Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis

11 februari 2015Het feest van Lichtmis is op onze Sint-Pius X-parochie altijd een zeer innige en betekenisvol religieus gebeuren. De viering staat elk jaar in het teken van “Dank om het nieuwe leven”. In de eucharistieviering van zondag 1 februari (met de ritus van Lichtmis) werden speciaal de jonge gezinnen en de dopelingen van het voorbije jaar uitgenodigd.

In een volle kerk startte de viering met de wijding van de kaarsen en de doorgave van het licht van kaars tot kaars, vanuit het kerkportaal naar het hoogaltaar. Die intrede en die lichtprocessie zijn een werkelijk Introïtus op de eucharistieviering. De nadering van het licht, omkranst met de zacht gevooisde stemmetjes van het jongerenkoor van Sint-Salvator Harelbeke, creëerden een sfeer van doorleefde intieme religiositeit. Ook onze toekomstige vormelingen waren echt goed vertegenwoordigd en leefden enthousiast, maar toch bewust, gedragen mee.
Na het evangelie van Lucas, die het verhaal vertelde van de opdracht van Jezus in de tempel, volgde de opdracht en de kinderzegen van onze dopelingen tussen 1 februari 2014 en 1 februari 2015. Alle ouders werden uitgenodigd met hun gedoopt kindje rond het altaar te komen staan, samen met alle kinderen uit de kerk en de vormelingen. Een indrukmakende kring werd aldus gevormd. De zegening eindigde met het geven van een kruisje aan de dopelingen, door priester Geert en diaken Dirk.

Daarna werd het tedere Effetagebed gebeden: “Ik zegen je oogjes. Ik zegen je oortjes. Ik zegen je mondje. Ik zegen je handjes. Ik zegen je voetjes. En bovenal zegen ik je hartje opdat je steeds een warm hart mag hebben voor de mensen om jou heen”.

Na de eucharistieviering konden de ouders van de dopelingen, de doopkruikjes komen afhalen vooraan uitgestald op het hoogaltaar.
Het ontmoetingsmoment dat volgde op de viering, baadde in een licht van gezelligheid en menselijke blijheid. Een Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis waardig.

Een hartelijk welkom

In de Lichtmisviering kon onze Sint-Pius-X-gemeenschap een nieuwe lector verwelkomen. Zuster Marie-José Vercruysse uit Kuurne (zie foto), die actief was in de inmiddels gesloten Fatimakerk in Heule, wordt gewis een aanwinst binnen de grote schare parochiale vrijwilligers.
Zuster, hartelijk welkom.

Namen noemen
Volgende dopelingen ontvingen het sacrament in het verlopen jaar:
Bucket Florian, Lycke Clarisse, Halsberghe Oscar, Halsberghe Manon, Christiaens Renée, Dinouard Mathieu, Demuynck Finn, Gantois Yuna, Steelant Artemisia, Lopez Samuel, Vercaemer Florent, Galloo Vince, Van Damme Maurice, Hoang Manon, Velghe Merlijn, Van Simaey Kyen, Debusschere Luna, Bouteca Free, Bouteca Benne, Demarez Julie, Beernaert Sam, Vervaeke Lauren