Opendeurdag KSJ Sint-Pius X

25 februari 2015


Op vrijdag 13 februari hield KSJ Sint-Pius X een nieuwjaars-opendeurdag. Wat “grote mensen” gevoeglijk, een nieuwjaarsreceptie noemen. Waren daar breed op uitgenodigd: de leden, de ouders, de oud-leiding, de buurtbewoners, de parochianen en een vertegenwoordiging van de Stad Kortrijk. Dus veel en schoon volk mocht hoofdleider Wouter Nys verwelkomen. Hij gaf een schets van de zo vele activiteiten van onze KSJ. Hij onderstreepte ook het belang van de communicatie met de ouders en verwees naar de eind 2014 gehouden enquête bij de ouders, waarvan de conclusies eerstdaags zullen worden bekend gemaakt. Het wordt een werkdocument voor de toekomst. Maar directe, dringende vragen of opmerkingen kunnen altijd direct aan de leiding worden doorgespeeld.
Het was een warme, gezellige bijeenkomst. Wat wij jullie echter niet willen onthouden, is het rijmwoordje van Hannelore (moeder van Wouter), in naam van de ouders en sympatisanten. Het typeert het zo gulle klimaat binnen KSJ Sint-Pius X.

Eén januari 2015, ofte vandaag 13 februari 2015
Zoals het betaamt bij het begin van een nieuw jaar
staan wij, ouders en sympathisanten, voor jullie met onze
nieuwjaarsbrief klaar!
Jullie verwennen niet alleen onze kinderen, daarover later méér,
jullie hebben ook steeds oog voor ons, ouders, en daarom gaan wij
nu eens tekeer.
We zijn blij met deze uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie,
op deze manier kunnen wij eens blijk geven van onze perceptie.
Elke week organiseren jullie fantastische activiteiten, oh zo creatief,
jullie stimuleren alle leden voor de volle 100%, da's beslist
constructief!
Openstaan voor ieders talenten en eigenheid,
geen inspanning teveel, jullie zijn tot alles bereid:
Spelen, ontspannen, uitdagingen, trainen van vaardigheden,
afspraken naleven, waarden meegeven, het diepste in jongeren
raken, bij gelijk welke weersomstandigheden.
Naast deze spetterende opvoeding aan al onze kinderen,
verzetten jullie bergen werk - onder de vorm van voorbereiden,
overleggen, bijscholen, organiseren en noem maar op - niets kan
jullie verhinderen!
Al dat moois in jullie - elk van jullie is een noodzakelijke schakel
van die stevige KSJ-ketting - draagt zeker bij tot een
hartverwarmende maatschappij!
Wij zijn zo trots op jullie, zo dankbaar ook; zie jullie daar nu staan,
net een kleurrijk, ontroerend schilderij!
Ons briefje is verre van volledig,
maar we voelen ons méér dan content en vredig!
En nu zeg ik kortaf: “Gasten, ge zij goe bezig!”
Bedankt!! Voilà, 't is af!
Veel liefs, het ga jullie supergoed!
Vanwege alle ouders en sympathisanten van
KSJ PIUS-X