De parochiale quiz: geslaagd!

Bekijk de uitgebreide fotoreportage.

Op vrijdag 14 november was het dan zo ver. Na 26 jaar werd opnieuw aansluiting gevonden met een aloude parochietraditie: onze parochiale quiz. En… het werd een enorme meevaller.
Liefst 13 ploegen van zes personen hadden zich aangeboden. Stel je dus even voor, liefst 78 quizzers. Met supporters en geïnteresseerden waren wij met meer dan zijn “honderd”. Een historische aanwezigheidskaap.

De spanning zat er onmiddellijk in. Quizmaster Hugo Verhenne imponeerde met zijn stentorstem en technische “master” Wim Vandevelde bracht alles netjes in beeld. Echt audio-visueel toch. De logistieke ploeg rond Marie-Rose Heyse, met Franceska Verhenne, Petra Verhenne, Sien en Sies Vandevelde, zorgden voor een snelle aanbreng van de zovele quiz-ingrediënten en verwerkte op een haast miraculeuze wijze de ingebrachte antwoorden. Alles liep werkelijk van een leien dakje, mede door het hoog kwalitatieve peil van de geluidsversterking. De familie Mertens-D’Haene zorgde daar voor. Zij zijn het ten andere die heel regelmatig de foto’s in Kerk en Leven en op de website van belangrijke parochiale gebeurtenissen verzorgen. De K.S.J. bedacht de quizers met een natje en een droogje, zodanig dat iedereen “gespijsd en gedrankt” vol energie aan de honderd vragen kon beginnen.

Er stond immers veel op het spel. Onze befaamde parochiaal maar vooral internationaal gekende kunstenares Annette Defoort had voor de gelegenheid een wisselkunststuk geboetseerd om meer dan U tegen te zeggen. Een stoere uiterst expressieve hoofdafdruk. Een werk van uitzonderlijke waarde, waarvoor wij Annette echt dankbaar zijn.

Tien items stonden op het quizmenu: Gastronomie, Geschiedenis, Allerlei, Parochiekennis, Aardrijkskunde, Literatuur, Muziek, Actualiteit, Politiek en Mediakennis. Een heel maatschappelijk spectrum dus.
Parochiekennis stond naar aanleiding van ons 50-jarig jubileum uiteraard in een speciaal quizlicht. Een originele trofee geïmporteerd vanuit Leuven, werd geschonken aan de ploeg die de bovenhand haalde in de tien vragen over parochiekennis. Niet moeilijk om raden wie hier alle punten binnensprokkelde. Inderdaad, de ploeg rond priester Chris Depaepe met Ann Toye, Dirk Deceuninck, Mevrouw Vergote-Tanghe, Desmet Celesta en Flav Bouckaert, wist werkelijk alles over onze parochie.

Voor het wisselkunststuk werd het een keiharde strijd. De Leffe(s)tappers, de groep rond vader en zoon Yan Mertens uit de Simon Stevinstraat, de familie Vanmarcke en het koor BassoAlte, voerden een scherp-op-de-snee-gevecht. Uiteindelijk haalden de Leffe(s)tappers het met zes luttele punten voorsprong. De ploeg bestond uit het echtpaar Jos Mertens-Ann D’Haene, het echtpaar Guy en Claudine Allaert en zoon Matti en Herman Hillaert. Toch even het hoog niveau aanhalen. Alle ploegen behaalden meer dan de helft van de 220 te verdienen punten. Een prachtprestatie. Even de spotlights plaatsen op de groep leerkrachten van de Sint-Pius X-school die als enige groep de rode-draad-vraag wist te ontwarren. Of weten jullie, lezers, misschien ook dat de officiële naam van ons prachtig Mariabeeld in onze Sint-Pius X-kerk als volgt luidt:”De tronende madonna met het kind”. Wij denken dat je leerkracht moet zijn om daar op te komen.

Na precies drie uren quizzen, om klokslag halfelf was het pleit beslecht. Onder luid applaus overhandigde Annette Defoort, die zelf had meegequizt, met de Laatkomers, haar kunstwerk aan de Leffe(s)tappers. De andere ploegen mochten allemaal aanschuiven aan de weelderig gevulde prijzentafel. De familie Vandevelde, belast met het binnenhalen van gesponsorde prijzen, had meer dan zijn best gedaan. Dank aan hen, aan Open School en aan de vele bereidwillige sponsors van de ganse avond. Ook zij werden in de symbolische bloemetjes gezet.
Samengevat: het was een heerlijke avond. Gezellig, leerrijk, spannend, ontmoetend en enthousiastmerend. De meer dan honderd aanwezigen waren het allemaal roerend eens: dit moet elk jaar herhaald worden. En gelijk hebben ze, en… dan zijn jullie lezers er ook allemaal! Gewis!!

De volledige uitslag:
1. DE LEFFE(s)TAPPERS: 186 punten
2. DE WRAAK VAN IJL (de ploeg van vader en zoon Yan Mertens) 180 p.
3. DE VAN MARCKES (geleid door stamvader André) 168 punten
4. BASSOALTE: 166 punten
5. DE VOGELZANGLAAN: 148 punten
6. DE AVONDZONNERS (bewoners van de Avondzonweg): 144 punten
7. DE LUNETTES (de leerkrachten van de St. Pius-X school): 144 punten
8. SAM 3 (jonge gezinnen onder leiding van Stefaan Dewulf): 142 punten
9. DE PAEPKES (ploeg onder leiding van priester Chris De Paepe): 138 p.
10. WOL (werkgroep oud-leiding KSJ): 136 punten
11. DE LAATKOMERS (ploeg van individueel ingeschrevenen): 134 punten
12. DE MUURBLOEMPJES (een spel-vriendenkring van jonge vrouwen): 118
13. DE KSJ’ERS: 118 punten

Bekijk de uitgebreide fotoreportage!