderen moeten heus niet uit het hoofd weten wat er in hoofdstuk 5 van de Bijbel staat. We vinden het vooral belangrijk dat ze met eigen ogen zien wat mensen doen voor elkaar, vanuit hun geloof. Zo zijn we al bij de vrijwilligers van Armenzorg in Kortrijk geweest, en bij parochianen die tachtigplussers in het rusthuis bezoeken.

Dingen oppikken

Of de kinderen van vandaag minder gelovig zijn? Ze zijn alleszins even enthousiast als vroeger. Ik merk wel dat er meer onwetendheid is. Onze generaties zijn nog grootgebracht vanuit de katholieke traditie, maar de jeugd weet veel minder over het geloof. Dat wil niet zeggen dat ze anti of onverschillig zijn. Ze luisteren aandachtig en pikken de dingen op die ze interessant vinden.
Ook al hebben we vaste activiteiten die elk jaar terugkeren, er kruipt toch veel voorbereiding in de catechese. Praktische dingen regelen, teksten maken, spelletjes verzinnen… Waar ik al die inspiratie vandaan haal? De ervaring op school helpt me wel. Ik werk voltijds als godsdienstleerkracht in het secundair onderwijs, en ook daar moet je veel creativiteit aan de dag leggen.

Van thuis uit

Ik geef al sinds mijn studententijd catechese aan kinderen. Daarnaast doe ik ook ander vrijwilligerswerk in de parochie, en tot vorig jaar was ik vrijwilliger bij de Gezinsbond. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om dingen te doen voor andere mensen. Dat heb ik van thuis uit meegekregen: mijn moeder was actief in de parochie en mijn vader zat in een koor. Ik hoop het vrijwilligersgen door te geven aan mijn kinderen. Ze zitten alle drie in de jeugdbeweging KSJ, mijn oudste zoon is leider. Ze hebben het engagement wel in zich.

interview Gerlinde De Bruycker