Sterzingen

14 januari 2015


Op zondag 4 januari 2015 zijn we met de vormelingen gaan sterzingen voor Emmanuel-armenzorg.
Vooraf gaf Filip Herteleer, die zich elke week samen met andere vrijwilligers inzet voor Emmanuel, uitleg over de werking van Emmanuel.
Hij haalde het evangelie aan van de broodvermenigvuldiging: “Ze haalden, na gegeten te hebben, nog 12 korven op”. Dit om aan te tonen dat, wat ze hadden verdeeld, nog meer dan genoeg was.” Dit was ook de bedoeling van het sterzingen, om wat we te veel hebben, door te geven aan mensen die minder hebben!
Nadien zijn we één uur, mooi uitgedost als de drie koningen, gaan sterzingen voor een gave voor Emmanuel. We waren in vier groepjes verdeeld. Elk groepje werd begeleid door één van de catechisten. We hebben gezongen en 127,25 euro bijeengehaald, samen met wat voedsel (chocolade, soep, snoep, blikken boontjes…).
Dit alles zullen de vormelingen afgeven op 23 januari, tijdens de eucharistieviering in St.-Michiel om 19 uur.
De vormelingen kregen daarna de kans om het intredegebed, de eerste lezing en de voorbeden voor te lezen en tijdens de offerande rond te gaan met de mandjes. Dit tijdens de eucharistieviering van 11 uur die volgde op het Sterzingen. Aan allen die meewerkten hartelijk dank!