Een echte Goede Week op Sint-Pius X

15 april 2015
Een beeldverhaal

Het is waarlijk goed geweest op Sint-Pius X. Een paasweek die er mocht zijn. Onze oproep, veertien dagen terug, om een tandje bij te steken omwille van de moeilijke omstandigheden binnen onze federatie Sint-Amandus, heeft blijkbaar vruchtbare aarde gevonden. Voorbeeld van een christen gemeenschap die er het beste wilde van maken. Geheel het paasgebeuren waardig.
Jullie redacteur heeft alles van dichtbij meegemaakt. Het was een vreugde voor hem. Hierbij krijgen jullie een reëel beeldverhaal als een blijvende te koesteren herinnering.

Witte Donderdagviering

Jullie redacteur woonde eerst de federale ziekenzalving bij in de Sint-Elooiskerk. Ook de mensen van Sint-Pius X waren er bij. Priester Chris De Paepe ging voor. Vooral de voetwassing en de ziekenzalving waren indrukwekkende religieuze momenten. Een goed gevulde Sint-Elooiskerk volgde intens de zalving mee, muzikaal gesteund door het Sint-Elooiskoor.
Daarna, om 18 uur, in de Sint-Pius X-kerk, de gezinsviering met de vormelingen en de eerstecommunicanten van beide parochies. En… de gezinnen waren er. De traditionele Witte Donderdagschikking van de kerk maakt nog altijd indruk. Een kerklange prachtige en symbolisch versierde tafel, met daaraan de eerste communicanten en de vormelingen, creëert een echte Witte Donderdagsfeer. Met daarbij priester Geert, voortdurend in dialoog met de vormelingen en de communicanten. Een voorbeeld van religieuze didactiek. Met de luchtige muzikale toets van meester Martin en juf Pat en de catecheten van beide parochies, kreeg de eucharistieviering een kindvriendelijk gelaat. Ook de volwassenen hadden er echt iets aan.
Na de viering was er nog aanbidding mogelijk tot in de late avond. Momenten van innigheid en geloof.

Goede Vrijdag

Eerst het ongeziene engagement. In de voormiddag werd de kerk op zijn paasbest getooid. Onze jeugdbeweging, de KSJ nam de schoonmaak van de kerk op zich. Uiteraard was hoofdacoliet Matthias er meer dan actief bij. Na de opknapbeurt en de laatste “final touch” door onze bloemenschikkers Jacques en Aurore, blonk onze kerk in nederige weelde.
Ja, wij mogen wel eens blij en een tikkeltje fier zijn op dat kerkgebouw van ons allen. Met zijn stralende zonne-inval is het een fijne plaats om biddend of gewoon vertoevend aanwezig te zijn. Dank aan allen die daar voor zorgen onder de accurate coördinatie van onze Ann en Dirk. Sint-Pius X was er die dag klaar voor!
In de namiddag van Goede Vrijdag, op het stervensuur, om 15 uur was er de gebedswake en de kruishulde.
Maar… eerst nog een “woordeken” over het Sober Maal. Zoals aangekondigd sloot de parochie zich aan bij het sober maal, georganiseerd door de Pius-X-school, ten voordele van het project “Stortkinderen van Cambodja”. De broer van juf Mieke is daar de drijvende kracht van. De kinderen namen hun sober maal in de eetzaal van de school. De parochianen in Trefpunt. Soep, rijst en een snede brood. De parochie kon meteen 132 euro overmaken aan dit project. Een mooie opleg op de sobere maaltijd van de kinderen. Volgend jaar nemen wij opnieuw enthousiast deel. Het was fijn en gezellig.
Nu terug naar de gebedswake en de kruishulde. De vernieuwde vormgeving bedacht door Ann en Dirk mocht er zijn. Het vroegere stramien van de veertien staties werd doorbroken en vervangen door een gebedswake rond de zeven laatste kruiswoorden van Jezus. Wij willen ze hier ook in evidentie plaatsen:
“Mijn God, mijn God waarom hebt U mij in de steek gelaten”
“Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen”
“Ik beloof je, vandaag nog zal je bij mij zijn in het paradijs”
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”
“Ik heb dorst”
“Vrouw, daar is nu je zoon… Zoon, daar is je moeder”
“Het is volbracht”
Daarna volgde de kruishulde en de communie. Het waren zinvolle kernmomenten van ons geloof. Zelden is jullie redacteur zo gefocust geweest op het gebeuren op Golgotha. Een diepe geloofservaring.

Paaswake en paasviering

Stille Zaterdag… Wachten op de Opstanding. In de stille en diepe witheid van het nakende paasfeest. Het is een praktische goede zaak geweest de paaswake om 19 uur te plaatsen in plaats van om 20 uur. Dit was duidelijk te merken aan de aanwezigheid. Een viering met vele uitzichten.
De KSJ die het vuur en het licht aanmaakte… De doorgave van dit Licht. Het Sint-Elooiskoor die er de hunkerende sfeer van bevrijding in bracht, door zijn aangepast repertorium. De beide grote lezingen: het Scheppingsverhaal en de Exodus… De brandende paaskaarsen… De wijding van het doopwater… De hernieuwing van de doopbeloften… De terugkeer van de paasklokken… De pakkende en geactualiseerde paashomilie van diaken Dirk Vergote (kan je volgende week, als afsluiting van de paastijd, gedeeltelijk lezen in Kerk & Leven)…De innige tafeldienst… De ingetogen communie… Het gastvrije paaseitje dat ons werd meegegeven… Zoveel kleine genade-attenties, die een gevoel van samenhorigheid en gemeenschappelijk religieus aanvoelen, doen opwellen.

Inderdaad… de Heer is waarlijk opgestaan

Op paaszondag eenzelfde zalig meeleven met het eucharistiegebeuren. Een voorbeeld van een gezinsviering, opgeluisterd door ons huiskoor BassoAlte. Ook verschillende families hadden er aan gehouden hun familiemis voor de overleden familieleden op Pasen te plaatsen. Kortom, een blij makende viering… Innige momenten vooraleer de paasbrunch of -maaltijd wenkte en… de Ronde van Vlaanderen!

Dank

In één zin: Merci, aan allen die er dit hebben van gemaakt. De Goede Week 2015: religieuze vitaminen om er een jaar op te bouwen.