Sporen van licht

terug naar overzicht kinderwoorddienst

Sporen zien

Na geluisterd te hebben naar het verhaal van Jezus, zochten we hoe wij allemaal een “lichtpuntje” kunnen zijn voor iemand anders. Het moet zeker om geen grote dingen gaan die we doen, of niet altijd om pakjes geven, om iemand blij te maken. NEE. De week die komt zoeken we naar een passend moment om een extra knuffel te geven, gewoon heel echt en spontaan ‘dankjewel te zeggen’ of ‘smakelijk’ of ‘het was leuk’ of ‘ik ga dit eens in je plaats doen’. Makkelijk zal het niet zijn, maar met de hulp van het vergrootglas op ons boekje zullen we er vaker aan denken. Wie iets kleins deed en een plezier ermee deed aan iemand, mag het in zijn boekje schrijven en dan op de weg kleven. We hopen dat de weg een belangrijk plaatsje in huis krijgt en dat de kinderen thuis eens het liedje, het versje en het gebedje bidden en zingen.
Tot volgende week zondag. Dan gaan we opnieuw samen als spoorzoeker op weg.

Sporen zoeken

“Johannes de Doper maakte de weg klaar voor de komst van Jezus. Door zijn manier van leven was hij wegwijzer. De mensen die naar ‘omkering’ verlangden lieten zich dopen. Ze gingen op zoek naar sporen van licht. Zodat het een wereld wordt waar het voor iedereen “goed” is. Voor de kinderen hadden we verschillende kaartjes met voorbeelden erop die minder mooi of goed waren. Het kwam er nu op aan voor de kinderen een oplossing te vinden om het voorbeeldje ‘beter’ te maken. Om aldus te begrijpen wat omkering in het leven kan betekenen.
De kinderen gingen met een drieluik-boekje naar huis. De zaklamp zorgt ervoor dat ze de hele week eraan worden herinnerd te ‘zoeken’ waar ze iets beter kunnen maken. Binnenin steekt ook nog een tekening van 2 kinderen die iemand uitsluiten. Het is hun opdracht om deze week extra aandacht te hebben om ‘niemand uit te sluiten’. Op het lege vakje ernaast mogen ze de namen schrijven van de vriendjes die er opnieuw mogen bijhoren.
We hopen ook dat de kindjes zich verder inzetten om ‘kleine’ dingen te doen die anderen heel erg blij maken, zoals getekend op het beeldprentje van vorige week.
Tot zondag 16 december, dan stappen we opnieuw als spoorzoeker de berg op.
Nog dit: op 25 december om 11.00 uur houden we ook kinderwoorddienst. Kom je ook meevieren ?”

Op het spoor komen

Samen hebben we geluisterd naar en gesproken over het verhaal van Johannes in de gevangenis. Hij had het niet makkelijk, hij had twijfels. Maar toen de leerlingen van Jezus, Johannes enkele dagen later vertelden over Jezus, zagen ze dat hij opnieuw blij en rustig werd. Nu wist Johannes dat Jezus de verlosser was waar mensen zo lang hadden naar uitgekeken.
Maak jij deze week iemand blij die verdrietig is?

Sporen volgen

Zelfs met vergrootglas, zaklamp en verrekijker in de hand kon iedere spoorzoeker de 4de trap van de adventsladder niet op. Iedere spoorzoeker zette zijn bril op want bovenop wou iedereen komen. Samen luisterden we naar het verhaal van Jozef en de engel. In een heel belangrijke droom kreeg Jozef de naam voor het kindje dat zijn vriendin Maria verwachtte. De engel melde dat hij de nieuwe baby Emmanuël moest heten. God met ons. God laat immers zijn Zoon vanaf Kerstmis bij de mensen wonen. Zo laat hij iedereen zien, voelen, weten, dat Hij iedereen graag ziet. Jezus zal een Herder voor mensen zijn. Hij zal mensen helpen. Om naar God te luisteren. Hij zal vertellen hoe mensen goed voor elkaar kunnen zijn. Hij zal hen helpen die het moeilijk hebben, verdrietig zijn of pijn hebben. Jezus had een blijde droom. Heb jij ook soms een blijde droom waarin je ziet hoe je andere mensen blij kan maken ? Zo ja, zeg dan dank je wel Jezus en probeer de volgende dag zo goed als Jezus te doen.

Kerstmis 2007: Sporen van licht

Na 4 weken samen zoeken naar “sporen” bereikten alle spoorzoekers de top van de ladder. Maar… de ladder werd vandaag een dak met 8 lichtjes en bovenaan een ster. En werd de berg een rots waarin mensen konden wonen.
Ja… eventjes vertellen.
Elke week kregen we meer licht. Ook al was de bergtocht niet gemakkelijk, toch werden we sterker. We probeerden goed te doen en kregen kracht op onze weg naar het geboortefeest van Jezus.
Ons “licht” werd zo sterk dat we het overal konden plaatsen en onze ladder werd een verlicht dak.
Zo vertellen we iedereen: “Hier is groot nieuws te horen. Jezus is geboren”. Hier in onze rots is plaats voor iedereen. Ja kom erbij. Hier kan je het verhaal van Jezus, Jozef en Maria horen. En zelfs nog veel meer. Iedere zondag komen wij samen met veel kindervrienden. We zingen, luisteren, vertellen, bidden en proberen als jonge christenen op stap te gaan. Want we zullen het laten horen aan iedereen dat Jezus alle mensen graat ziet.
Wij zullen op weg aan en
ZIEN waar we anderen kunnen helpen,
ZOEKEN waar we mensen blij kunnen maken en vertellen over Jezus,
Mensen troosten zodat ze op het SPOOR KOMEN van de hoop,
Jezus VOLGEN iedere dag opnieuw door te luisteren, te bidden, met een warm hart goed te doen thuis, op school…
Een zalig Kerstfeest. Magda, Els, Annemie