Wonder boven wonder

Eerste zondag - Tweede zondag - Derde zondag - Vierde zondag - Vijfde zondag

21 februari 2010: Eerste zondag van de veertigdagentijd

Uitgekozen

Exodus 3,1-18: de brandende doornstruik. ‘Ik zal er zijn voor jou’ is de naam die God bekend maakt.

Op de tekening zien we Mozes bij de doornstruik.
Op de foto zien we een een eenzaam kind…ook vandaag moeten mensen bevrijd worden, de verworpenen der aarde worden gesymboliseerd door dit eenzame, verdrietige kind.
Onder onze doos leggen we een “geel” papier => verwijzing naar de woestijn waarin Mozes te horen krijgt dat hij door God werd uitgekozen om z’n volk uit Egypte te bevrijden.

Nadat Magda het verhaal had verteld hebben we met de kinderen een grote doornstruik getekend en bij iedere doorn noteerden de kinderen waarom de Israëlieten, maar ook mensen vandaag (zoals het kind) ongelukkig, verdrietig… zijn.
Snel kwamen ze met de woorden: slaven, slaan , onderdrukking, angst, eenzaam, macht, gemeen…

Daarna zochten we naar antwoorden… hoe kunnen we deze negatieve belevingen ombuigen in goeie… troosten, respect hebben voor iedereen, in iedereen de talenten herkennen, samen spelen, vriendelijk zijn, niemand uitluiten…

Tevens leerden de kinderen de naam van God: Jaweh wat wil zeggen “ik ben er voor jou”.

Samen met het blad met daarop het eerste deel van het projectlied en het vredesgebed, kregen ze ook een mini-versie van de tekening en de foto om een accordeonboekje te maken dat week na week dikker wordt en met Pasen het wonder wordt onthuld.


Projectlied: Wonder boven Wonder

1. Mozes wordt door God geroepen,
Ver van huis, in de woestijn.
God zegt, wonder boven wonder,
dat hij er voor ons zal zijn.

2. Mozes moet zijn volk bevrijden,
Hij moet naar Egypte gaan.
God zorgt, wonder boven wonder,
Dat zijn broer hem bij zal staan.

Vredesgebed

Heer Jezus,
Laat ons bidden
voor alle mensen
die zich alleen voelen,
voor kinderen die voelen
dat ze er niet bij horen.
Dank je Jezus dat je ons leert,
om net als Mozes,
er ook voor hen te zijn.
Amen

28 februari 2010: Tweede zondag van de veertigdagentijd

Uitweg

Exodus 4,18-31: Mozes maakt zich op om op weg te gaan.

Op de tekening zien we Mozes samen met zijn familie op stap gaat naar Egypte.
Op de foto zien we een afsluiting… aan wie moet ook vandaag een uitweg geboden worden: bvb. mensen die opgesloten zitten in de gesloten asielcentra, aan de kinderen in een weeshuis…
Onder onze doos leggen we op het gele papier een “donkerblauw” papier => verwijzing naar de angst van Mozes.

Vandaag horen we samen met de kinderen dat Mozes bang is om naar Egypte te gaan, bang dat zijn volk hem niet zal herkennen en dat ze zullen denken dat hij en zijn familie niet tot het Hebreeuwse volk van God behoren.

Zijn vrouw Sippora brengt antwoord: “Zie je deze steen Mozes? We moeten op God vertrouwen. God is zo sterk als die steen. God zal ons beschermen want we behoren bij zijn volk. We doen een steentje in onze zak en telkens we bang zijn nemen we het steentje stevig vast in onze hand en dan weten weer dat God bij ons is.”

De kinderen vertelden dat ook zij soms bang zijn… en daarom kreeg elk kind een steen. Op de steen schreven ze op de ene kant hun naam en op de andere kant Jaweh… ze kunnen deze steen, net als Mozes gebruiken als ze bang zijn… bvb. door de steen op hun nachtkastje te leggen zodat ze weten dat ze niet bang hoeven te zijn in het donker, of door de steen in hun boekentas te stoppen als ze in school moeilijke proefwerken hebben… zodat ze er telkens aan herinnerd worden dat ze niet alleen zijn maar dat God bij hen is en hen steunt…

Ook deze week kregen ze naast het projectblad, de tekening en de foto voor het vervolg van hun accordeonboekje.


Projectlied: Wonder boven Wonder

2. Mozes moet zijn volk bevrijden.
Hij moet naar Egypte gaan.
God zorgt, wonder boven wonder,
dat zijn broer hem bij zal staan.

