Missieweekend van de federatie

terug naar overzicht nieuws

foto's van het optreden van Voice of Angels

Het weekend van 6 en 7 oktober stond dit jaar helemaal in teken van missionering. In alle vieringen op de federatie was bijzondere aandacht voor de solidariteit en de verbondenheid met de jonge kerken in het zuiden.
De zuiderse sfeer was dan ook ten volle aanwezig in de liturgie, dankzij de engelenstemmen van het koor 'Voice of Angels'. Dit dertigkoppige jongerenkoor uit Brussel bracht enthousiaste gospel- en lofprijzingliederen. Maar waar we boven alles door geraakt werden, was de geloof-getuigenis van de tieners. Op die manier zetten ze de oproep van de apostel Paulus in de eerste lezing bijzonder kracht bij: 'Schaam jullie niet van de Heer te getuigen...'
In de vieringen bracht Lode Vandeputte een getuigenis over zijn inleef-reis naar Brazilië. Hij vertelde over zijn verblijf bij de kartuizers voor enkele dagen in de stilte. Daarnaast was hij twee weken te gast bij priester Frans Verhelle die in één van de armste provincies van Brazilië werkt: Bahia. Salvador is de havenstad waar destijds Afrikaanse slaven werden binnengebracht en nog steeds is deze streek getekend door dat verleden. In zijn woord gaf Lode het voorbeeld van twee jonge christenen die in hun land zelf opstaan en de woorden van het evangelie waarheid laten worden. We kunnen leren van elkaar over de grenzen heen van de continenten want Lode vertelde over de aandacht voor volwassenencatechese die daar heel sterk is uitgebouwd binnen de gemeenschappen. Een noodzaak, want het gebied waar priester Frans verantwoordelijk is bestaat uit 27 gemeenschappen en is zo groot als heel de provincie West-Vlaanderen. Priester Frans kan op heel wat medewerking van de mensen ter plaatse rekenen. Zij bouwen gemeenschap op rond Christus. Wie graag nog meer ervaringen leest, kan hiervoor terecht op de weblog: http://inleefreisbrazilie.blogspot.com
Vanuit onze federatie St.-Amandus zijn drie missionarissen werkzaam op diverse plaatsen in de wereld. We zetten net als vorige week nog eens hun adressen hierbij. Het is een kans om hen eens te schrijven in deze missiemaand. Het zal hen ook veel plezier doen dat wij ons als parochiegemeenschappen met hen verbonden voelen.

Pater André Boone
Collegio-Liceo Ntra Sra Del Carmen
Artigas 543
50.000 SALTO
URUGUAY
andresboone@adinet.com.UY

Zuster Annie Deseyn
C.P. 77063
26001-970 Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
BRASIL

E.H. Jean Hostens
St. Gerard
1595 Port-au-Prince
1110 HAITI