Advent 2010: Seizoen van vrede!

1e zondag - 2e zondag - 3e zondag - 4e zondag

1e zondag van de advent : Daar is het altijd lentetijd (28 november 2010)

Profeet Micha spreekt:

Heb je het gehoord?
Ze zeggen dat het goed gaat.
Laat iedereen drinken en vrolijk zijn, zeggen ze,
want er is vrede en voorspoed.
Jullie bouwen weer mooie huizen,
met een groot hek eromheen, zodat jullie veilig zitten.
Maar zien jullie het dan niet!?
Dat er mensen dakloos worden gemaakt – op de vlucht gejaagd,
omdat jullie steeds meer nodig hebben.
Kijk eens naar de andere kant
of zit je teveel opgesloten in je eigen wereld
vol van geluk, vol van jezelf.
God zal wel een bres slaan in jullie muren.
Hij zal een open deur zijn voor iedereen die jullie vergeten zijn.
Kijk dan toch eens opzij – al is het maar even.

Adventskrans


Vandaag gaat één kaarsje aan,
één lichtje in het donker.

Projectlied (melodie : Morning has broken)

Donkere tijden, onrecht en lijden.
Wie in de kou staan, hopen op licht.
God laat ons weten door zijn profeten
dat als de nacht komt, hij er zal zijn.

Lente zal komen. Kijk naar de bomen.
Knoppen gaan open. Alles wordt groen.
Wat ons beloofd wordt, is nog verborgen,
maar wij vertrouwen God op z’n woord. 

‘Wees waakzaam’, zei Ik tegen mijn leerlingen.
‘Want je weet niet op welk moment de Heer zal komen.
Misschien komt Hij zelfs op een uur
waarop niemand van jullie het verwacht!’
    (naar Matteüs 24, 42-44)

Eigenlijk zeg je
dat ook tegen mij, Jezus:
dat ik waakzaam
moet zijn.
Laat mij daarom
met de ogen van mijn hart zien
waar ik iemand kan helpen.
Want alleen dan
is er ook voor Jou plaats
in mijn binnenste.

2e zondag van de advent: Eens komt de grote zomer (5 december 2010)

Profeet Micha spreekt:

Vol verwachting klopt ons hart,
want eens zal het vrede zijn.
Niemand zal nog leren wat oorlog is
en overal is het zomer.
Ooit, zal het gebeuren
dat iedereen gerust kan zijn
en niet hoeft te schrikken van harde klappen
of boze woorden.
Luister dan toch,
want het gebeurt niet van zelf.
Het gaat niet zomaar.
Wanneer je God vergeet
en niet omkijkt naar een ander
zal er niets van terechtkomen,
helemaal niets.
Kijk dan toch eens op zij.
Al is het maar voor even.

AdventskransVandaag gaan er twee kaarsjes aan,
twee lichtjes voor de vrede.

Projectlied (melodie : Morning has broken)

Overal onrecht, hopen op vrede.
Keer ja dan om en dans naar het licht.
God laat ons weten door zijn profeten
dat aan de armen recht wordt gedaan.

Daar komt de zomer, ramen gaan open.
Wij staan nu op en gaan naar elkaar.
Wat ons beloofd wordt, is nog verborgen,
maar wij vertrouwen: God maakt het waar!
In die dagen kwam Johannes de Doper
in de woestijn van Judea verkondigen:
‘Bekeer je, want het koninkrijk van God
is heel dichtbij!’
    (naar Matteüs 3,1-2)

Johannes de Doper
moest de weg klaarmaken
voor de komst van Jezus, God.
Door zijn manier van leven
wilde hij wegwijzer zijn
naar jou koninkrijk.
Daarom riep hij op tot bekering.
Help mij ook in mijn hart
plaats te maken voor Jezus.

