Onze juffrouw Miguele

Een enige gelegenheid was het om Juffrouw Miguele te strikken voor een interview, na het prachtig optreden van “haar” zangertjes op die februarizondag. Tussen de vele felicitaties die Miguele kreeg, vlug een afspraak gemaakt. Je kent dat wel, voor slechts 5 minuutjes die een uur duren.
Dinsdagnamiddag trok ik dan naar de blauwe klas in de Sint-Pius X-school. Op het gelijkvloers. Pardoes viel ik binnen in een didactische les over geneeskunde, dokters, Rode Kruis, stethoscopen en alles wat met gezondheid of ziek zijn had te maken. Totaal anders dan in mijn kleutertijd. Nu 1943 (1e kleuterklas) is al heel lang geschiedenis. Nieuwsgierige kleuters keken naar mij op, maar Juffrouw Miguele had alles voorzien. Het was speeltijd en daarna zou een gedienstige collega even de cursus geneeskunde overnemen. Ondertussen zouden wij wat babbelen. De neerslag van die babbeling is het loutere journalistiek voorrecht van Kerk en Leven. Je moet het als redacteur maar treffen.

Jeugdjaren

De Traests zijn een authentieke Sint-Pius X-familie. Vader en moeder Traest woonden in de Gouden Rivierlaan 65. Een hoofdader van de Sint-Pius X-wijk. Miguele werd geboren als oudste van drie. Na haar nog twee broers. Uiteraard kleven wij geen geboortedata op juffrouwen. Enig kritisch tekstonderzoek kan nieuwsgierige lezers misschien helpen.
De kleine Miguele doorliep de ganse Sint-Pius X-cyclus. Van kleuter tot het zesde topjaar. Vele herinneringen heeft zij nog aan Juffrouw Bea, Juffrouw Bernadette, Juffrouw Rosa, Zuster Mia, Juffrouw Annie, Juffrouw Mia, Juffrouw Ludwine, Juffrouw Marie-Jeanne, Juffrouw Marie-Rose, Juffrouw Clara, Juffrouw Rita,… en zovelen meer, die bij veel lezers wel een belletje zullen doen rinkelen. Let wel, Miguele, heeft de meesten gekend als leerkracht en als collega. “Uiterst vreemd” vond Miguele dat bij haar eerste stapjes als leerkracht. Collega worden van jouw vroegere “juffrouw”. Kippenvelmomenten waren dat.
Na Ten Broele en Bijstand (nu Pleinschool) trok Miguele naar de normaalschool in Ronse. Kleuterjuf worden, was haar grote droom. Een jaar op internaat, twee jaar op kot en zomer 1980 kon Miguele de wereld en meer speciaal die van het onderwijs binnentreden.
Meer concreet kreeg zij op 1 oktober 1980 van directeur Jan Esprit het fijne nieuws te horen dat een klas bijkomend was gesplitst en die was voor Miguele: de tweede kleuterklas. 17 jaar leidde zij met veel liefde en enthousiasme deze belangrijke overgangsklas tussen beginnende kleuter en rijpere derdejaarskleuter.
In 1987 stapte zij over naar het eerste kleuter en dat is nu nog altijd haar vaste stek. Toch even schrikken: juffrouw Miguele, eeuwig jong en fleurig is aan haar eenendertigste jaar toe in de Sint-Pius X-school. Reken maar even voor jullie zelf. Maar ja, niet zo verwonderlijk. Miguele huwde in 1985 haar muzikale liefde Peter Santy en hun beide zonen David (22) en Mathieu (19) zijn al ferm opgeschoten kerels. David studeert Kunst- en Muziekprogrammatie aan de Arteveldehogeschool in Gent en Mathieu Marketing aan het Kortrijkse Hantal (Mathieu zat zondag bij Rondo aan de drum). Je merkt het, de jaren schuiven of liever razen voorbij.

Haar muzikaliteit

Waar komt die vandaan en waar vandaan ook die nachtegalenstem? Even pogen Miguele muzikaal te tekenen. Haar eerste muzikaliteitjes deed Miguele op bij de Nachtegalen onder leiding van Toon Mayeur, die haar vooral uitspraak en expressie bijbracht. Meer dan belangrijk betoogt Miguele voor een zangcarrière. Ondertussen was zij - uiteraard - ook lid geworden van het parochiaal kinderkoor “Musicerende Jeugd” onder leiding van koster André Desmet. Daar leerde zij de gezelligheid en het sociale van het samenzingen. Miguele heeft er veel gelukkige herinneringen aan. Toen Miguele 14 jaar werd, ondervond zij de noodzaak van een muzikale opleiding. Zij volgde drie jaar piano in Kortrijk en toen zij naar de normaalschool in Ronse trok, schakelde zij gedwongen over naar zang. Het werd een succesverhaal. Miguele zong en zong. Aanvankelijk met de gebroeders Perneel (ook gewezen parochianen) en later met het gekende Alfabet en Rondo. Enorm veel leerde zij op zanggebied bij, toen zij toetrad tot het Kortrijks Lyrisch Toneel. Zij vertolkte daarin heel wat glansrollen, maar zij denkt nog altijd met felle vreugde terug aan de rol van Sissi in de gelijknamige operette en de rol van de oudste dochter von Trapp in “The Sound of Music”.
In diezelfde periode zong Miguele natuurlijk ook mee in het Parochiaal Gemengd Koor van Sint-Pius X onder leiding van pastoor Romain Vandeplassche. Momenteel zingt en musiceert Miguele voluit met Rondo: samen met Bart Feys, Piet Cottenie en haar echtgenoot Peter Santy zijn zij welkome gasten binnen onze parochie en onze federatie.

Wat brengt de toekomst?

Miguele en Peter, David en Mathieu wonen nu al een tijdje in de Melkstraat in Kuurne, maar hun hart blijft kloppen voor Sint-Pius X. Er kan dus nog meer komen. Maar let wel, daar komt heel wat bij kijken. Met een kleine veertig zangertjes vijfmaal voluit repeteren over de middag. Het is geen eenvoudige klus. Het aanleren, tekst en muziek (heb je gemerkt dat de zangertjes zonder partituur en tekst zingen?) het stilhouden van zoveel jong geweld, de concentratie blijven behouden, het is niet niks. Maar Juffrouw Miguele doet het graag met ziel en geloof in de jonge mensen. Uiteindelijk haar levensideaal.

Dank

Het past dan ook, in naam van alle parochianen en wijkbewoners, een echt gemeende dank te zeggen en waardering uit te spreken voor het vele werk van Miguele. Dank te zeggen aan de mensen van Rondo, die er altijd zo trouw bij zijn. Dank te zeggen aan de kinderen die er tijd, energie en enthousiasme in steken met de steun van hun ouders, oma’s en opa’s. Dank aan de collega’s van Miguele voor hun praktische hulp en ondersteuning. Dank aan de schooldirecteur Gaby Kimpe die zo flexiebel de samenwerking tussen parochie en school ondersteunt.
Het doet deugd te weten dat nog zovele mensen op hun parochie, in hun wijk, een echte thuis willen creëren.
Dank, honderdmaal dank voor al dit moois.