Welkom directeur David

14 december 2011

Mijn pen en mijn nieuwsgierigheid hunkerden naar een kennismaking-interview met de nieuwe, kersverse directeur van onze Sint-Pius X-school. Maar… mijn eigen professionele ervaring fluisterde mij in: “Man, wacht enkele maanden. Je weet toch hoe hels en hectisch de eerste en de laatste maanden van een schooljaar zijn voor een leerkracht en voor een directeur. En dan nog een opstarter”.
Gelukkig haalde de redelijkheid het op mijn ongeduld. Ik wachtte tot – om het met Boudewijn de Groot te zeggen - de rook om het hoofd van David was verdwenen. Einde november vond ik de tijd gekomen. En… ziehier het resultaat. Een intrede-portret van David (op zijn Engels uitgesproken) Desmet, directeur van onze Sint-Pius X-school sedert 1 september 2011.

Een Roeselarenaar

Directeur David werd als Davidje geboren op 21 juni 1978. Een echt zonne- en zomerkind. Geboren worden op de eerste dag van de zomer, welk een wenkend begin! David genoot van zijn jeugd in Roeselare. Hij volgde echter Lager Onderwijs in Rumbeke, omdat zijn ouderlijk huis, dicht bij “de schreve” lag tussen Roeselare en Rumbeke. Zijn secundair onderwijs volgde hij aan de V.M.S. (Vrije Middelbare School) in Roeselare. Richting Moderne Talen-Wiskunde. Een studie met vele open mogelijkheden. David koos echter resoluut voor het onderwijs. Regentaatstudies in de Westvlaamse onderwijsbakermat Torhout.
Drie opties staan vermeld op zijn regentendiploma: Frans – Geschiedenis en Duits. Veelzijdigheid dus troef bij de jonge David, die ondertussen uitgegroeid was tot een imposante jonge man. Een leraar in spe, met uitstraling dus. David dook onmiddellijk het onderwijswerkveld in. Op 1 september 1999 werd hij leraar aan de technische school Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen te Zeebrugge. Nu omgedoopt tot V.T.I.-Oostkust. Onmiddellijk het serieuze werk hoor. Frans (zijn lievelingsvak), Geschiedenis, Maatschappelijke Vorming en I.C.T. (je weet wel, werken met computer).

De jonge leraar

David onderwees grotendeels in het Beroepsonderwijs. Een enige leerschool voor een jonge leerkracht. Een leerlingenpubliek, recht voor de raap, maar zo dankbaar, als de leerlingen ervaren dat de leraar echt voor hen gaat. Leerlingen voelen echt goed aan of de leraar “hen graag ziet” zoals een leerling het mij ooit eens zei. David onderwees er het kernvak Frans, met de nadruk op de vaardigheden. Niet al te veel theoretisch getreuzel. Directe toepasbaarheid. Met de voeten op de grond. Dat kan nooit kwaad en studies rechtstreeks gericht op een beroep vragen daarom. David denkt met plezier en (ja, ja!) met een tikkeltje heimwee terug aan die 11-jarige Zeebrugse periode. Een eerste professionele ervaring drukt altijd wel zijn stempel op de rest van het beroepsleven. Precies zoals een eerste liefde. Laten wij het dus daarover eens hebben.

De familieman

In 2011 stapte David in het alomgekende bootje, samen met zijn jonge bruid Eveline Verhulst. Roeselare vervaagde, want Eveline was een jeugdige onderwijzeres uit Bissegem, die gestudeerd had in Spes Nostra Heule en Ten Broele (vroeger zusters Paulinen, nu Broelkant van de Pleinschool). Eveline werkte een jaar in de Lagere School van Heule-Watermolen (zie je Sint-Pius X naderen?) en is momenteel leerkracht derde studiejaar in de lagere School van Sint-Lodewijk-Deerlijk. Onderwijs is ten huize Desmet-Verhulst dus een vaste troef. En… er kwamen ook twee huisgenoten bij. Laurine 6 jaar en Siemen 2 jaar. Ondertussen kwam er ook een vaste huisstek in De Wandeling in Gullegem.

De weg naar Sint-Pius X

Hoe maak je in ’s hemelsnaam de switch van het Technisch- en Beroepsonderwijs Zeebrugge naar de grote wijkschool van Sint-Pius X? Wel, als volgt.
Gedurende de zomervakantie begeleidde David de taalstage De Pauw op de Sint-Amandsplaats. Meer bepaald de speelstages. Hij werkte taalcursussen uit voor kleuters en leerlingen van het Lager Onderwijs en ervoer hierbij dat deze onderwijsvorm hem echt goed lag. De invloed van Eveline gaf daar nog wat meer kleur aan en… het leidde tot een sollicitatie naar de vrijgekomen directeursstoel van directeur Gaby Kimpe, die welverdiend ter ruste ging. De sollicitatie liep uit op een aanstelling en ziedaar de transformatie van leraar David naar directeur David.

De eerste maanden

Het was (is) een gedurfde uitdaging. Een boegbeeld opvolgen als directeur Gaby is niet niks. David drukte zijn dankbaarheid uit, in ons gesprek, tegenover Gaby, die hij te allen tijde nog mag consulteren en om raad vragen. Prachtige collegialiteit toch!
Het directeurschap van een kleuter- en lagere school van 260 leerlingen dragen en een 25-tal personeelsleden is immers niet zo eenvoudig. Maar… David voelt zich goed, in wat hij de rodage-periode noemt. Goed kijken en aandachtig luisteren. Analyseren en synthesen maken met het oog op de toekomst en het welzijn van de school, dat is nu zijn eerste opdracht, vindt hij. De school leren “bezitten”, weten wat er reilt en zeilt. Mensen leren kennen en waarderen. Aan teamsmeding doen. Vooral een “open bureau” hebben voor elkeen die daar nood aan heeft en heel belangrijk voor onze Sint-Pius X-parochie en –wijk: deel uitmaken en deel zijn van wat David noemt “deze levendige parochie”. Dat hij daar werk van maakt bewees zijn aanwezigheid (zie foto) op de Parochiale feestdag van 20 november en zijn voorzitterschap van de jury op de grote parochiekwis van 25 november.
Integratie van school en wijk vindt hij enorm belangrijk. Daarom nodigt hij, in naam van het lerarenkorps, alle wijkbewoners uit op vrijdag 16 december om 15 uur voor de kindermusical en de daaropvolgende Kerstmarkt. Een enige gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe directeur, die tussendoor fier meedeelde dat er vanaf 1 december 2011 nu ook op woensdagnamiddag opvang voorzien is tussen 12 en 17 uur. Een comfortabiliteit meer, voor onze wijk. Deze opvang zal gebeuren door Mevrouw Rita Herman, die Hilde vervangt, die jaren lang het houvast en het rustpunt was van zoveel kinderen in de opvang. Hilde kreeg dan ook een waardig en dankbaar afscheid van de school en de kinderen.

Hartelijke toekomst

In naam van de ganse parochie- en wijkgemeenschap wensen wij David en het ganse korps een hartelijke toekomst toe. Moge de school, die nu in zijn 53-jarige jeugd is, verder blijven bloeien in harmonie met Sint-Pius X. En David, werk hard maar vergeet niet ook nog wat tijd vrij te maken voor jouzelf als familieman, waaraan je zoveel waarde hecht. En… ook je hobby’s niet verwaarlozen: een ontspannen zwempartijtje en computer-na-denk-werk.
Goede vaart, David.