Kinderwoorddienst en vormelingen in de Advent 2011

Eerste zondag - Tweede zondag - Derde zondag - Vierde zondag

Eerste adventszondag (27 november)


Vandaag gingen we vast start met de eerste ten huize van met onze vormelingen. We verzamelden om 10 u in trefpunt. Alle vormelingen waren mooi op tijd voorzien van hun versierde steen, groene takken en een lint. Eerst maakten we een kring en beluisterende we het verhaal van Youssef en
zijn 4 kaarsen.

De vader van Youssef bezocht jaarlijks in Bethlehem de grot waar Jezus was geboren. Youssef had graag zijn vader vergezeld maar was te jong en daarom gaf hij jaar na jaar een kaars mee aan zijn vader met de vraag deze te branden in de grot.
De eerste kaars was bruin van kleur: uit dankbaarheid voor de aarde die God
ons heeft gegeven en waarop en waarvan we mogen leven.
De tweede kaars was een paarse: teken van boete omdat hij vond dat hij (maar
misschien ook wij) soms te veel met het aardse bezig was en zo God vergat.
Het jaar nadien gaf hij een rode kaars mee: na de boete had hij ingezien dat
hij niet kon leven zonder de anderen graag te zien, zonder te doen wat Jezus
hem, maar ook elk van ons vraagt "heb elkander lief".
Het daaropvolgende jaar was het eindelijk zover: Youssef werd 16 jaar en was
oud genoeg om zijn vader te vergezellen en hij nam deze keer een witte kaars
mee, als teken van zuiverheid en vreugde om Kerstmis.
Een priester in de grot verwoordde het zo: " een witte kaars die brandt. zo
zouden alle mensen moeten zijn, geboren uit de aarde, gezuiverd van
zelfzucht en brandend van liefde . Dan is het alle dagen Kerstmis, het feest
van God-in-ons-midden"

Na het aanhoren van het verhaal gingen de vormelingen zelf aan de slag en maakten ze elk een mooie adventskrans voor thuis met de bruine, paarse, rode en witte kaars.  De tijd ging snel want voor we er erg in hadden was het 11u, tijd voor de eucharistie.

De vormelingen vergezelden trots de kleinsten uit onze gemeenschap in de intredestoet, met in de hand hun zelf versierde "voorstellingssteen". Vooraan werd met deze stenen een muur gevormd als teken van verbondenheid, van samen met elkaar en met de catecheten naar 22 april, de dag van hun
vormsel. Daarna vergezelden ze de kleinsten naar de kinderwoorddienst. We gingen van start met een kruisteken en een vergevingsmoment en daarna luisterden we met z'n allen naar de evangelielezing van vandaag: "Blijf wakker, wees waakzaam voor de komst." Samen met klein en groot gingen we op zoek naar het "waarom" van deze lezing. Jezus roept ons op om voorbereid te zijn op z'n komst met kerstmis, maar ook om ons alert te houden in deze kerstperiode. Om niet alleen bezig
te zijn met de voorbereidingen van het feest, het kopen van de pakjes of de voorbereidingen voor de feestdis. Maar om ook oog te hebben voor Jezus, misschien komt hij ons deze advent wel tegemoet in de gedaante van de broer of zus die ons nodig heeft, of van de bedelaar aan de kant van de weg, of
van de klasgenoot die verdrietig is omdat hij/zij wordt uitgesloten. Na de duiding wist elke vormeling de vraag waarvoor ze wilden wakker blijven en hoe ze dat zouden doen zonder probleem te beantwoorden.

Onze kleinsten hadden de vormelingen uitgelegd hoe een kinderwoorddienst in mekaar zat en nu was het de beurt aan de vormelingen om aan onze kleinsten uit te leggen waarom de adventskrans van dit jaar vier verschillende gekleurde kaarsen hadden. Echt een staaltje van catechese van de weg! Ook de kerkgemeenschap kreeg net voor het vredesmoment de uitleg over de vier kaarsen. En op het einde gingen onze vormelingen apetrots hun zelfgemaakte adventskrans overhandigen aan mama, papa, oma of opa.

Dank aan onze vormelingen en onze kwd'ertjes voor deze geslaagde start!

Tweede adventszondag (4 december)

Vandaag was het de 2e zondag van de advent. We waren super blij dat we toch +/- 11 van onze 23 vormelingen mochten verwelkomen. Na het kruisteken en het vergevingsmoment werden door een kwd-ertje en een vormeling de twee kaarsen van onze adventskrans aangestoken. Ieder wist nog goed de betekenis van de kleuren.

