Onze parochiewandelingen

24 mei 2009

Bekijk de fotoreportage

We geven het grif toe. Het was toch even – althans voor het feestkomitee 50-jaar Sint-Pius X – afwachten met een bang hartje. Voor de eerste maal een parochiewandeling organiseren. Zou daar wel belangstelling voor bestaan? En jawel… het werd een voltreffer. Liefst vijftig parochianen waren er opgekomen. Veel meer dan gedacht… Een groep van twintig leek ons al best. We moeten het echter toegeven… Sint-Pius X was met ons. De mooiste lentedag van 2009 kregen wij er bovenop. Zonniger kon het niet en de eerste zomerwarmte zette ons parochie in een goudgeel tintje. Nog eens zo mooi als jij het me vraagt. De wandeling startte aan en in de kerk. Eerst even onze parochieschatten bekijken met deskundige uitleg van priester Chris De Paepe. En daarna de parochietoer op.

Veel woorden gaan wij er niet aan besteden. Vooral het kijkgenot primeert en de daarbijhorende interessante “wetens” en “wetentjes”. Wij brengen jullie in een dubbele fotoreportage onze parochie in beeld. Trui Van Der Beken schoot liefst een zestigtal “pictures”. Het allerbeste (al was alles perfect) pikken wij eruit.

7 juni 2009

Enigszins onzeker keken wij uit naar de tweede wandeling. Gepland op 7 juni. Jullie weten wel, verkiezingsdag. Zouden er nog parochianen zijn die gegrepen door de reportage in Kerk en Leven, dit ook wilden meemaken? En jawel hoor... Precies 25 deelnemers daagden op. Echt ideaal dus om een didactische parochiale wandeling te maken in de Kerk en op de parochie. Jozef Fache nam het voortouw in de Kerk. Chris De Paepe op de parochie. De weergoden waren wel meer met de parochie mee dan met de verkiezingen. Onder invloed van de voorspraak van Sint-Pius X hierboven, braken na de middag de wolken. De zon sabelde erdoor. Het pad voor de wandeling was er lichtend door geëffend. En… het werd precies zoals twee weken terug… een voltreffer.

Enkele hoogtepunten:
De tuin en de kunstwerken in de hof van de familie Steverlinck,
Tijl Uilenspiegel in de tuin van de familie Van Meenen-Soens in de Tenierslaan,
Het ontdekken van de vele interessante ornamenten in onze Sint-Pius X-kerk,
Het cartografisch inzicht dat wij kregen in de uittekening van onze parochiegrenzen,
Het boothuis in de Simon Stevinstraat,
De wetenswaardigheden over de Leie-meanders,
De verklaring en de informatie over de straatnamen. Wisten jullie waarom de Ieperstraat zo noemt? Kennen jullie nog de Theysweg? Ligt Sint-Maartenskliniek nog op onze parochie? En de ganse Roterijstraat?

Zovele mooie en interessante dingen hebben wij gehoord en gezien. En jullie kunnen dit allemaal ook terugvinden in het nu reeds merkwaardig bevonden boek van Professor Priester Chris De Paepe. Hebben jullie het boek nog niet, dan is haast geboden.
Met het komitee 50-jaar Sint-Pius X, hadden wij aarzelend geopteerd voor een oplage van 700. Zouden wij dit wel aan de vrouw of de man kunnen brengen? Wel, de boeken slinken weg. Willen jullie er nog bijkomen bij de gelukkigen, stellen jullie zich dan zo haastig als mogelijk in verbinding met Kerkraadvoorzitter Dirk Verhenne, Gouden Rivierlaan 67, Kortrijk, tel. 056/35 50 82 of bij auteur Chris De Paepe, Van Maerlantstraat 41, Kortrijk, tel. 056/35 35 25.

20 september 2009

Het ultieme einde van ons jubileumjaar was de laatste parochiewandeling op zondag 20 september. Wij hadden lang geaarzeld of het nog wel moest. Het jubileumcomité koos voor een ‘ja’. En jawel… meer dan dertig parochianen maakten nog van de gelegenheid gebruik. De drie wandelingen samen brachten meer dan honderd parochianen op de been. En de Heer en het weer waren driemaal met Sint-Pius X.
Wandeling-voorganger priester Chris De Paepe verdient een dikke proficiat. Met eenvoudige deskundigheid boeide hij het wandelpubliek. Het was verbazend hoe leerrijk een tocht in eigen midden kan zijn. En hoeveel dingen uit de directe omgeving ongezien blijven, als de aandacht er niet wordt op gevestigd.
Degene die toch nog de wandeling hebben gemist moeten echt niet wanhopen. In het boek van Chris “Een halve eeuw Sint-Pius X Kortrijk 1959-2009” kan je de wandeling lezend meemaken van pagina 252 tot pagina 263. En misschien herhalen wij het evenement volgend jaar. Wellicht met de nadruk op een bepaald thema. Daarover moet het jubileumcomité zich nog bezinnen. Het zou echter al te jammer zijn een dergelijk geslaagd initiatief zo maar te laten vallen. Elk jubileum moet zo zijn blijvende monumenten nalaten. Misschien kan de parochiewandeling er een van zijn.
Wij duimen er alras voor… Hoop doet leven, en… organiseren.