'God zegene en beware je'

terug naar overzicht nieuws

We kunnen terugblikken op een geslaagde namiddag van het eerste initiatief 'God zegene en beware u'. Het zijn de woorden die we kennen en die voor oudere mensen doen terugdenken aan de kindertijd en de jeugdperiode. Het kruisteken is een teken van zorg en liefde voor elkaar in het gezin. Vorige week liep ik in een cafť op de federatie een vormeling tegen het lijf en we geraakten aan de praat. Hij was twee jaar terug gevormd. Tijdens het gesprek zei hij opeens tegen mij, met een serieuze blik in de ogen: "Ik ga nu eens doen zoals jullie hebben gedaan met mijn vormsel." Hij gaf mij een kruisje op het voorhoofd en zei de woorden: "God zegene en beware je". Het heeft mij getroffen dat die jongen van veertien jaar die woorden kende en ze zo open aan mij zei. Zo zie je dat wat we doorgeven en zeggen als christen, een invloed heeft en ons letterlijk en figuurlijk tekent. Het is een teken van vroeger en ook voor nu.

Op zondag 20 mei waren we met de ouders samen die het afgelopen jaar op de federatie een dopeling hadden, een eerste communicant of een vormeling. Ook mensen van de misdienaars en de kinderwoorddienst waren erbij. Welk programma de kinderwoorddienst uitwerkte vind je in de rubriek bij St.-Pius X, weergegeven door Annemie Mesdag. Met de jongeren boven 12 jaar mochten we de lagere school van St.-Pius X gebruiken en hebben we de verhalen van de goede week op ons leven gelegd. "Het was heel leerrijk en ook soms een beetje grappig," zei Nick. Samen met Anne Marie heeft hij deze activiteit verzorgd. Ze sloten af met een actief balspel, voor ze aansloten met alle anderen voor het gebedsmoment.

Bij de volwassenen startte priester NoŽl met een aangrijpend verhaal van de herder en hoe wij als volwassenen in onze relaties ook voor elkaar zorgen. Heel symbolisch en met voorbeelden doorspekt konden we allen thuis komen in wat hij bedoelde en we waren verrast hoe dit wonderwel aansloot bij een lied van Wim Soutaer dat de titel draagt: 'Die zomer gaat nooit voorbij'. Heel wat religieuze woorden komen in het lied voor en het gaat in het lied ook uitdrukkelijk over de liefde met elkaar. Het was het zoveelste bewijs hoe liefde voor elkaar en liefde voor God toch mooi bij elkaar aansluiten en elkaar kunnen versterken... Aansluitend hebben Steven en Nancy enkele wegwijzers getoond, voor ons als christen en Bruno en Martine vertelden hoe voor hen de ideale zondag eruit ziet als gelovig zoekend gezin. Heel openhartig en deugddoend! We mochten over dit laatste ook met elkaar uitwisselen. Met ons allen besloten we het vormende gedeelte met een gebed dat de kinderwoorddienst had voorbereid. Het potje koffie met de taart en de attentie waren de kers op de taart van deze mooie deugddoende namiddag.

Pr. Geert Goethals