125 jaar Sint-Elooiskerk: het orgelpunt

Op zaterdag 19 december werd het jubileumprogramma naar aanleiding van 125 jaar kerkwijding feestelijk afgesloten met de uitvoering van het Weihnachtsoratorium (Kerstoratorium ) van J. S. Bach. Ook voor deze laatste activiteit zat de kerk weer vol met zo'n 400 aanwezigen. Het bekend en geliefd werk van Bach werd gebracht door de solisten Hilde Coppé, Jonathan De Ceuster, Philippe Defranq en Lieven Termont, het Kortrijks gemengd koor Altra Voce en het orkest Flanders Baroque Players, dit alles met vaste hand geleid door Sabine Haenebalcke. Musicologe Beatrijs van Hulle gaf vol enthousiasme een inleiding bij dit prachtig werk.

Altra Voce is een vertrouwde gast geworden in onze Sint-Elooiskerk. Tien jaar geleden bracht het koor de integrale uitvoering van de Johannespassie van Bach, enkele jaren later de Saint Nicolascantate van Benjamin Britten. Al sinds 2005 verzorgt het koor jaarlijks de palmzondagviering, die in onze kerk een van de drukst bijgewoonde liturgische diensten van het kerkelijk jaar is geworden. Altra Voce vierde in 2009 zijn veertigjarig bestaan, zodat met dit kerstconcert meerdere jubilea tegelijk gevierd werden.

Door zijn feestelijk karakter was het Weihnachtsoratorium echt het perfecte werk om ons jubileum af te sluiten. De opeenvolging van briljante aria's, uitbundige koorgezangen en rustgevende recitatieven boeide de aanwezigen van de eerste tot de laatste noot. De prachtige uitvoering werd beloond met een langdurige ovatie. Iedereen zal ervaren hebben dat deze muziek niet alleen de uiting is van de onstuitbare creativiteit van de componist, maar ook van zijn diep religieus gevoel. De aanwezigen werden dan ook binnengeleid in de echte sfeer van Kerstmis: vreugde, niet omwille van het commercieel feestgedruis, maar omwille van de ware bestaansreden van het Kerstfeest: de geboorte van Jezus.

Bij de aanvang van het concert werden de aanwezigen verwelkomd door Philippe Lagae, penningmeester van de kerkraad, verantwoordelijke van Missa Solemnis en zelf ook lid van Altra Voce. We geven hier de tekst, die ons een mooi besluit lijkt van de artikelenreeks over ons jubileum.

"Goede avond dames en heren, beste muziekvrienden,

In naam van de Sint-Elooisparochie, de kerkfabriek, de Missa Solemnis concertmissen en het feestcomité, heet ik u allen welkom op dit schitterend concert als slot van onze feesten rond 125 jaar inwijding van deze Sint-Elooiskerk. Dit is ook de feestelijke viering van 40 jaar Kortrijks Gemengd Koor Altra Voce. Ik wens dus aan alle koorleden en de dirigente Sabine Haenebalcke van harte proficiat met hun 40e verjaardag!
Deze kerk werd ingewijd op de feestdag van Sint Elooi, op 1 december 1884, zonder toren en een stuk van de voorgevel die pas zeven jaar later klaar waren. Nadien zakte de vloer aan de ene kant met 20 cm, doorstond de kerk een aardbeving, werd ze een slaapzaal voor vluchtelingen in de grote oorlog en bleef ze als bij wonder gespaard tijdens de hevige luchtaanvallen in de tweede wereldoorlog, die aan tientallen bewoners van Overleie het leven kostte.
Deze neogotische kerk, die eerst in de jaren '70 naar de toenmalige tijdsgeest grondig onder een dikke laag witsel werd gesmeerd, werd nadien op zeer vakkundige wijze over tientallen jaren in ere hersteld en aangepast aan de hedendaagse behoeften van een kerkgebouw. Ik wil hier dan ook graag hulde brengen aan architect Joseph Demeyere, ondertussen voorzitter van de kerkfabriek, die hier zijn vakmanschap jarenlang ten dienst stelde en die trouwens ook een zeer grote steen heeft bijgedragen aan het slagen van deze concertavond.
Onze kerk is niet alleen een kerk van stenen maar vooral een kerk van mensen. Deze parochie is naar het beeld van haar patroonheilige Sint-Elooi. U ziet hem afgebeeld met in de ene hand zijn bisschopsstaf, teken van religieuze waardigheid, en in de andere hand de hamer van de smid, teken van arbeid, van actie. Met andere woorden: dit is niet alleen een parochie van biddende mensen, maar ook vooral van actieve mensen – om het op zijn Overleies te zeggen – een parochie van doenderikken.
Hier is een levende gemeenschap met enthousiaste uitstekende priesters en diakens, waar velen thuis horen - jong en oud, arm en rijk – waar mensen om elkaar geven – waar, om maar enkele initiatieven toe noemen, zieken en eenzamen worden geholpen en vooral grote armoede in alle stilte wordt bestreden.
Dit allemaal in het teken van Jezus, wiens geboorte we met Kerstmis vieren en waarover het deze avond in het kerstoratorium gaat. Straks horen we Johann Sebastian Bach in het recitatief over de herders zeggen: “Ze haastten zich naar de stal, vonden er Maria en Jozef, en het kind in de kribbe, en waren bij het zien ervan zo overweldigd, dat ze het meteen aan al wie het horen kon vertelden."
Zoals de herders 2000 jaar geleden in de eenvoud van de stal de blijdschap vonden en het meteen doorvertelden, zo wens ik aan u allen dat ook u deze vreugde in de komende kerstdagen moge vinden. En mogen we dan op onze beurt de warmte van de stal doorgeven aan allen rondom ons.

Ik wens u veel muzikaal genot en een zalig Kerstfeest."