Jezus is mijn vriend

11 maart 2015

Ook de Kinderwoorddienst (KWD) bracht, brengt zijn vastensteentje bij om van die veertig dagen ook voor de allerkleinsten en de kleinsten iets zinvol religieus aan te bieden.
Toch even wat informatie over onze KWD, waar de verantwoordelijken Els en Magda, zo hard voor werken.

Algemene bedoeling van de KWD

Het uitgangspunt is vrij eenvoudig, maar toch essentieel. De Sint-Pius X-parochie wil een open geloofsgemeenschap zijn, waar iedereen hartelijk welkom is. Er wordt “geen getuigschrift voor goed geloof en zeden” gevraagd. Iedereen die zich geborgen voelt in de wijk en/of parochie wordt altijd gastvrij ontvangen. Of die komst nu zeer frequent is, of regelmatig, of sporadisch, of eenmalig, dat speelt helemaal niet mee. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en blijven. Immers, wij schreven het al verschillende keren neer: “In het huis van de Vader, zijn vele kamers, aangepast aan de eigenheid van elkeen”.

Zo ook voor onze kinderen

Ik heb nu en dan nog eens nare droombeelden, als ik terugdenk aan mijn “heilig roomse kinderdagen” en de zondagse misviering die daar bij hoorde. Een propvol geladen Sint-Elooiskerk, met een afzonderlijk “beukje” rechts vooraan voor de kinderen. Heilig muisstil gedurende een uur vastgenageld aan de niet comfortabel zittende kerkstoel. Nee, vastgenageld was niet het exacte woord. Immers, regelmatig moest rechtgestaan worden, van tijd tot tijd moest de stoel gedraaid worden van knielhouding naar zithouding en vice versa. En wij (de kindermeute) werden gedrild en in het oog gehouden door een plechtstatige kerkbaljuw (in het Kortrijks de suisse genaamd)

Even een uitweiding maken

De “suisse” had als hoofdtaak de orde te bewaren in de kerk. Hij baande ook een weg tussen de stoelen door, voor degene die rondgingen met de mandjes voor de offergaven. Hij liep ook altijd aan het hoofd van de bruids- en rouwstoeten en ging de processie van de eerste en plechtige communicanten voor.
Je moet het ook nog niet altijd plaatsen in het verre verleden. De laatste suisse in Kortrijk was nog van dienst in de Sint-Maartenskerk tot 1980. Op bijgaande foto staat deze laatste kerkbaljuw, de heer Jozef Clarysse. Onze Sint-Pius X-kerk, ingewijd in 1959, kende het kerkbaljuwschap niet meer.

Terug naar de hedendaagse kindertijd

Je moet feiten altijd in zijn tijdsperspectief durven plaatsen. Kijk nu eens naar onze KWD en de omgang met onze kinderen. Priester Geert zegt het telkens opnieuw weer: “Kinderlijke rumoerigheid, kinderlijke wandelontdekkingstocht doorheen de kerk, kindergeschrei, dat moet zijn plaats kunnen krijgen in onze kerk”. En… het zijn de “grote mensen” die dat met de glimlach en met geduldig begrip moeten meebeleven.
Aangepaste kindereucharistieviering behoort ook tot die gastvrijheid en daar zorgt onze KWD voor. De ouders, die dat willen, kunnen hun kinderen toevertrouwen aan Els en Magda, die voor de viering de kinderen bij de ingang opvangen en hen begeleiden naar het zaaltje onder de Kerk (Trefpunt), om daar een aangepaste woorddienst te volgen. Bij de offerande keren zij dan terug naar de kerk en bezetten daar, samen met Magda en Els, de eerste rijen in de middenbeuk. Jawel, elke zondagviering zijn zij eregasten.

De KWD in de vastentijd

Een fijne brochure (in te zien, bij het info-standje, achteraan in de kerk) tekent de weg uit die zij samen gaan naar Pasen toe. Twee thema's zijn het richtsnoer: “Pelgrimstocht naar Pasen” en “Jezus is mijn vriend”. Elke week krijgen de kinderen een aangepaste map, waarin het evangelie van die zondag op een kindvriendelijke wijze wordt verteld, becommentarieerd en vooral in concrete werkelijkheden en handelingen wordt omgezet. Weet, dat dit voor Els en Magda een pakket geëngageerde, op vrijwillige basis, inzet vergt. Niet altijd spectaculair zichtbaar, maar werkelijk catechese van de weg. Het leggen van de eerste fundamenten voor een permanente religieuze vorming.

Praktische data

De KWD is er altijd in de eucharistieviering op zondag 11 uur. In de tocht naar Pasen zijn er nog drie tochten.
Op zondag 15 maart (vierde zondag van de vasten), op zondag 22 maart (vijfde zondag van de vasten) en op zondag 29 maart (Palmzondag).
Ouders, grootouders, laat niet na met jullie kinderen naar de kerk te komen, vrees niet dat zij lawaailast zullen teweeg brengen. Je kan ze gerust bij jullie houden, maar weet dat de KWD altijd bereid is, precies dat tikkeltje meer aangepaste aanwezigheid te schenken. Probeer het maar eens dit bij jullie kleintjes aan te brengen. Of zoals het zo sprekend in een van de zondagsbrochures staat:

“Mensenkind, wees jij maar niet verlegen
God zet steeds je voeten op de grond
Neemt je mee op onbekende wegen
En hij legt de woorden in je mond.”