Nieuws uit de kinderopvang

Iedere zondag in de viering van 11 uur organiseren we een aangepaste kinderopvang voor de kinderen van 0 t.e.m. de 3e kleuterklas. We vragen de ouders om het kleine volkje zelf naar het Trefpunt (zaaltje onder de kerk) te brengen en na de viering hen daar ook terug te halen .
Daar zorgt Martijn voor het kleine volkje.


We doen een warme oproep te doen aan de jongeren die zich geroepen voelen om samen met Martijn een beurtrol op poten te zetten om de kindjes tijdens de 11 uur-viering bezig te houden met zingen, kleuren, vertellen en puzzelen .....