Advent 2009: De hemel geeft de aarde stem

1e zondag - 2e zondag - 3e zondag - 4e zondag - Kerstmis

1e zondag van de advent : SPRAKELOOS (29 november 2009)

Deze eerste adventszondag komt er een engel op bezoek bij Zacharias in de tempel. Het heil begint langzamerhand te openbaren. Er is een toekomst die sprakeloos maakt van verbazing en die bijna niet te bevatten is. Het begint in de tempel.

Vandaag horen we samen met de kinderen hoe een engel aan Zacharias komt vertellen dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon gaan krijgen en ze hem Johannes (gave van God) moeten noemen.
Zacharias kan het echter niet geloven, hij blijft maar zeggen dat het niet kan en door dit ongeloof moet hij door God zwijgen tot z’n zoon geboren is.

Samen met de kinderen gaan we op zoek hoe je zonder woorden de blijde boodschap van de engel kan doorvertellen, net zoals Zacharias het zonder woorden moest vertellen aan Elisabet.

De kinderen ondervinden dat het niet eenvoudig is om “sprakeloos” te zijn, maar weten snel dat opschrijven, tekenen, gebaren de gesproken woorden kunnen vervangen.

Ieder kind kreeg na de KWD een mini-versie van het drieluik en de tekeningen van de hoofdrolspelers van vandaag mee, zodat ze thuis of ik de klas het verhaal van Zacharias kunnen door vertellen.

Tot volgende week,
Magda en Els


Kaarsenlied

Steek een kaarsje aan
Kerstfeest is nog ver
Kijk eens naar het vlammetje
’t lijkt wel een ster.

Vredesgebed

Lieve God,
We tellen 1 2 3 4 dan is het feest,
het feest van Kerst.
Vandaag is 1
en vandaag maakt U ons zo blij
dat we bijna sprakeloos zijn
zoals Zacharias in de tempel!
Dank U God!

2e zondag van de advent : GEGROET JIJ (6 december 2009)

Deze tweede adventszondag krijgt Maria bezoek van de Engel Gabriël. Zij zal moeder worden.

Vandaag horen we samen met de kinderen hoe de engel Gabriël aan Maria komt vertellen dat zij een zoon gaat krijgen.

De verhalen van de geboorteaankondigingen worden beschreven als een tweeluik. De parallellen (zoals de verschijning van de engel Gabriël, geruststelling, aankondiging) en de verschillen vallen zo op.

Dat Johannes geboren wordt is bijzonder (moeder is oud en onvruchtbaar) maar dat Jezus geboren wordt overtreft alles (moeder is nog maagd).

Zowel Zacharias als Maria verwonderen zich over de niet natuurlijke gang van zaken, maar Maria vraagt geen teken. Zij aanvaardt haar taak. In tegenstelling tot Zacharias wordt Maria gegroet (op zich bijzonder omdat vrouwen niet gegroet werden). De groet is een bijzondere woordspeling Heil U (genade met u) die heil (genade) ontvangen heeft.

De aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria is al eeuwenlang een geliefd thema van schilders. Daarom werden met de kinderen verschillende schilderijen en tekeningen van deze aankondiging bekeken. We gingen op zoek naar gelijkenissen en verschillen.

Vaak is er een lelie te zien, meestal in de uitgestrekte hand van Gabriël of in een vaas.
De lelie is teken van reinheid, zuiverheid, waardigheid.

Soms is er een duif boven of gericht naar Maria te zien.
De duif betekent dat wat er gebeurt met God te maken heeft.

Maria heeft vaak een boek bij zich… dit boek symboliseert het woord van God.

Ieder kind kreeg na de KWD de tekening van Maria mee, om samen met het drieluik en de engel die ze vorige week al ontvingen het verhaal van deze blijde gebeurtenis thuis of ik de klas te kunnen door vertellen.

Tot volgende week,
Magda en Els


Kaarsenlied

Steek twee kaarsen aan
Licht wordt groter nu.
Donker gaat verdwijnen.
Heer wij danken U.

Vredesgebed

Lieve God,
We tellen 1 2 3 4 dan is het feest,
het feest van Kerst.
Vandaag is het 2
en vandaag horen we weer iets moois.
Dank U God
voor de mooie boodschap
die de Engel Gabriël aan Maria brengt!

3e zondag van de Advent: ZINGEN VAN VREUGDE (13 december 2009)

Deze derde adventszondag Maria bij haar nicht Elisabeth op bezoek.

