Laat duizend bloemen bloeien

Aurore - Jacques - Dankbaarheid

terug naar overzicht rubriek "Even voorstellen"

Dat zei ooit een historisch staatsman, om te onderlijnen dat creativiteit een dynamische kracht is voor een mensenmaatschappij. Welnu, onze Sint-Pius X-kerk, kan dit gezegde, als een pluim op haar tiaar steken. Onze kerk schittert en kleurt wekelijks van de frisse bloemen. Een weelde voor het oog. Een stimulans om de liturgie nog meer natuurlijke diepte te geven.
Dit komt er echter niet allemaal vanzelf. Mensenhanden en menselijke, verfijnde inspiratiekracht steken daar achter. Wij gingen even op zoek naar de stille verborgen werkers achter al die schoonheid.
Eenvoudig wel, die zoektocht. Je kan Aurore en Jacques elke week op vrijdag om 9 uur treffen in de kerk. Knippend, snoeiend, experimenterend met planten, bloemen en vele originele garnituren. Die ijverige drukte, een wellust voor het oog! Wie zijn ze die kleurenkunstenaars?

Aurore

Aurore Degroote woont reeds 50 jaar samen met haar echtgenoot Henri Versteele in de Gouden Rivierlaan 83 , Kortrijk. Zij heeft dus de ganse parochiewording en geschiedenis meegemaakt en vooral meegeleefd.
In 1984 ging zij vanuit het onderwijs op rust. De beide kinderen, Wim en Ann, waren het huis uit en Aurore kreeg een zee van tijd voor haar hof en haar bloemen. Afkomstig uit de landelijke deelgemeente Rollegem had zij de liefde voor de natuur in haar hart meegekregen.
Zij wilde die hobby en vooral die kunde te nutte maken. Op eigen initiatief – Aurore is sterk ondernemend – trok zij naar pastoor Vandeplassche en stelde voor met bloemen uit haar hof, de kerk op te fleuren. De pastoor vroeg niets beters en het was de start van 23-jaar kerk-versieren. In den beginne helemaal alleen. Later met de erg gewaardeerde medewerking van medeparochiane Diane Verbeke.
Geleidelijk breidde het bloemenassortiment zich uit. Onder pastoor Dekimpe trok Aurore nu ook bijna wekelijks naar de markt, om, naast haar hofbloemen nog meer versiermogelijkheden te krijgen. Maandag marktwaarts, op dinsdag de bloemen begieten, op vrijdag de aangepaste versiering voor de weekend-missen aanbrengen. Het is naar tijd en engagement niet niets. Aurore doet het echter allemaal met een bloemenhart. De kerkelijke hoogdagen zijn ook haar hoogdagen: Kerstmis, de Paasvieringen, de Mariavieringen, het zijn zovele heerlijke momenten voor bloemenaanbreng, waarin liturgische creativiteit kan gekoppeld worden aan stralende kleurenpracht en symbolische duiding. Zo zei Aurore het: “liefde voor bloemen is een verlengstuk van mijn leven”.
Toch nog even meegeven dat Aurore parochiaal een bezig bij is. Jaren schijnen geen vat op haar te hebben. Ze zingt nog bij het koor BassoAlte en turnt elke week mee met de parochiale turnclub. Rust roest is haar motto en wij, parochianen, die elke week die keurige, kleurige kerk kunnen binnenstappen, varen er wel mee. Aurore, nog veel bloemengenot.

Jacques

Jacques Lambein is de bloemen-running-mate van Aurore. De vakman. Jacques, een geboren Oostendenaar, nam in 1959 de gekende bloemenzaak D’Haene over, op de Graanmarkt in Kortrijk-centrum. Deze in Gent gevormde fleurist bouwde zijn flora-zaak uit tot een Kortrijks waarmerk. Bloemen van D’Haene(ns) dat betekent iets in het Kortrijks en fel daarbuiten. Jacques en zijn echtgenote Bea Bruneel, werkten samen met hun personeel keihard en met veel liefde. Maar alles heeft een eindpunt en in 1994 beslisten ze met pensioen te gaan. De kinderen Patrick en Chantal hadden andere professionele wegen gekozen. De fleuristenzaak werd overgelaten en… het gezin verhuisde naar de Sint-Pius X-parochie in de Antoon Van Dycklaan 116. Een excellente keuze zouden wij zo zeggen!
Op een Witte Donderdag 2002 zag Jacques, Aurore aan het werk en hij bood zijn professionele kennis aan. Een sterk bloemenduo werd aldus gevormd. Het professionele en het creatieve sloegen de handen in elkaar. Een succes-formule voor de opfleuring van de Sint-Pius X-kerk was gevonden.
Toen wij die vrijdagmorgen even gingen neuzen in de Kerk, waren Aurore en Jacques druk bezig het altaar te versieren met, wat Jacques noemde, de vruchten van de aarde: appels, peren, pompoenen, maïs, paprika’s, druiven, enz. Een combinatie van kleurenspel, vruchtbaarheid en herfsttinten. Symbolisch ook krachtig, als uitdrukking van de vruchtbaarheid van het leven.

Dankbaarheid

Aurore en Jacques, Guido Gezelle heeft ooit eens gedicht: “Dankbaarheid is een blommeken dat in weinig hovekens bloeit.” Wij durven en kunnen zeggen dat dit op Sint-Pius X echt niet opgaat. Integendeel. In onze parochietuin hebben wij een grote bloementuil geplant, vol met vele van die warmkleurige bloemen die wij via jullie hebben leren kennen. Zij zijn de uitdrukking van gemeende dankbaarheid vanwege heel de parochie.