Jubileumviering 125 jaar kerkwijding - zondag 6 december 2009

Veel volk was er op zondag 6 december in de Sint-Elooiskerk, dat was de eerste indruk. Veel celebranten, veel koorzangers, veel acolieten, veel kinderen, veel gasten (van ACV-metaal, van VTI, van onze zusterparochie Sint-Pius X, van de officiŽle instanties), maar vooral: veel parochianen. Een tijdje voor het begin van de viering waren alle plaatsen al bezet, maar dank zij het initiatief van enkele ondernemende parochianen, die stoelen bijhaalden uit het parochiecentrum, konden de meesten toch een plaats bemachtigen. De gelegenheid was dan ook niet min: het was 125 jaar geleden dat de Sint-Elooiskerk plechtig werd ingewijd.

De leerlingen van de basisschool van het Sint-Amandscollege brachten als tussenzang een prachtige uitbeelding naar voor: zeven maal werd Jezus getoond als de goede mens die kan genezen.

Na de zegen werden enkele toespraken gehouden. Patrick Dewitte, voorzitter van ACV-metaal beklemtoonde dat in deze moeilijke economische tijden solidariteit meer dan ooit noodzakelijk is. Myriam Devriendt, directrice van VTI Kortrijk-Harelbeke, verwees naar de figuur van Sint-Elooi als inspiratiebron: hij was niet alleen een kundig vakman, maar had ook oog voor wie zwak en uitgesloten was. Joseph Demeyere, voorzitter van de kerkraad, schetste kort de geschiedenis van de Sint-Elooiskerk. Hij had woorden van dank voor de parochiepriesters, die zich allen hebben ingezet om de Sint-Elooiskerk in stand te houden en te verfraaien, voor het stadsbestuur, dat hiervoor de nodige financiŽle middelen verschaft, en voor allen die op een of andere manier meegewerkt hebben aan de viering van 125 jaar Sint-Elooiskerk. Hij wees er tot slot op dat vandaag de dag voor sommige kerken een nieuwe bestemming wordt gezocht, en dat dit niet altijd tot een gelukkig resultaat leidt. Het is in ieder geval duidelijk, aldus de voorzitter, dat onze Sint-Elooiskerk geen nieuwe bestemming nodig heeft.

En inderdaad, al wie de jubileumviering heeft bijgewoond zal ervan overtuigd zijn dat we niet alleen het einde hebben gevierd van de eerste 125 jaar in het bestaan van onze Sint-Elooiskerk, maar ook de inzet van de volgende 125 jaar.

Eric Dejonghe