De eerste vraag voor onze vormelingen was: wie is Jesaja? Met enige twijfel kwamen we toch tot een profeet die leefde +/- 800 jaar voor Christus. Na het aanhoren van de profetie van Jesaja en daarna het evangelie volgens Marcus kwamen we samen met de kinderen tot de verrassende ontdekking dat
Jesaja en Johannes het zelfde aankondigden, nl de komst van Jezus. Ze roepen beide de mensen op om zich klaar te maken voor de komst van Jezus (de Messias) Maar voor we Jezus kunnen ontvangen moeten we eerst de weg vrijmaken, figuurlijk voor gesteld door een tekening van iemand die het vuil
van de straat wegveegt (zie achteraan in de Kerk). Met de kinderen en de vormelingen gingen we op zoek naar hoe wij vandaag de weg, of beter ons hart kunnen vrijmaken. De antwoorden volgende snel, geen ruzie maken, tijd vrijmaken voor oma/opa, mama/papa helpen zonder morren, mensen van de vierde wereld helpen etc.

We kijken uit naar volgende zondag op samen verder op pad te gaan naar Kerstmis.

Op de foto, catechese van de weg, een kwd-ertje en ex-kwd-er nu vormeling steken samen de kaarsen aan.

Derde adventszondag (11 december)


Vandaag al de derde zondag van de advent, of Gaudete (verheug je!) zondag genoemd. Na het maken van het kruisteken, het vergevingsmoment en het aansteken van de drie adventskaarsen (vandaag ontstaken we naast de bruine en de paarse kaars ook de rode kaars, als teken van liefde) luisteren we aandacht naar de evangelielezing van vandaag.

Vandaag ontmoetten we nogmaals Johannes de Doper. Hij getuigt van Jezus, het Licht. Hij bereidt de mensen voor op de komst van Jezus, en roept hen op beter te leven. Als teken hiervan laten de mensen zich door Johannes dopen in de Jordaan, zodat ze klaar zijn om het licht van Jezus te herkennen en te volgen. Ook wij bereiden ons tijdens de advent voor op Jezus die met Kerstmis aanklopt aan ons hart. Er branden ondertussen drie kaarsen van de adventskrans en het feest van het Licht, Kerstmis, is dicht bij. We hebben nog enkele weken om ons hart schoon te maken om Jezus te ontvangen. Net als vorige week kwamen er bij de kinderen en vormelingen tal van voorbeelden hoe ze dit zouden doen…

Aan de hand van onze “spiek”tekening konden de kinderen en de vormelingen eenvoudig het evangelie van vandaag na vertellen. Op de tekening zien we:
1. de woestijn : verwijzend naar Johannes die zoals we vorige week hoorden leefde in de woestijn
2. een mond : verwijzend naar de getuigenis van Johannes over Jezus
3. de weg verwijst opnieuw naar Johannes: hij zegt ik ben de wegbereider (ik bereid de weg voor voor de komst van het Licht : Jezus)
4. de zon verwijst naar het Licht : Jezus.
We hopen oprecht dat deze tekening ook gebruikt wordt om het verhaal van vandaag door te vertellen aan mama/papa, broer/zus, vrienden, klasgenootjes, familie.

Als afsluiter hadden we nog de wekelijkse doordenkertjes, in waar teamverband losten de vormelingen en de kinderen de puzzel op en kwamen tot de zin:
Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg recht voor de Heer!

We willen uitdrukkelijk de kinderen en de vormelingen bedanken voor hun massale opkomst, hun aandacht en hun medewerking!

We hopen dat we jullie volgende week even talrijk opnieuw mogen begroeten.

Vierde adventszondag (18 december)


Op deze laatste zondag van de advent waren we zeer verheugd dat we naast de kinderen opnieuw veel vormelingen mochten verwelkomen.

Het thema van deze zondag was : Maria zegt Ja en jij? Na het aansteken van de witte kaars, het maken van het kruisteken en het vergevingsmoment, luisterden we met z’n allen naar Magda die de
evangelielezing voorlas uit de kinderbijbel. Daarna gingen we op zoek naar de betekenis van dit evangelie, nl. Maria zegt ja voor God, ze was klaar om het geschenk van God, namelijk zijn zoon Jezus
te ontvangen. We maakten het even stil en gingen elk voor ons zelf na of ook wij klaar zijn om Jezus in ons hart te ontvangen. Hadden we ons hart of de weg vrij gemaakt zoals Johannes ons de voorbije weken vroeg.

Verder gingen we op zoek waar we de woorden van het evangelie heel vaak horen of gebruiken…na enige twijfel kwam het antwoord : in het gebed “het wees gegroet”.

Er was opnieuw een doordenkertje, deze keer was het een rebus, één voor één werden de woorden ingevuld en we kwamen tot de zin:

Hier ben ik, laat God met mij doen wat hij wil

Het antwoord van Maria aan de engel Gabriël.

Na afloop kreeg ieder kind en vormeling naar wekelijkse gewoonte het knutselwerkje, de vertelplaat en het doordenkertje meer naar huis, maar deze keer hadden we een extraatje: nl een kerstnoveen. Een knutselwerkje met 9 deurtjes met als doel samen met het gezin iedere dag een deurtje te openen en het evangelie van die dag te lezen, zodat ieder kind/vormeling zich samen met het gezin kan voorbereiden op kerst.