Sint-Valentijn: All you need is love

25 februari 2015


Wat een liefdesdag op Sint-Valentijn. Een liefdeseucharistieviering. Iets wat decennia geleden als “werelds” zou worden beschouwd, of getemperd gezegd als niet orthodox, was nu een echt, vreugdevol, liefdevol feest.
Maar goed, geen woorden meer: zeggen en tonen dat Rondo en het kinderschoolkoor van onze Sint-Pius X-school, onder leiding van juffrouw Miguele, de kerk in een heilige rode toon plaatsten van Sint-Valentijn, dat de vormelingen er waren, de Kinderwoorddienst en vele, vele ouders en grootouders van de zingende kinderen.