Onze Flav werd 100 jaar!

15 februari 2015


Jullie kennen ze gewis allemaal. Onze Flavie Bouckaert. Decennia lang woonde zij in de Antoon Van Dycklaan. Het straatgedeelte tussen de Gouden Rivierlaan en de Sint-Elooisdreef. Flavie (voor elkeen) “Flav tout court” gaf haar hele loopbaan les in het Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand-instituut in de Wijngaardstraat. En… daar was zij zeer geliefd, zowel door de leerlingen als door de collega's. Zij leerde zo vele meisjes uit het Kortrijkse de Franse taal hanteerbaar maken. Geen ingewikkelde grammaticale toestanden. Nee, praktisch, bruikbaar, dagelijks aanwendbaar Frans.

Op de parochie Sint-Pius X was zij uiterst actief. Haar betrokkenheid kende vele uitzichten: bij het feestcomité voor 25 jaar Sint-Pius X, bij de leesclub, bij de Seniorenclub, bij de Gouden Parel en bij zo vele activiteiten meer. Flav leefde echt op de parochie. Men kon geen straat dwarsen of Flav was er te zien. Wandelen en lezen waren haar grote hobby's. Zowel in de wandelclub als in de leeskring Sint-Pius X, was zij tot ver in de negentig actief lid, zowel fysiek als geestelijk stond zij daar echt “haar vrouwtje”. Enkele jaren geleden trok Flav naar het Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef. Ook daar paste zij zich vlug aan en zij is er zeer geliefd.

De viering

Op dinsdag 17 februari 2015 werd zij in het WZC Sint Jozef, gehuldigd. Ze waren zeer talrijk, de vele bekenden van Flav. Een grote schare familieleden, haar medebewoners en het personeel van het rusthuis, haar vroegere collega's uit het onderwijs (Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand), haar vrienden van twee wandelclubs, leden van haar dansclub, de boekenlezers van de Sint-Pius X-leeskring, de leden van de zingeving- gesprekgroep de Gouden Parel.

De officiële lauwering

De burgerlijke overheid was ook present: schepen Koen Byttebier van het Kortrijks schepencollege gaf een levensschets van Flav en overhandigde, namens de stad, een gepersonaliseerde geboorte-akte en een archiefexemplaar
van een krant van 12 februari 1915, vol weetjes over de geboortedag van Flav.
Provincieraadslid Lieven Lybeer overhandigde, namens de provincie West-Vlaanderen, een zilveren ereschaal. De apotheose was koninklijk. Namens koning Filip en koningin Mathilde, werd aan Flav een authentiek ondertekende foto van het koningspaar geschonken, vergezeld van een prachtige melkwitte ruiker bloemen.
Het was een prachtige viering: eenvoudig en koninklijk tegelijk, zoals Flav ook was en is: hartelijk, warm, getemperde uitbundigheid en heel veel dankbaarheid.
Flav een heel hartelijke proficiat namens heel de parochie en de wijk Sint-Pius X. Onze-Lieve-Heer had ter ere van Flav op die dag zijn mooiste gouden zonlicht gezonden. Een hemelse lauwering.

Flav, hartelijk proficiat met jouw aanwezigheid van een eeuw lang hier bij ons. En…wandel maar blijgezind en dapper jouw tweede eeuw in.