Broers en zussen varen mee naar zondag 13 april 2008

terug naar overzicht kinderwoorddienst

De kinderen luisterden samen naar het verhaal van de H. Christoffel. Eerst was hij de sterke Reprobus die zocht naar macht. Hij ging bij de koning werken maar was ontevreden. Daarna ging hij bij de duivel werken maar vond het geluk niet. Zo kwam hij bij de kluizenaar aan. Die vertelde dat hij misschien wel gelukkig zou worden als hij, met wat hij goed kon, andere mensen zou helpen. Zo werd hij drager van mensen die naar de overkant van de rivier wilden.
Op een stormachtige nacht hoorde hij iemand roepen. Het was een kindje dat naar de overkant moest. Reprobus droeg het kindje en het viel hem zeer zwaar, het gewicht scheen maar aan te groeien. Hij gaf het echter niet op. Aan de overkant zei het kind: ‘Je hebt de hele wereld gedragen. Ik ben Jezus.’

Met de broertjes en zusjes zochten we hoe wij onze broer en zus kunnen ‘dragen’ naar 13 april 2008, dag van hun heilig vormsel. Volgende ideeën kwamen eruit:

De kinderen kleefden hun kleurrijke bootjes op een tekenblad waarop blauwig een rivier stroomde. Evenveel bootjes als er broers en zusters het vormsel zullen ontvangen. Zo zullen zij gedragen worden.
We hopen de zusjes en broertjes ook regelmatig in de kinderwoorddienst te ontmoeten.
Goeie vaart aan iedereen !