Missienieuws - december 2009

Binnen onze Sint-Amandusfederatie doen wij een echte inspanning om het missiegebeuren een eigentijdse plaats te geven in onze parochiale werking. Onze drie missionarissen, pater Andrés Boone in Uruguay, pater Jean Hostens in Haïti en zuster Annie Desseyn in Brazilië kunnen op ons rekenen. Zo was de tombola die gehouden werd op de Sint-Elooisparochie en op Sint-Pius X een middel om onze missionarissen daadwerkelijk financieel te kunnen ondersteunen.

Met de tombola, die 1295 euro opbracht, en de jubileumviering op Sint-Elooi, waar ook aan onze missionarissen werd gedacht, die 434 euro opbracht en datgene wat gestort werd op de rekening van de Sint-Michielsbeweging, 203 euro, waren wij in de mogelijkheid om aan elk van onze drie missionarissen 750 euro te schenken. Immers, mits een kleine opleg uit onze parochiekassen, kwamen wij aan een totaal van 2250 euro. Toch wel een puik resultaat van onze missieactie.

Wij pogen dit volgend jaar nog intenser te maken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat ook contact en medeleven en meebidden met onze missionarissen even belangrijk en zelfs nog belangrijker zijn.

Wij kregen deze week een schrijven en illustrerende foto’s van pater Andrés Boone over de klimaatsverandering en de overstromingen in Uruguay. Kan het actueler met Kopenhagen? Kan het tragischer? Meehelpen, medeleven, meebidden, worden de drie trefwoorden van onze missiewerking. Deze brief van pater Andrés kan een vernieuwde aanhef zijn van onze missiewerking. Jullie horen er nog van.

Ziehier de brief en de foto's van pater Andrés. Om toch even stil te worden!

“Een groot deel van de Salesiaanse parochie in Paysandú (Uruguay) staat onder water. De rivier is buiten haar oevers getreden een veertiental dagen terug. Het is een terugkomend fenomeen van elk jaar, maar dit jaar steeg de rivier veel hoger dan gewoonlijk. Reeds na enkele dagen kregen de Salesianen het bericht dat de parochiekerk S. Ramon moest ontruimd worden. Met verschillende vrijwilligers werden de banken uit de kerk gehaald, de catecheselokalen ontruimd, enz. En inderdaad de rivier bleef stijgen. De oudere mensen van de parochie vertelden dat het zo erg was als de overstroming van 50 jaar terug. In de kerk staat anderhalve meter water. Gelukkig wonen de Salesiana in de hoofdparochie en zijn ze niet getroffen door het water. Er is enorm veel solidariteit op gang gekomen in het land, van alle kanten komt er kledij en voeding. Vierduizend mensen hebben hun huis moeten verlaten, ook verschillende leraren en onderwijzeressen van de Salesiaanse school zijn geëvacueerd. Op de school Ntra. Sra. Del Rosario, zijn er verschillende acties gevoerd ter inzameling van voeding en kledij. Men verwacht dat de rivier nu stilaan zal gaan dalen. Maar het is afwachten. Iedereen wil zo vlug mogelijk naar huis terugkeren. Dit zal echter niet zo eenvoudig zijn. Er zal modder moeten geruimd worden, de huizen zullen gedesinfecteerd moeten worden,… Er vormde zich al een groep vrijwilligers, die zich voorbereid hebben op dit grote werk. Ook verschillende leerlingen van de school hebben zich aangemeld. Gelukkig is het zomer en is het grote vakantie, zo kunnen ze meer tijd besteden aan hulpverlening.
De Salesiaanse gemeenschap hoopt tegen eind december opnieuw in de kerk te geraken, maar we weten reeds dat het niet mogelijk zal zijn om Kerstmis te vieren in de tempel, vanwege de grote waterschade en de vochtigheid die nog in de muren zal zitten. Er wacht ons nog veel opkuiswerk.”
Andrés Boone