Parochiefolder

aanspreekpunt - priesters en diakens - eucharistievieringen - sacramenten en ziekenpastoraal - nuttige adressen - bewegingen en werkgroepen

Aanspreekpunt

Wilt u een doopsel aanvragen, heeft u een vraag over een huwelijk, een vraag over het gebruik van de kerk, wilt u een jubileum aanvragen, of een misintentie doorgeven, bent u op zoek naar een attest van het doopsel van uw kind,… ?
Voor dit alles kan u terecht bij het diakengezin van Dirk en Ann Deceuninck-Toye (tel. 0479 68 78 44)

Priesters en diakens

Priesters

E.H. Geert Morlion
pastoor-deken
Kapittelstraat 14, 8500 Kortrijk
tel. 056 25 88 35

E. H. Luc Verstraete
meewerkend priester
Leiestraat 40/3, 8500 Kortrijk
tel. 0477 59 90 63

E.H. Geert Goethals
hulppriester
Burgemeester Schinkelstraat 1, 8500 Kortrijk
tel. 056 35 00 41, gsm 0488 28 52 35

Diakens

Dirk Deceuninck
gsm: 0479 68 78 44

Eucharistievieringen

Op weekdagen

Elke woensdag om 18.00 uur

Weekendmissen

Op zondag om 11.15 uur

Aanvraag eucharistievieringen

Bij de koster Ann Toye voor of na de eucharistievieringen of telefonisch: 0479 68 78 44

Sacramenten en ziekenpastoraal

Doopsel

Voor het doopsel kan men afspreken met diaken Dirk Deceuninck. 

Verzoening

Het sacrament van de biecht kan bij de priester na de mis. Je kan ook altijd persoonlijk contact opnemen met één van de priesters.

Iemand in het ziekenhuis?

Als je mensen kent die ziek of hoogbejaard zijn en die graag een bezoekje vanuit de parochie zouden ontvangen, of je bent zelf in deze situatie, neem dan gerust contact op met:
Pieter Mayeur, Avondzonweg 7 - tel. 056 35 79 25
Diaken Dirk Deceuninck, gsm: 0479 68 78 44
Ook als je in het ziekenhuis ligt en je wenst bezoek vanuit de parochie dien je zelf te vragen dat ze via de pastorale dienst Pieter Mayeur van de Sint-Pius X-parochie zouden verwittigen.

Iemand thuis ziek of verlangt ziekencommunie?

Op de parochie bestaat de Lydiagroep die mensen ten huize bezoekt. Ook voor wie langdurig thuis is omwille van ziekte. Aarzel niet hun naam door te geven aan Pieter Mayeur, Avondzonweg 7 - tel. 056 35 79 25.
Voor mensen die thuis de ziekencommunie wensen te ontvangen, neem je contact op met Paula Lambrecht, Leopold III-laan 5 - tel. 056 35 48 40.

Overlijden

De uitvaartvieringen worden verzorgd door diaken Dirk Deceuninck.
Hij regelt al het nodige met de begrafenisondernemer en de familie, verzorgt de uitvaartdienst en zorgt ook voor de aanwezigheid van een priester indien u een eucharistieviering wenst.

Nuttige adressen

De Sint-Pius X-kerk is gelegen in de Sint-Elooisdreef te Kortrijk.

PASTORAAL NOODNUMMER VOOR DE FEDERATIE SINT-AMANDUS: 0475 47 12 08

Priesters

parochiepriesters: zie hoger

E.H. Christian De Paepe, priester emeritus – Jacob van Maerlantstraat 41 - tel. 056 35 35 25

Diakens

zie hoger

Organist

Angelino Manderick

Kosteres

Ann Toye, Gouden Rivierlaan 61 - gsm 0479 68 78 44

Kerkfabriek

Dirk Verhenne, voorzitter, Gouden Rivierlaan 67
Hugo Soens, penningmeester, Avondzonweg 26 te Kortrijk
Mieke De Clerck, secretaris, Koning Leopold III laan 22
Frank Cambien Frank, Simon Stevinstraat 9
Caroline Degroote Caroline, Parkietenlaan 2

Parochiezaal Trefpunt

Algemeen beleid, praktisch beleid en schikkingen: Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95 - tel. 0470 94 30 56

Dekenij

Dekenij, Nedervijver 1.06, 8500 Kortrijk - tel. 056 25 88 35

Bewegingen en werkgroepen

Seniorenclub Eeuwige Lente vzw

Jacques Vandenbulcke, Kuurnsesteenweg 83 - tel. 056 32 06 85

Kerk & Leven editie Kortrijk Sint-Amandus

Voor nieuwe abonnementen, wijzigingen adressen van abonnees, niet ontvangen nummers: Karel Ballekens, Antoon Van Dycklaan 9 - tel. 056 37 25 39
Voor artikels en foto's: Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95 - tel. 0470 94 30 56

Kinderwoorddienst

Magda Kusters, K. Boudewijnstraat 139, 8520 Kuurne - tel. 0493 62 39 10
Els Hellyn, Rootland 1, 8540 Deerlijk - tel. 0478 95 92 32

Lectoren

Verantwoordelijke Ann Toye, Gouden Rivierlaan 61 - tel. 0479 68 78 44

Parochieraad

Guy Allaert, Gouden Rivierlaan 14A, 8500 Kortrijk
Karel Ballekens, Antoon Van Dycklaan 9, 8500 Kortrijk
Dirk Deceuninck, Gouden Rivierlaan 61, 8500 Kortrijk
Dominique Deprez, Brugsesteenweg 81, 8500 Kortrijk
Els Hellyn, Rootland 1, 8540 Deerlijk
Magda Kusters, K. Boudewijnstraat 139, 8520 Kuurne
Jacques Lambein, Antoon Van Dycklaan 116, 8500 Kortrijk
Pieter Mayeur (voorzitter), Avondzonweg 7, 8500 Kortrijk
Ann Toye, Gouden Rivierlaan 61, 8500 Kortrijk
Jacques Vandenbulcke, Kuurnsesteenweg 83, 8500 Kortrijk
Trui Vanderbeken, Zonnestraat 4, 8500 Kortrijk
Martine Vercruysse (secretaris), Vogelzanglaan 17, 8500 Kortrijk
Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95, 8500 Kortrijk

Vormselcatechese

Ann Dobbelaere, Simon Stevinstraat, Kortrijk
Zr. Mia Moons
Els Hellyn
Magda Kusters
Virginie Carlassara

KSJ PIUS X

zie website www.ksjpiusx.be

Leeskring

Hugo Verhenne, Antoon Van Dycklaan 95 - tel. 056 35 00 68

Turnclub

Sybille Derez, Koolkappersstraat 43, Kortrijk

BassoAlte

koor gegroeid uit parochie en vaste gast gebleven
dirigent: André Devolder