Vandaag horen we samen met de kinderen hoe Maria op bezoek gaat bij haar nicht Ellisabeth. Johannes maakt een sprongetje van vreugde in de buik van zijn moeder. Maria zingt haar lofzang.

Nadat de kinderen, in een rollenspel, het verhaal van vandaag hadden voorgelezen, gingen we samen met hen op zoek naar wat mensen doen als ze blij zijn.
Heel snel en spontaan hoorden we : lachen, “joepie” zeggen, dansen, zingen, muziek maken.

We voegden onmiddellijk de daad bij het woord. Dankzij de muziekinstrumenten die we mochten gebruiken van juffrouw Miguele, waarvoor we haar vanuit de kinderwoorddienst heel dankbaar zijn, maakten we met de kinderen muziek en zongen we samen het liedje “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”, van Elly en Rikkert.

Ieder kind kreeg na de KWD de tekening van Maria en Elisabeth mee, om samen met het derde luik van hun kaart de vreugde van Maria en Elisabeth te kunnen doorvertellen, thuis of in de klas..

Tot volgende week,
Magda en ElsKaarsenlied

Steek drie kaarsen aan
Helder is hun schijn.
’t Duurt nog maar een poosje .
Dan zal ’t Kerstfeest zijn.

Vredesgebed

Lieve God,
We tellen 1 2 3 4 dan is het feest,
het feest van Kerst.
Vandaag is het 3 en we zingen,
God maakt ons blij.
Dank U Jezus
dat we samen mogen zingen
met onze vriendjes
en zo gelukkig kunnen zijn!

4e zondag van de advent: EEN NIEUW LIED! (20 december 2009)

Deze vierde adventszondag horen we dat Johannes geboren wordt.

Vandaag horen we samen met de kinderen hoe blij iedereen is dat Johannes geboren is.

Bij de geboorte van Johannes wordt al vermeld dat er blijdschap is. Uit de naamgeving van dit kind blijkt al welk een belangrijke rol hij gaat spelen.
De naam Johannes betekent God is genadig en dat betekent zoiets als geschenk van God (denken we maar aan de eerste zondag van de advent waarbij de engel aan Zacharias kwam vertellen dat Elisabeth, zijn vrouw, ondanks haar hoge leeftijd een kind verwachtte) maar kan ook gezien worden als God wil er zijn voor ons, en dit verwijst naar het latere leven van Johannes als doper van mensen en verkondiger van de blijde boodschap van God.

Samen met de kinderen gingen we op zoek naar de betekenis van hun voornaam.

Na de KWD kreeg iedereen de tekening van Johannes mee, om samen met deze van Zacharias, Elisabeth en met het vierde luik van hun kaart de blijdschap om de geboorte van Johannes te kunnen doorvertellen, thuis of in de klas.

Tot met Kerstmis,
Magda en Els


Kaarsenlied

Steek vier kaarsen aan
’t feest komt dichterbij.
’Straks wordt Jezus geboren .
Dan zal ’t Kerstfeest zijn.

Vredesgebed

Lieve God,
We tellen 1 2 3 4
dan is het feest,
het feest van Kerst.
Vandaag is het 4
en we zingen een nieuw lied
omdat we blij en dankbaar zijn
omdat Jij aan ons denkt.

Kerstmis: ZINGEN VAN LEVEN (25 december 2009)

Beste ouders,

Vier weken lang hebben we met de kinderen gewerkt rond het adventsthema: “De hemel geeft de aarde stem.” De hemel en de aarde ontmoeten elkaar, de hemel komt de aarde te hulp. En vandaag komt deze boodschap volledig tot uiting, het is Kerstmis, de zoon van God is geboren! Het drieluik staat nu volledig open en op het middenpaneel zien we Bethlehem. Met de laatste poppen kunnen de kinderen zelf een kerststal maken. We willen alle kinderen bedanken die samen met ons op pad zijn gegaan en wensen jullie allen een zalig kerstfeest en een voorspoedig en gezond 2010!

Magda en Els

 

 Kaarsenlied

Steek vier kaarsen aan
’t is Kerstfeest!
Jezus is geboren .
Kom wees blij.

Vredesgebed

Heer Jezus,
het is kerstmis!
Wij vieren het feest van jouw geboorte.
Wij bidden je voor alle mensen:
dat wij allen een beetje die vreugde
van Jou ervaren,
dat wij elke dag zouden weten
dat wij jouw broer en zus zijn,
dat Jij ons echt graag ziet.
Amen.