Drijvende krachten

terug naar overzicht rubriek "Even voorstellen"

Met zijn tweeën - de parochiefeesten - het programma 2007 - een ferme oproep

Het parochiefeest 2007 nadert met rasse schreden. Zondag 25 november is het dan zover. Wij konden het niet nalaten even aan te bellen bij de stekhouders en absolute steunpilaren van deze feesten: het echtpaar Guy Allaert-Claudine Van Essche, in de Gouden Rivierlaan 14A, Kortrijk (Sint-Pius X).

Met zijn tweeën

De leiding van de parochiefeesten ligt in vier handen, stevig vast. Want Guy en Claudine, doen alles te samen. Guy als frontman, Claudine voor het vele, vele ongeziene werk achter de schermen.
Even voorstellen:
Guy is een rasechte Kortrijkzaan. Geboren in de vroegere grote Welvaartwinkel op de Gentsesteenweg. Op 13-jarige leeftijd Overleienaar geworden, doordat zijn ouders de sprong maakten naar de Graaf De Smet de Naeyerlaan. Vlak in het parkhart van Overleie.
Claudine is afkomstig uit Marke, maar haar ouders baatten het Kortrijkse theatermonument “Brasserie du Théâtre” uit op het Schouwburgplein. Kan het nog Kortrijkser ?
Guy en Claudine (hoe kon het anders) ontmoetten elkaar in de Brasserie en in 1984 werden zij een echtpaar. Na een korte doortocht in de Jan Palfijnstraat, kwamen zij (gelukkig!) terecht op de Sint-Pius X-parochie, in de aderstraat van de parochie: de Gouden Rivierlaan.
Het gezinnetje was ondertussen een gezin geworden. Sofie (1985), Julie (1988) en Mattie (1988 – let wel geen tweelingbroer) werden naar Sint-Pius X meegebracht. Ondertussen zijn de drie kinderen vaste onderstutters geworden van de bloeiende K.S.J.-groep van onze parochie en tegelijk student, respectievelijk als bio-ingenieur, ergotherapeute en leraar lager onderwijs. Er steekt dus diversiteit en pit in de familie.

De parochiefeesten

Veel vragen hoef je Guy niet te stellen. Het rolt er vanzelf uit. Wij luisteren even mee: hoe hij via Karel Ballekens (nog zo’n ijverige parochie-doender) in opdracht van pastoor John Dekimpe, werd gevraagd om verantwoordelijk te worden “voor de feestelijke uitzichten” van het parochieleven en god mag weten wat dit allemaal inhoudt!
Guy begon aldus de recepties op feestdagen te verzorgen. Hij moet dat zo goed gedaan hebben, dat zijn reputatie hem vooraf ging. Hij werd door priester Geert en priester Noël onmiddellijk aangesproken om die taak verder te zetten (dat betekent gewoonlijk nog engagement bij te nemen). Let wel, wij spreken hier altijd in het enkelvoud, dat heeft feitelijk geen zin, want het ging telkens om Claudine en Guy. Het enkelvoud is hier dus een meervoud.
Najaar 2004 werd Guy aldus lid van de federale stuurgroep en daar ontstond de idee om terug aan te knopen met een traditie van dertig jaar geleden: de parochiale feestdagen.
Priester Noël schudde even aan de Pius X-boom. Hij wilde twee zaken met elkaar combineren: enerzijds de ontmoetingsfactor op de parochie een nieuw elan geven en anderzijds (wij vergeven het hem) ook zaad in het bakje brengen voor de parochiale kas.
Guy hapte toe. Een beetje een sprong in het onbekende, maar de parochiefeesten 2006 stonden in de steigers. Voorzichtjes beginnen was het motto. Geen feesten verspreid over verschillende dagen (zoals eertijds), maar één goedgevulde zondag: de laatste van november. Christus-Koning.
Open School werd gemobiliseerd als lokaliteit. Traiteur, brouwers, prijs-schenkers, edelmoedige helpende handen, muzikanten en parochianen, werden allen voor de kar gespannen en… het werd een succes. Meer dan 250 parochianen waren present. De sfeer was uitstekend en vooral op ontmoeting en kennismaking gericht. Een voltreffer.
Pour son coup d’essai, Guy,voulait un coup de maïtre (El Cid) et il… réussisait! (voilà) (in ’t vlaams: voor zijn beginslag wilde hij een meesterslag en hij… slaagde).

Het programma 2007

Claudine en Guy hebben het terug in mekaar gebokst. Het wordt gewis weer een “beauty”. Lees aandachtig en vooral, wees er aanwezig.

Uiteraard zijn er ook randactiviteiten voorzien. Even opsommen:

Kortom, een gezellige namiddag doorbrengen temidden parochianen en parochiale sympatisanten. Het spreekt immers voor zich dat ook de federatiegenoten van Sint-Elooi en Sint-Michiel, met open armen zullen worden ontvangen om dan nog niet te spreken van mensen uit de omliggende federaties. Het wordt een topdag.

Een ferme oproep

Nee, twee ferme oproepen: Mensen, hou die zondag 25 november vrij. Degene die er verleden jaar bij waren zullen er gewis terug zijn. Heb je het verleden jaar gemist, maak dit jaar dezelfde fout niet.
Kaarten zijn te bekomen bij:
Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95, Kortrijk
Jacques Vandenbuclke, Kuurnsesteenweg 88, Kortrijk
Guy Allaert, Gouden Rivierlaan 14A, Kortrijk
Bij onze koster Ann, ter gelegenheid van elke mis, in de sacristie.
Een tweede oproep: Help ons met prijzen. Hoe meer, hoe liever. Guy zit erop te wachten. De oogst is al groot maar hij kan, met jullie hulp, overvloedig worden. Vergeet immers niet dat de tombola, onze feesten, serieus kan dekken. Een kleine inspanning! Altijd welkom tot zaterdagavond 24 november bij Guy Allaert.
Allemaal prettige feesten toegewenst. Tot dan en vooral smakelijk.