Het kruisteken / Levend water

terug naar overzicht kinderwoorddienst

Vaak vragen kinderen ons “en waarom doen Priester Geert en Priester Noël nu dit… of dat… of als we… dit of dat zeggen in de kerk, wat bedoelen we daarmee?”
Daarom hebben we nu het initiatief genomen om doorheen het werkjaar 2007-2008 af en toe bij hun belangrijke vragen stil te staan.
In die kinderwoorddiensten krijgen de kinderen op “de kinderwoorddienst gsm” een berichtje. Dit berichtje draagt in zich een echt grote boodschap.
Zo vonden de kinderen de eerste keer de boodschap: “daar waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden”

Die zondag werkten we rond “het kruisteken”. Wat zeggen we? Wat doen we? Waarom doen we dat? Waarom zeggen we dat? Allemaal vragen, waarmee we op een kindvriendelijke manier, probeerden samen een antwoord te zoeken en te geven.
Vraag je de kinderen nu de betekenis ervan, dan zullen ze fier antwoorden: “we zeggen Jezus en Zijn Vader goeie dag met ons goeie dag hand – we vragen De Geest om de dingen die we verkeerd deden te vergeven”. De kinderen kregen een klein kruisje mee, gemaakt uit klei, om in hun gebedshoekje een belangrijke plaats te geven.

Een ander bericht was: “levend water”.
Met de kinderen werkten wij die kinderwoorddienst, rond het “wijwater”. De kinderen legden onmiddellijk de link met het doopwater en het wijwatervat bij het binnenkomen in de kerk. Na wat aarzeling en nadenken brachten ze ook de wijding van de dieren, de motoren en de palm, ter sprake. Aldus konden wij terecht bij drie peilers:
Water om te groeten: we maken ermee ons kruisteken,
Water om te zegenen: we vragen Jezus zijn steun,
Water om te reinigen: we vragen vergeving.
Verder zochten we naar verhalen in het evangelie waar water een heel belangrijke rol speelde. Wij merkten dat ook deze verhalen onder te brengen waren bij een van de drie peilers.
Priester Geert zegende de kleine flesjes water in de viering. Later mochten die mee naar huis. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen ook thuis nog de betekenis van dit water zullen gedenken.