Twee vertrouwde objecten in onze kerk

1 april 2015


De gewoonte en de gewenning schamperen soms de waarneming wat af. Bepaalde beelden en objecten zijn zo vanzelfsprekend geworden dat zij ons netvlies niet echt meer attent maken op hun aanwezigheid.
In dit rubriekje willen wij nu en dan even stilstaan bij die “vanzelfsprekende” aanwezigheden. Wij pikken er twee uit:

Het prikbord van de KWD (Kinderwoorddienst)

We zien het bijna niet meer echt. Maar… telkens er kinderwoorddienst is in de zondagsviering van 11 uur, komen de kleintjes van de KWD, na de woorddienst, de kerk binnengedwarreld vanuit Trefpunt (het zaaltje onder de kerk), via de sacristie. Telkens is er een van de kinderen, die een groot prikbord meedraagt. De kerkganger ziet vanaf zijn stoel, waarschijnlijk wat wazig door de verre afstand, enkele “geprikte” tekeningen en/of tekst op het bord. Wij geven ons echter weinig rekenschap van, waarover het echt gaat.
Daarom deze gouden raad (misschien kunnen wij er een stelregeltje op na houden). Wandel na de zegen, bij het einde van de eucharistieviering, even tot aan het vooraltaar links, waar het prikbord zich bevindt.
Je zal er kunnen op lezen wat de begeleiders van de KWD, Els en Magda, hun kinderen deze zondag hebben meegegeven. De woorddienst van deze zondag, op maat en bevattingsvermogen van onze kleine parochianen. Je zal er kunnen zien hoe didactisch en inlevingsgericht onze KWD werkt. Pronkstukjes zijn het telkens van wat men met een eigentijds woord is gaan noemen: de catechese van de weg. Je zal meteen door jullie interesse een riem onder het hart steken van onze KWD-verantwoordelijken. Dus even doorlopen tot aan het prikbord, lijkt ons een mooie zondagse opsteker ook voor onze kinderen.

De mand

Tijdens de advent en de vastenperiode staat er sedert vorig jaar een mand in de kerk. Nu eens achteraan, dan eens bij het altaar. Deze mand staat er om mee te helpen aan de armoede-bestrijding in onze stad. Het is de bedoeling dat de kerkgangers regelmatig een materiële gave deponeren in deze mand. Uiteraard met droge, niet-bederfbare voeding of nuttige waren, zoals zeep of andere bruikbare artikels. Deze gaven worden dan, via het werk Emmanuel, opgezet vanuit de Sint-Michielsjongerenbeweging, verdeeld onder de gezinnen die het hard nodig hebben en die zijn niet min in aantal.
Onlangs heeft de parochieraad beslist de plaatsing van de mand te bestendigen. Niet meer te beperken tot de advent en de vastentijd, maar wel het hele jaar door. Jullie kunnen dus altijd terecht gedurende de dag (weet immers dat onze Sint-Pius X-kerk de hele dag, van rond 9 uur tot 18 uur openstaat voor gebed, bezinning en rustig op adem komen) en gedurende de eucharistievieringen met jullie schenkingen terecht.
Je verricht er een grote dienst mee aan onze armen en je steunt de vele vrijwilligers van de werkgroep Emmanuel in hun werking. Misschien kan je zelf een vorm van georganiseerde hulp plannen, zo geraakt “onze mand” niet in een ver geheugenhoekje. Alvast op voorhand veel dankbaarheid.