3e zondag van de advent: Als op de dag van de oogst (12 december 2010)

Profeet Micha spreekt:

Luister toch!
Zijn jullie dan helemaal vergeten
dat God jullie bevrijd heef?
Dat hij jullie graag ziet?
Dat hij alles wil doen om een land van vrede te maken!
Wat had hij dan nog meer moeten doen?
Maar… wat hebben jullie gedaan?
Het leven is kil en guur geworden.
Mensen worden in de kou gezet.
Kinderen moeten werken voor een hongerloontje.
Vrede is ver te zoeken.

Denk je dat het helpt om vlug te gaan bidden,
om braaf iedere week naar de kerk te gaan,
om mooie liedjes te zingen voor God?

Je weet wel wat God vraagt…Zorgen voor elkaar.
Wat klein is beschermen, zoeken naar wat goed is.
Dat is wat God wil.
Kijk maar opzij dan zie je het. Al is het maar even.

Adventskrans

Vandaag gaan er drie kaarsjes aan,
drie kleine vreugdevuurtjes.

Projectlied (melodie : Morning has broken)

Wij blijven wachten, bidden en hopen
nu om ons heen de warmte verdwijnt.
God laat ons weten door zijn profeten
dat hij steeds kleur geeft aan ons bestaan.

Wij zitten vast in angstige vragen,
herfst in het leven, feest is voorbij.
Wat ons beloofd wordt, is nog verborgen,
maar wij vertrouwen: God maakt ons vrij!
Toen de mensen Mij vroegen of ik
Écht de Zoon van God was, zei ik
tegen hen: ‘Blinden zien weer en aan
armen wordt de goede boodschap
verteld! Is dat niet genoeg?’
    (naar Matteüs 11,2-35)

Door je vriendschap
voor armen en zieken
heb Je duidelijk
gemaakt dat God
heel veel van de mensen
houdt, Jezus.
En eigenlijk wil ik dat ook doen:
arme mensen helpen
en zieken bijstaan.
Misschien dat anderen
dan ook in mij
een kind van God zien.

4e zondag van de advent: Uit barre wintergrond (19 december 2010)

Profeet Micha spreekt:

Ongelukkig ben ik.
Niets is er meer overgebleven.
Alle dromen in duigen gevallen.
Er is niemand die wil luisteren.
Iedereen gaat zijn eigen gang maar
en trekt zich niets van een andere aan.

Het lijkt zo hopeloos allemaal.
Waarom sta ik hier nog? Waarom roep ik nog?
Alsof iemand het zou willen horen.
Zelfs m’n vrienden zeggen:”Micha hou toch eens op met dat gezeur, kom lekker binnen zitten, bij de kachel is het warm”

Bijna zou ik de moed verliezen,
maar ik stel m’n vertrouwen op God.
Hij kan toch uit niets alles maken?
Ook een nieuw begin? Ook licht in het donker?

Ik kijk op zij. Misschien zie ik het wel – voor even.

Adventskrans

Vandaag gaan er vier kaarsjes aan,
vier kaarsjes van verlangen.

Projectlied (melodie : Morning has broken)

Dromen in duigen, kil zijn d harten,
leeg zijn de handen, alles lijkt dood.
God laat ons weten door zijn profeten
dat hij een vuur is tegen de kou.

Nacht in de winter, dromen van liefde.
Vol van verwachting, zwanger van hoop.
Wat ons beloofd wordt, is nog verborgen,
maar wij vertrouwen; alles wordt nieuw!
Toen mijn moeder opeens zwanger
van Mij bleek te zijn, wist haar vriend
niet wat hij moest doen. Maar een engel
stelde hem gerust en zei dat hij
niet bang moest zijn om met mijn
moeder te trouwen.
    (naar Matteüs 1,18-20)

Sommige mensen
zijn voor mij
als die engel, Heer:
als ik verdrietig ben
troosten ze mij
en als ik bang ben
laten ze voelen
dat ik er
niet alleen voor sta.
Graag wil ik zelf
ook zo’n engel zijn
voor anderen!