Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2007

4 april 2007

Pasen is het grootste feest van de christenen, het is niet het feest van één dag. Het komt maar tot zijn recht als we ook de start meemaken van de Goede Week, met Palmzondag. Dan gaan we verder via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Daarom staan we even stil bij de betekenis van deze bijzondere dagen voor ons geloof. (lees verder...)

11 april 2007

We willen in elk geval de vele mensen danken die in de Goede Week hebben geholpen zodat we Jezus konden ontmoeten in de verschillende liturgische vieringen in de drie kerken. We hadden met vele medewerkers de intentie om er een week van verdieping van te maken en het is dat ook geweest als we luisteren naar de reacties van zij die op een of andere wijze hebben deelgenomen aan de 'heilige week'. Mag de paastijd een nieuwe start zijn voor onze manier van Kerk-zijn zoals we in het verrijzenisverhaal van Jezus ontdekken. (lees verder...)

18 april 2007

Met Pasen beleven we een hoogtepunt voor onze christelijke gemeenschap. In de rubriek van St.-Pius X, St.-Elooi en St.-Michiel vind je een mooi verslag en een overzicht van wat er allemaal is gebeurd tijdens de Goede Week en met Pasen. We hebben Pasen goed voorbereid in de vastentijd op de federatie en dan.... Wat gebeurt er nadien? Als je er op let dan is de paastijd de periode waarin de sacramenten van de inwijding in het geloof de klemtoon krijgen. (lees verder...)

25 april 2007

Het lenteweer en de zelfs warme temperaturen onderstrepen de paasvreugde in de zeven weken tussen Pasen en Pinksteren. Na een doodse winter is de natuur in volle bloei en groei. Het zaad dat in de aarde lag te kiemen schiet vol levenskracht hemelwaarts. Maar het paasgebeuren is veel meer dan een levensfeest voor plant en dier. (lees verder...)

2 mei 2007

Na de verrijzeniservaring werden Jezus' leerlingen uitgezonden om te getuigen van de Blijde Boodschap. Het goede nieuws moet uitgedragen worden als het de mensen wil bereiken. De apostel Paulus bemerkte al: "Hoe zullen de mensen het goede nieuws kennen als niemand het verkondigt?" Voor de kerk, voor ons allemaal, is dit een voortdurende opgave. (lees verder...)

9 mei 2007

De meimaand schenkt ons de gelegenheid bij uitstek om even na te denken over ons bidden met Maria. Daar bestaan misverstanden over. Wij aanbidden niet Maria, alleen God kunnen we aanbidden. We bidden wel met haar en zoals haar. Onder de mensen staat zij immers het dichtst bij de Vader. Op deze manier is het ook oecumenisch mogelijk om samen te bidden met alle christenen. (lees verder...)

16 mei 2007

Weldra zijn we aan het feest van Pinksteren en dat roept bij mij vaak de indruk op van vuur en kracht. Elke sportman of sportvrouw weet hoe belangrijk supporters zijn voor hun prestaties. Sportlui hebben supporters nodig die hen aanmoedigen. Ze zijn de twaalfde man die naast het voetbalveld staat.
Een woord van bemoediging en waardering kan wonderen doen en ons leven een andere wending geven: meer geloof in onszelf en meer vertrouwen in eigen talenten en vaardigheden. We worden bekwaam veel te verwezenlijken en een gelukkig mens te worden. Dan wordt het leven lichter en aangenamer. Inderdaad, de bevestiging is een levenwekkende kracht. Dat werkt 'bevrijdend' en 'verrijkend'. (lees verder...)

23 mei 2007

In de dagen voor Pinksteren is het goed te beseffen dat Gods Geest de Kerk wil vernieuwen en nieuw leven schenken. Op de federatie is het daarom nodig, en het getuigt van een open geest, dat we de blik ook naar buiten richten. Hoe zijn christenen in Europa aan het werk en wat is de plaats van de christenen in Europa? (lees verder...)

30 mei 2007

De laatste weken hebben we ons in de Paastijd week na week voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. Enkele keren kwamen mensen mij vragen: "Priester Geert, wat is dat die heilige Geest, ik kan hem niet zien of ervaren? Als het zo spectaculair is zoals in de bijbel dan kan ik daar niet bij." (lees verder...)

6 juni 2007

Juni, het einde van een schooljaar. Een boot die klaar ligt om naar de overkant te varen. De belofte van de vakantie is binnen handbereik. Voor de studenten in het bijzonder is dit wel een tijd van drukte en onrust. Het is een afsluiter van het jaar maar er moet gepresteerd worden en niet iedereen kan zo goed met die druk om. Je leert jezelf kennen op dergelijke momenten. We hebben het dan niet alleen over de punten maar ook over je planning, je doorzettingsvermogen, je moraal, je karakter,... enz. (lees verder...)

13 juni 2007

Het is juni en nog steeds is het voor veel jongeren de periode van examenkoorts. Kinderen en kleinkinderen zitten inderdaad weer met de neus in de boeken en je hebt niets liever dan dat ze slagen. Het is druk of heel stil, er is wat spanning zelfs. Zo gaat dat, want iedere student werkt op zijn eigen manier. De zorg van moeders en oma's neemt toe en ook de vaders en grootvaders zijn attent. Want examenperiode wil ook zeggen: je kinderen een beetje verwennen, wat extra fruit, op tijd een drankje, een babbel en vooral veel aandacht. Dat zijn allemaal ingrediënten die het studeren en de motivatie bevorderen. (lees verder...)

20 juni 2007

Op het einde van het werkjaar, op 22 mei, waren we samen met allen uit de parochieraden en de jongerenkern van de St.-Michielsbeweging. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel mensen te bedanken die gezien en vaak ongezien hun beste beentje hebben voorgezet. Uit de woorden van de brochure van de Belgische bisschoppen haalden we bemoediging. Dit kon je al lezen in één van de vorige edities van dit weekblad.
Op het einde van de maand willen we alle vrijwilligers bedanken, zij geven kleur aan de gemeenschap die maar kan leven met hun inzet en bereidheid. We zenden elk van jullie bloemen in een regenboog van kleuren. (lees verder...)

27 juni 2007

We komen stilaan in de komkommertijd terecht. De studenten hebben het werkjaar afgerond en iedereen die nog aan het werk is ziet de vakantie naderen.
Juist nu is het op het werk soms heel druk want alles moet nog gebeuren vóór de vakantie als je het zou willen geloven. (lees verder...)

lees de recentste kroniek