Mariamaand in de kinderwoorddienst

terug naar overzicht kinderwoorddienst
In de Meimaand stellen wij Maria centraal. De eerste kinderwoorddienst hebben we met de kinderen gepraat en nagedacht rond het “Wees gegroet”. De kinderen kennen wel het gebed, weten wanneer ze dit thuis, in de klas of in de kerk bidden, maar wat ze dan juist bidden is voor velen een groot??? Zo hebben we het verhaal opnieuw mogen en kunnen vertellen. Van “de blijde boodschap van de Engel Gabriël” en het bezoek van Maria aan Elisabeth. Wat Maria voor ons allemaal betekent, werd in de derde zin gebracht.
De tweede kinderwoorddienst keken de kinderen met grote ogen toen de paternoster en het tientje werd boven gehaald. Wat hadden deze 2 voorwerpen nu met de kinderwoorddienst te maken? Zijn dit niet 2 voorwerpen voor de grote mensen? Nee ! Vetrekkend vanuit de leefwereld van de kinderen stonden we stil bij het waarom en het wanneer. Plots klonk er heel spontaan: “zoveel Wees Gegroetjes en Onze Vaders bidden?” Maar de verwondering werd bewondering toen de groep kinderen met de intenties die tot hun leefwereld behoren, hun tientje gingen maken, die zij in de week erop gingen meedragen naar het bomkapelletje. Ze hadden ‘bolletjes’ te kort ! Het is dus toch wel belangrijk dat er zoveel ‘bolletjes’ zijn. Toen ’t volkje na de viering vertrok met hun werkblaadjes en tientje, klonk het ‘we vertellen het papa en mama, en thuis bidden wij ons tientje’.
En dat dit geen loze woorden waren, daarvan kregen we de bevestiging, toen we in de derde week naar de bomkapel gingen. Onderweg stond de zorg voor het vlammetje van de paaskaars aan hun echte Lourdeskaars centraal. De kinderen vertelden echter ook over het bidden thuis en waarom Jezus thuis belangrijk is.
Bij de kapel aangekomen lieten we de kinderen eerst stil worden. Ze gaven hun ogen de kost. ‘Ja, er komen hier nog andere mensen bidden, want er staan bloemen en het zijn nieuwe.’ Daaruit blijkt dat kinderen aandachtig zijn voor belangrijke tekenen in hun leefwereld?
Daarna werd een kring gevormd en vertelden we mekaar waarom we naar de kapel waren gekomen. We hebben samen gezongen. We hebben alle intenties van ons tientje heel stilletjes tot ons laten komen en hebben samen het Wees Gegroet gebeden.
De intentiedoos met alle intenties van de gemeenschap kreeg een mooie plaats in de kapel. Symbool van de gebeden die werden uitgesproken.
In alle eerlijkheid zeggen wij ‘bedankt’ aan iedereen – groot en klein – die dit zinvol ‘Maria’project hebben laten slagen.

Magda, Els en Annemie