De Kinderwoorddienst in de Mariamaand

zondag 3 mei


Ook voor kinderen is de meimaand Mariamaand.

Trekt Maria voor jonge christenen enkel hun aandacht in de meimaand?

Maria was ook een kind.

In ons gebedshoekje hebben we het beeld van Maria ook een plaats gegeven. Samen met andere verwijzingen naar Maria die kinderen thuis of in hun sociale omgeving kunnen zien. Zo ontdekten kinderen en verwoorden ze ook aan elkaar dat Mariabeelden heel verschillende kunnen zijn en dat hun eigen beeld van Maria ook verder evolueert.

Samen met de kinderen hebben we een jaarkalender opgebouwd en gaven hierop de gedachtenisfeesten die betrekking hebben tot de eerste levensfase van Maria een plaats. Kinderen zullen ze misschien niet onmiddellijk kunnen dag op dag linken of correct kunnen benoemen zoals Maria geboorte, Maria onbevlekt ontvangen of opdracht van Maria. Wel voelden ze aan dat Maria als kind reeds heel belangrijke plaats had in het hart van God.

De komende zondag in mei gaan we met de kinderen verder op tocht. En hebben we aandacht voor Maria de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal.

zondag 10 mei: Maria de mama van Jezus


Een thema dat heel nauw aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Enerzijds omdat ze die verhalen waar Maria een “benoemde” rol krijgt in het leven van Jezus uit het evangelie goed kennen. Anderzijds omdat ze de taken van moeder Maria herkennen bij hun mama of alle vrouwen (juf, oma, tante, meter, onthaalmoeder…) die belangrijk zijn in hun leven.

En zo groeide onze jaarkalender aan met volgende feestdagen: Maria Boodschap, Maria Visitatie, Kerstmis, Maria Lichtmis en O.-L.-Vrouw van Smarten. Ook al kunnen kinderen deze feestdagen niet uit het hoofd onthouden – of maken ze van de naam hun versie – niettemin weten ze, met de ondersteuning van verwijzende tekeningen, wel te vertellen wat de rol van Maria als mama van Jezus was.

De gebedsdobbelsteen groeide verder aan met twee nieuwe gebedjes voor Maria. En het vredesgebed en het gebed dat de attenties voor moederdag vergezelde, kwam van diep uit het kinderhart.

zondag 24 mei: Maria is ook "onze" mama


Waarom draagt Maria een kroon? Waarom staat er in iedere kerk een Mariabeeld? Waarom bidden mensen het weesgegroet? Waarom heeft Maria soms een zwart gezicht? Waarom draagt Maria niet altijd Jezus in haar armen? Waarom hebben mensen soms een paternoster bij ?… Maar enkele vragen die kinderen ons heel spontaan en oprecht toevertrouwen.

Samen gingen we met dit alles in het kinderhart op stap. We vertelden samen het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. En gingen met Maria verder op stap na de dood van Jezus.
Zo hadden we ook aandacht voor het feest van Maria Hemelvaart om dan te komen bij de oktobermaand, de Rozenkransmaand.

De gebedsdobbelsteen kreeg nog eens twee gebedjes met betrekking tot het thema erbij .
Kortom we maakten drie weken met de kinderen een tocht doorheen een Maria- jaar. De tijdkalender blijft zeker een belangrijke plaats hebben in de komende werking van de kinderwoorddienst en telkens we in de periode van een Mariafeest komen zullen we met de kinderen opnieuw tijd hiervoor maken. Op die manier hopen we bij de jonge christenen hun hart te laten openen voor Maria’s troostende en dankende aanwezigheid