De Lydia-groep in een nieuw kleedje

09-03-2011

Eind februari verscheen op onze Sint-Pius X-parochie een nieuwe publicatie: de Lydia-info. Jullie merken uiteraard dat onze Lydia-groep Sint-Pius X, er achter steekt. De Lydia-info zal enkele keren per jaar verschijnen en heeft een tweevoudig doel:
Het doorgeven van nuttige informatie aan alle Lydia-medewerkers en het aanhalen van de onderlinge verbondenheid van de medewerkers.
Uiteraard was deze eerste Lydia-info, de kans om de vernieuwde Lydia-werking aan onze Kerk en Leven-lezers voor te stellen. Maar eerst toch even een klein stukje geschiedenis. Op zoek naar de roots.

Een brokje geschiedenis


Het prachtige en uiterst utilitaire boek van priester Chris De Paepe over “Een halve eeuw Sint-Pius X” vermeld op pagina 151 het volgende:
“Op caritatief vlak krijgt eind 1979 een initiatief, dat eerder door enkele jongeren was gelanceerd, nu vaste vorm. Een groep dames, onder leiding van Mevrouw Van Parijs-Vandenbulcke, neemt het op zich langdurige zieken en hoogbejaarden regelmatig met een attentie te verrassen thuis, in het ziekenhuis of in een zorginstelling, de gouden diamanten en briljanten huwelijksjubilarissen, een kaart met gelukwensen te sturen of een bloemstuk in de seniorenweek of bij de eindejaarsfeesten. Op de eerste foto zien jullie de stichters van het eerste uur van links naar rechts: Voorzitter Mevrouw Van Parys en de dames G. Tack, M.J. Bauwens, G. Vanhoutte en Chr. Bertrand.
Op de tweede foto de 30 jaar later fel aangegroeide schare.

De naamverklaring

De naam Lydia is afkomstig van de Bijbelse figuur Lydia, de purperverkoopster uit Tyatira, die zich volgens de Handelingen der Apostelen (16e hoofdstuk 14-15 en 40) bijzonder gastvrij en menslievend toonde. Jullie moeten deze teksten zeker eens nalezen.

Huidige doorlichting van de Lydiagroep

Wij graaiden gretig in de Lydia-info en ziehier enkele cijfers:
Medewerkers: momenteel bezoeken 26 medewerkers de 80-plussers op onze parochie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 65 jaar. De jongste medewerker is 41 jaar, de oudste 88 jaar.
Even de leeftijdsschalen van medewerkers en bezoeken
40 tot 49 jaar: 3 medewerkers bezoeken 12 80-plussers
50 tot 59 jaar: 5 medewerkers bezoeken 21 80-plussers
60 tot 69 jaar: 7 medewerkers bezoeken 45 80-plussers
70 tot 79 jaar: 8 medewerkers bezoeken 55 80-plussers
80 tot 89 jaar: 3 medewerkers bezoeken 17 80-plussers
Er werden in 2010 in het totaal 150 80-plussers bezocht. In 2011 komen er 29 tachtigers bij, zodat er op 179 zal gekomen worden. Een nieuw te onderschatten opdracht.
Onlangs kwamen er drie nieuwe medewerkers bij: Annemie Meerschaert, Anne Verkest en Kris Blauwblomme (verder vinden jullie de volledige lijst van de medewerkers).

Ziekenbezoek in ziekenhuizen

Sinds meerdere jaren wordt er naast de bezoeken aan 80-plussers ook een bezoek gebracht aan zieken (van jong tot oud) die zich in een Kortrijks ziekenhuis bevinden. Dat werk werd nu gedaan door de ploeg van diaken Dirk Deceuninck en Diane Verbeeck. Welnu, deze ploeg wordt versterkt door Annemie Meerschaert en Anne Verkest.

De opdrachten

Elke 80-plusser wordt minimum 2 maal per jaar bezocht. Dit is in principe ter gelegenheid van de verjaardag en rond Kerstmis. Indien de verjaardag rond Kerstmis valt, wordt een eerste bezoek gebracht in de eerste helft van het jaar.
Meer dan 2 bezoeken per jaar worden zeker niet uitgesloten.
85-plussers krijgen een verjaardagskaart. Die kaart wordt ondertekend door de priesters en het Lydia-team. Daarna wordt de kaart aan de medewerker bezorgd die zelf naamtekent en daarna de kaart afgeeft op de verjaardag, tijdens het bezoek.
Met Kerstmis bekomt elke 80-plusser een mooi Kerststukje. Dit wordt gemaakt door een ploeg rond Aurore Degroote en Jacques Lambein. Prachtig werk wordt hierbij geleverd.
Bij een bezoek is een geschenkje (klein bloemstukje bvb) heel attent maar het is geen must.
Aan elke 80-plusser wordt een Lydia-visitekaartje bezorgd waarop de adresgegevens van de medewerker staan, alsook het contactadres van de Lydia-groep. Dit kaartje wordt bezorgd in de loop van de maand februari.
Jullie merken het wellicht op. Een engagement binnen de Lydia-groep is niet zomaar een “en passant engagement”. Het is een inzet die “inzet” vraagt.

Wie zijn zij?

Zoals elke stevige organisatie heeft ook de Lydia-groep een stevig bestuur. Elk bestuurslid draagt de verantwoordelijkheid van een groep.

Het huidige leidinggevende team bestaat uit coördinator (voorzitter) Pieter Mayeur, Avondzonweg 7, Priester Geert Goethals, Sint Elooisdreef 19, priester Chris De Paepe, Jakob Van Maerlantstraat 41, Diaken Dirk Deceuninck, Gouden Rivierlaan 61, Christine Soens-Walcarisus, Avondzonweg 26, Mieke De Clerck, Koning Leopold III-laan 22, Bea Verhenne-Vancraeynest, Gouden Rivierlaan 67.

Vragen of info?

Aarzel niet contact op te nemen met een van de teamleden of met de coördinator Pieter Mayeur, Avondzonweg 7, 8500 Kortrijk, tel. 056 35 79 25, pieter.mayeur@skynet.be.
In ieder geval vanwege gans onze geloofs- en wijkgemeenschap, hartelijk dank aan allen die zich zo hard, vrijwillig en onverdroten inzetten.