3.Mozes denkt vol angst en beven
aan wat hem te wachten staat.
God geeft, wonder boven wonder,
door Sippora goede raad.

Vredesgebed

Jezus,
wij bidden vandaag
voor de kindjes
die alleen zijn achtergebleven
in Haïti.
Dat zij allen
een thuis mogen vinden
waar zij veilig en gelukkig mogen zijn!
Amen.

7 maart 2010: Derde zondag van de veertigdagentijd

UIT ZICHT

Exodus 6,2-.9.28-7,7: Mozes vindt het moeilijk om te gaan. Zijn broer Aäron gaat mee.

Op de tekening zien we Mozes die zijn broer Aäron ontmoet.
Op de foto : wie zijn uit zicht geraakt? Wie zijn het uitzicht kwijt? Bijvoorbeeld mensen in vluchtelingenkampen.
Onder onze doos leggen we op het gele en het donkerblauwe papier een “lichtblauw” papier => als verwijzing naar het visioen dat het misschien goed komt.

Vandaag horen we samen met de kinderen dat Mozes zijn broer Aäron terug ziet, maar hij kan amper vertellen aan Aäron wat God verteld heeft en welke opdracht zij hebben gekregen. God wil namelijk dat Aäron met Mozes meegaat en dat hij de Farao vertelt wat God wil, omdat Mozes het niet gezegd zal krijgen.

Met de kinderen gingen we na of het altijd makkelijk is om iets te zeggen of om iets te vragen… en ze moesten toegeven dat het, net als voor Mozes, niet altijd makkelijk is maar dat ze in zichzelf moeten blijven geloven want het spreekwoord zegt vragen staat vrij. Nee heb je, ja kun je krijgen…
M.a.w. wees niet bang… als je niets vraagt komt er ook niets maar als je je moed samenraapt en het wel doet, dan bestaat de kans dat het er toch komt…

Ook deze week kregen de kinderen naast het projectblad, de tekening en de foto voor het vervolg van hun accordeonboekje.


Projectlied : Wonder boven Wonder

3. Mozes denkt vol angst en beven
aan wat hem te wachten staat.
God geeft, wonder boven wonder,
door Sippora goede raad.

4. Mozes gaat de boodschap brengen
met Aäron als zijn tolk.
God zal, wonder boven wonder,
zeker omzien naar zijn volk.

Vredesgebed

Jezus,
wij bidden U voor alle mensen
die op hulp wachten.
Dat er mensen zullen zijn
die voor hen zorgen
zodat ze niet vergeten worden.
Amen.
 

14 maart 2010: Vierde zondag van de veertigdagentijd

UITSLOVEN

Exodus 7,8-25: Mozes komt bij de farao. De farao is niet onder de indruk. Zijn dienaren sloven zich uit om te laten zien dat ze niet voor de God van Israël moeten onderdoen.

Op de tekening zien we Mozes en Aäron bij de farao.
Op de foto : wie sloven zich positief uit? Bijvoorbeeld de mensen die verschoppelingen niet voorbijlopen en zich inzetten voor anderen.
Onder onze doos leggen we op het gele,het donkerblauwe en het lichtblauwe papier een “rood” papier => het water in Egypte krijgt de kleur van bloed.

Vandaag hoorden we Mardoek, één van de magiërs van de farao. Hij vertelde over twee mannen die bij de farao op bezoek waren geweest (de kinderen wisten meteen wie deze twee mannen waren, nl. Mozes en Aäron). De magiër vertelde dat één van de mannen zijn staf op de grond gooide en dat die onmiddellijk veranderde in een slang.
De farao was echter niet onder de indruk, hij riep Mardoek en de andere magiërs en die konden precies hetzelfde, ook hun staf veranderde in een slang. “Zie je nu wel” zei de farao “mijn dienaren kunnen net hetzelfde”. Mardoek vertelde dat Mozes boos was, het ging niet om kunstjes van een stelletje uitslovers, maar het was God die op deze manier wou aantonen dat het hem menens was, hij wist dat zijn volk ongelukkig was in Egypte en hij zou ze bevrijden. De magiërs konden misschien hetzelfde maar konden ze de daden van God ook terug draaien… nee, God had het water in de rivieren in bloed veranderd en ze konden het niet veranderen… zelfs toen de slang van Mozes en Aäron de slangen van de farao opvrat was hij niet onder de indruk… Mardoek wel, hij begreep het teken… hij had veel ontzag gekregen voor de twee mannen en hun God en hoopte stiekem dat ze het zouden winnen van de farao.

