Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2007

3 januari 2007

Zondagnacht zijn we uit het oude 2006 gegaan en in het nieuwe 2007 binnengestapt. Het voorbije jaar zal door elk van ons op een persoonlijke wijze in de herinnering blijven. Wat gebeurde er in mijn leven? Wat gebeurde er in de familie, in de federatie, in de ruime samenleving? Wat drukt een stempel op jouw leven? (lees verder...)

10 januari 2007

De eerste stappen in 2007 zijn gezet. De feestroes van oud naar nieuw is uitgedoofd en we staan weer met beide voeten op de grond. We hopen altijd op een tijd van welvaart en geluk voor onszelf, onze familie, voor iedereen,... We koesteren onze verlangens wat die ook mogen zijn. Verlangens hebben we voortdurend nodig, ze begeleiden ons op onze levensweg ook in 2007, van jong tot oud. (lees verder...)

17 januari 2007

In deze tijd van januari als de goede voornemens nog wat nazinderen en het leven van alledag reeds goed voortgaat is het goed om weten dat we als christen een heel groot geschenk meedragen: we zijn door God graag gezien en Hij meent het met hart en ziel. Met het feest van Kerstmis hebben we dat gehoord: Zijn onvoorwaardelijke Liefde. In een gezin geboren en klein en kwetsbaar begonnen, zoals ook wij allen zijn geboren. (lees verder...)

24 januari 2007

Als je deze editie leest zijn we volop in de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Van 18 tot 25 januari, een week lang, wordt onze aandacht en gebed gevraagd voor het probleem van de verdeeldheid onder de christenen. We kijken daarom wat ons samenbindt en waar we gelijkenissen hebben. (lees verder...)

31 januari 2007

In zijn kerstbrochure schrijft de kardinaal over hoe we de Blijde Boodschap brengen van Jezus Christus. 'Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt of onderweg, als ge slapengaat en opstaat' (Deut 6,7). Dat zei Mozes. En voor Jezus van ons wegging, herhaalde Hij: 'Gaat en onderwijst' (Mat 28,19). (lees verder...)

7 februari 2007

Geregeld vertellen wij in de kerk en ook daarbuiten dat christenen geroepen zijn tot een 'hemelse roeping'. Vorige week hoorden we in de schriftlezingen van de week het scheppingsverhaal en heel vaak komt erin voor dat God zag dat alles goed was. Niemand is ermee gediend te beweren dat alles zwart en duister is en dat er zoveel slecht is in de wereld. Het is een verleiding die alle mensen soms hebben en die wordt gevoed,... niet alleen vanuit christelijke hoek. Toch hebben we met het lezen van het scheppingsverhaal ook onze verantwoordelijkheid naar de schepping toe en de natuur. Het vraagt zeker onze aandacht dezer dagen. We willen ingaan op die 'hemelse roeping' van ons allen in dit stukje. (lees verder...)

14 februari 2007

Geregeld vertellen wij in de kerk en ook daarbuiten dat christenen geroepen zijn tot een 'hemelse roeping'. Vorige week hoorden we in de schriftlezingen van de week het scheppingsverhaal en heel vaak komt erin voor dat God zag dat alles goed was. Niemand is ermee gediend te beweren dat alles zwart en duister is en dat er zoveel slecht is in de wereld. Het is een verleiding die alle mensen soms hebben en die wordt gevoed,... niet alleen vanuit christelijke hoek. Toch hebben we met het lezen van het scheppingsverhaal ook onze verantwoordelijkheid naar de schepping toe en de natuur. Het vraagt zeker onze aandacht dezer dagen. We willen ingaan op die 'hemelse roeping' van ons allen in dit stukje. (lees verder...)

21 februari 2007

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 21 februari de belangrijke veertigdagentijd, ook wel 'vasten' genoemd. Het is de grote voorbereidingstijd naar de Goede Week toe waarin wij de laatste levensweek van Jezus gedenken: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis op Pasen. Van oudsher is deze veertigdagentijd voor christenen een tijd geweest van verdieping, echtheid, zuivering, verzoening, naastenliefde, gebed. Zeven weken lang, veertig dagen krijgen we kans om te groeien als mens om zo tot het echte leven door te stoten. Zeven en veertig zijn twee bijbelse getallen die volheid uitdrukken. Dit is inderdaad de ideale tijd om nieuwe stappen in ons leven te zetten. (lees verder...)

28 februari 2007

En aspect in de veertigdagentijd is het vasten. Alle grote godsdiensten kennen een vastentijd: het zich onthouden van wat voor het leven noodzakelijk is. Vasten is een oefenschool om te leren afstand nemen van wat leven doet of het leven veraangenaamt. Vasten is ons voorbereiden op wat eens voor elk van ons zal komen: sterven en komen te staan voor het aangezicht van God die ons heeft geschapen. Wij komen ooit oog in oog te staan met onze Schepper. (lees verder...)

7 maart 2007

Wanneer we onze aandacht voor God verscherpen zal ons dit dichter bij de mensen brengen. Veertigdagentijd is een tijd van liefdevolle houding tegenover onze medemensen. Al vele jaren bestaat de actie van Broederlijk Delen.
In ons welvarende land zijn we goed op de hoogte dat ellende overal ter wereld mensen treft: oorlog, uitbuiting, verdrukking, ziekten, gebrekkige infrastructuur,... We willen op de federatie uitdrukkelijk een avond uittrekken voor informatie en inzicht. (lees verder...)

14 maart 2007

Wanneer we onze aandacht voor God verscherpen zal ons dit dichter bij de mensen brengen. Veertigdagentijd is een tijd van liefdevolle houding tegenover onze medemensen. Al vele jaren bestaat de actie van Broederlijk Delen.
In ons welvarende land zijn we goed op de hoogte dat ellende overal ter wereld mensen treft: oorlog, uitbuiting, verdrukking, ziekten, gebrekkige infrastructuur,... We willen op de federatie uitdrukkelijk een avond uittrekken voor informatie en inzicht. (lees verder...)

21 maart 2007

Elke mens wordt gekwetst door anderen. Niemand kan zich indekken tegen de wonden die geslagen worden door frustratie, ontgoocheling, pesterijen, verraad,... Toch willen de meeste mensen verzoend leven met zichzelf en met anderen. Verzoening betekent vrede stichten, effenen, stil maken, kussen. In de verzoening naderen niet alleen mensen tot elkaar, maar komen ook God en de mens elkaar nabij. Verzoening zonder vergeving bestaat niet en ook omgekeerd. (lees verder...)

28 maart 2007

We weten allen dat de Goede Week een bijzondere week is voor de christenen. We gaan mee met Jezus op de maat van het geloof. Met verlies en verdriet en met de hoop en het geloof van de verrijzenis. Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Pasen is het grootste feest van de christenen, maar het is niet het feest van n dag. Het komt maar tot zijn recht als we ook de start meemaken van de Goede Week, met Palmzondag. Dan gaan we verder via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. (lees verder...)

lees de recentste kroniek