Parochiefolder

aanspreekpunt - priesters en diakens - eucharistievieringen - sacramenten en ziekenpastoraal - nuttige adressen - bewegingen en werkgroepen

Aanspreekpunt

Wilt u een doopsel aanvragen, heeft u een vraag over een huwelijk, een vraag over het gebruik van de kerk, wilt u een jubileum aanvragen, of een misintentie doorgeven, bent u op zoek naar een attest van het doopsel van uw kind,… ?
Voor dit alles kan u terecht bij de koster zr. Ann Hanson. Zij is te bereiken:
- dagelijks in de kerk (Overleiestraat) van 9 tot 11 uur
- telefonisch in de voormiddag op het nummer 0460 95 99 63 of anders in het klooster 056 35 46 99.

Priesters en diakens

Priesters

E.H. Geert Morlion
pastoor-deken
Kapittelstraat 14, 8500 Kortrijk
tel. 056 25 88 35

E. H. Luc Verstraete
meewerkend priester
Leiestraat 40/3, 8500 Kortrijk
tel. 0477 59 90 63

E.H. Geert Goethals
hulppriester in de federatie Sint-Amandus
Burgemeester Schinkelstraat 1, 8500 Kortrijk
tel. 056 35 00 41 gsm 0488 28 52 35

Diakens

Dirk Deceuninck
tel. 0479 68 78 44

Eucharistievieringen

Op weekdagen

Klooster Rekollettenstraat 48: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 8.00 uur Hospitaal: elke morgen om 8.30 uur

Weekendmis

op zondag om 9.15 uur

Aanvraag eucharistievieringen

bij de koster zuster Ann, liefst tijdens de openingsuren van de kerk tussen 9 en 11 uur

Sacramenten

Doopsel

De doopselpastoraal wordt verzorgd door het diakengezin Dirk Deceuninck - Ann Toye.

Uitvaart

De zorg voor een mooie uitvaartviering wordt behartigd door Walter Deschodt (tel. 056 75 97 04). Hij regelt al het nodige met de begrafenisondernemer en de familie, verzorgt de uitvaartdienst en zorgt voor de aanwezigheid van een priester indien u een eucharistieviering wenst.

Verzoening

Het sacrament van de biecht kan bij de priester na de mis. Je kunt ook altijd persoonlijk contact opnemen met een van de priesters.

Ziekenpastoraal

Iemand in het ziekenhuis?

Als je mensen kent die ziek of hoogbejaard zijn en die graag een bezoekje vanuit de parochie zouden ontvangen, of je bent zelf in deze situatie, neem dan gerust contact op met:
Ines Roosen: 0474 60 20 84
Walter Deschodt: 056 75 97 04
Ook als je in het ziekenhuis ligt en je wenst bezoek vanuit de parochie dien je zelf te vragen dat ze via de pastorale dienst Jes Hennion van de Sint-Eloois-parochie zouden verwittigen.

Er is ook een pastoraal noodnummer voor onze federatie: 0474 47 12 08

Iemand thuis ziek of verlangt ziekencommunie?

De werkgroep ziekenpastoraal probeert alle langdurig zieken regelmatig thuis te bezoeken.
Aarzel niet hun naam door te geven aan zr. Liesbeth Foulon, Rekollettenstraat 48 - tel. 056 35 46 99.
Neem ook gerust contact op als iemand thuis de ziekencommunie wenst te ontvangen. 

Nuttige adressen

Kerk

Het kerkgebouw is gelegen in de Overleiestraat in Kortrijk.

Priesters

parochiepriesters: zie hoger
E.H. Flor Claerhout, pastoor emeritus - Dam 11 bus 214 - tel. 056 35 19 78

Diakens

Dirk Deceuninck, Gouden Rivierlaan 61 - tel. 0479 68 78 44

Kloosters

Zusters van Liefde, Rekollettenstraat 48, 8500 Kortrijk - tel. 056 35 46 99
Zusters van Sint-Niklaas (Augustinessen), Burg. Vercruysselaan 5, 8500 Kortrijk - tel. 056 36 61 11

Organist

A. Manderick, Arendsstraat 125, 8530 Harelbeke - tel. 056 71 69 31

Kosteres

Zr. Ann Hanson, Rekollettenstraat 48, 8500 Kortrijk - tel. 056 35 46 99

Kerkfabriek

Philippe Lagae, voorzitter, Koning Albertpark 10, 8500 Kortrijk - tel. 056 35 75 33
Simon Carette, secretaris
Guy Allaert, penningmeester
Maria Danneels, raadslid
Achilles Surinx, raadslid

Parochiecentrum

Bestuur: Didier Mattelaer, voorzitter; Gino Bruneel, secretaris; Maria Danneels
Voor alle inlichtingen en afspraken zich wenden tot de voorzitter, Gasstraat 43 - tel. 056 35 16 96

Dekenij

Dekenij, Nedervijver 1.06, 8500 Kortrijk - tel. 056 25 88 35

Bewegingen en werkgroepen

Lectoren

 

Maria Danneels

Parochieraad

 

voorzitter: Vera Delaplace
 

Postbedeling parochiebrieven

 

zr. Ann Hanson, Rekollettenstraat 48 - tel. 056 35 46 99

Sint-Elooikaarters

 

Thania Misschaert, Herdersstraat 173 – tel. 056 35 20 15
 

Spatjesrevue

 

Gino Bruneel, Vijfwegenstraat 388, 8800 Roeselare-Rumbeke - tel. 051 25 46 64
 

Sint-Elooiskoor

 

Dirigent: Walter Deschodt, Morinnestraat 53 - tel. 056 75 97 04
 

Vormselcatechese

 

Zr. Ann Hanson, Rekollettenstraat 48 - tel. 056 35 46 99
 

Ziekenpastoraal

 

zr. Liesbeth Foulon, Rekollettenstraat 48 - tel. 056 35 46 99