Aan de kinderen werd uitgelegd waarom het laatste teken van God ook bij de farao een belletje moest hebben doen rinkelen… de slang was voor de farao een teken van eeuwig leven, een cobra op de kroon van de farao was een teken van onsterfelijkheid… dus het feit dat de slang van Mozes en Aäron zijn slangen opat moet ook voor de farao een veeg teken geweest zijn, maar hij liet het niet merken…

Verder werd gekeken naar de foto en de titel van deze zondag…

Uitsloven: de farao sloofde zich uit om te tonen dat hij ook kon doen wat God doet, dit is echter een negatieve manier van uitsloven… ook op de foto zien we mensen die zich negatief uitsloven… ze haasten zich om snel inkopen te doen, zeker op tijd te zijn voor de solden zodat ze niets missen…maar door al dit negatieve uitsloven hebben ze geen oog voor de man die zit te bedelen… die op straat leeft… die in een doos woont. De kinderen kwamen al snel tot de conclusie dat er ook een positieve manier van uitsloven is… nl. oog hebben voor de man die bedelt, oog hebben voor mensen in nood… het vredesgebed van vandaag verwoordt precies wat we bedoelen.

Op het einde kreeg elk kind een tekening van een slang, die ze konden inkleuren en thuis uitknippen en een mobiel maken, zoals Magda had voorgetoond… telkens ze naar de slang kijken worden ze herinnerd aan het woord “uitsloven” en dan meer bepaald aan hoe zij zich positief kunnen uitsloven…

Ook deze week kregen de kinderen naast het projectblad, de tekening en de foto voor het vervolg van hun accordeonboekje.Projectlied : Wonder boven Wonder

4. Mozes gaat de boodschap brengen
met Aäron als zijn tolk.
God zal, wonder boven wonder,
zeker omzien naar zijn volk.

5. Mozes merkt, dat bij dit machtsspel,
hij niet overtuigend is.
God laat, wonder boven wonder,
zien dat hij de sterkste is.

Vredesgebed

Heer Jezus,
wij bidden u voor alle mensen
die zich druk maken
over kleine dingen
en het goede niet zien!
Dat hun ogen mogen opengaan
en hun hart mag spreken
van goedheid.
Amen.

21 maart 2010: Vijfde zondag van de veertigdagentijd

UITSTEL

Exodus 9,13-35 Egypte wordt getroffen door natuurrampen. De farao twijfelt, maar stelt zijn beslissing uit en laat Mozes en het volk niet gaan.

Op de tekening zien we de Egyptenaren die getroffen worden door verschillende plagen: muggen, kikkers, steekvliegen, hagel, onweer….
Op de foto : er is nog hoop. Bijvoorbeeld: met hulp kan er na rampen weer herstel komen.
Onder onze doos leggen we op het gele, het donkerblauwe, het lichtblauwe en het rode papier een “groenblauw” papier => Egypte wordt overspoeld door verschillende plagen.

Met de kinderen spraken we over het feit dat er soms iets mis kan gaan als je niet luistert. Eigen schuld zeggen ze dan. De kinderen kwamen snel met voorbeelden uit hun eigen leefwereld thuis, op school, in de jeugdbeweging… soms zijn ook zij een beetje als de farao en ze beseften heel goed dat als je niet luistert er meestal iets volgt dat niet leuk is… je krijgt straf, je valt en doet je pijn…
De kinderen gingen deze week extra hun best doen om wel te luisteren als mama, papa, de schooljuf of –meester iets vragen…

Op het einde kreeg elk kind een tekening van een slang, die ze konden inkleuren en thuis uitknippen en een mobiel maken, zoals Magda had voorgetoond… telkens ze naar de slang kijken worden ze herinnerd aan het woord “uitsloven” en dan meer bepaald aan hoe zij zich positief kunnen uitsloven…

Ook deze week kregen de kinderen naast het projectblad, de tekening en de foto voor het vervolg van hun accordeonboekje.


Projectlied : Wonder boven Wonder

5. Mozes merkt, dat bij dit machtsspel,
hij niet overtuigend is.
God laat, wonder boven wonder,
zien dat hij de sterkste is.

6. Mozes krijgt tot zijn ontzetting
steevast “nee” op elke vraag.
God stuurt, wonder boven wonder,
telkens weer een nieuwe plaag.

Vredesgebed

Heer Jezus,
Laat ons bidden
voor alle mensen
die getroffen zijn door een ramp
en alles zijn kwijtgeraakt.
Dat er mensen mogen zijn
met een luisterend oor
en helpende handen
om hun huis weer op te bouwen.
Amen.