Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2014

lees de recentste kroniek

1 oktober 2014

Iedere mens heeft een eigen venster waardoor hij of zij kijkt. Elke mens ziet de wereld vanuit zijn eigen standpunt. Vanuit ons venster zien we allemaal ongeveer hetzelfde landschap. Jij zegt: het zit zo. De ander zegt: het zit anders. Dus ga je vergelijken. Soms vind je elkaar. Maar soms loopt het mis en ga je strijden over wat je allebei hebt gezien. Naarmate het glas van je eigen venster schoner is en klaar, ga je minder de contouren zien en enthousiaster worden over wat je ziet. Maar soms kan je neigen naar je eigen gelijk, naar individualisme, naar egoïsme…
(lees verder...)

8 oktober 2014

Deze week start in Rome de bisschoppensynode over het gezin en in de kranten stonden deze week artikels die poneerden dat het een test wordt voor onze paus en over het beleid dat de kerkgemeenschap wil voeren. Er zijn verschillende meningen maar paus Franciscus wil in elk geval op de eerste plaats luisteren naar de mensen. In het maandblad Streven van september 2013 staat een interview met hem, dat juist ingaat op de toekomst en die openheid. Ik geef hieronder een citaat uit Streven, over hoe de paus de Kerk ziet in de toekomst:
(lees verder...)

15 oktober 2014

Dit is het visioen van de profeet Jesaja. Er komt een tijd dat de berg van de Eeuwige zal uitsteken boven alle heuvels en dat de tempel van God op die berg rotsvast zal staan. Alle stammen en volkeren zullen op weg gaan en toestromen naar de heilige stad en zeggen: Kom laat ons optrekken naar de berg van de Eeuwige, naar de tempel van onze God. Hij zal ons de wegen wijzen die wij moeten gaan en wij zullen zijn paden bewandelen. Daar zal Hij recht spreken over de volkeren en de geschillen tussen de stammen oplossen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegijzers en hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander en niemand zal hen nog leren oorlog voeren.
(lees verder...)

22 oktober 2014

Als de klemtoon minder ligt bij 'kom en zie' maar op 'ga en vertel' zoals in de maand oktober bij het thema missie en zending dan kunnen we ons daar niet altijd iets bij voorstellen. Hoe zijn wij gezonden om van ons geloof te getuigen?
In de schoolviering van de lagere afdeling van het Sint-Amandscollege in de Sint-Elooiskerk op 14 oktober werd een mooi verhaal gelezen. We willen het jullie niet onthouden en het doet ons nadenken over missie en zending in ons leven.
(lees verder...)

29 oktober 2014

De bomen verliezen hun bladeren, de dagen worden korter. De maand november die eraan komt doet ons denken aan vergankelijkheid en verdriet. Misschien steekt wat weemoed en treurigheid de kop op. Juist bij het begin van deze maand vieren we het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Hierbij wat uitleg over de weken die komen.
(lees verder...)

5 november 2014

Geen mooiere handen dan open handen, die graaien noch grijpen maar die zich bijna zouden laten ontnemen wat ze zojuist ontvingen. Geen mooiere ogen dan stille ogen, die gluren noch veroordelen maar delen in dezelfde verwondering om het grote Geheim. Geen mooiere mensen dan medemensen, die anderen niet buitensluiten en niet minachten, maar geven en nemen en die toegankelijk zijn voor U, God, en de naaste. Geen mooiere wereld dan Gods wereld, waar geen tranen meer zullen zijn en geen dood, een wereld waarin gedeelde hoop gedeelde toekomst wordt voor al wat er leeft en ademhaalt.
(lees verder...)

12 november 2014

In de vieringen van het weekend bidden we tussen de twee Bijbellezingen een bijbels gebed: een psalm. We kijken eens naar één van hen, nl. psalm 8. Het gebed kan ons inspireren om de dag te beginnen. Met deze psalmen heeft Jezus zelf ook gebeden en in een psalm zien we dat alle gedachten in ons leven mogen verwoord worden naar God toe.
(lees verder...)

19 november 2014

Hoe omgaan met de pijn van het verlies en het loslaten, aspecten die wezenlijk bij het leven horen? Ook bij ieder van ons komt het voor in wat ons het meest dierbaar is, wat we niet kunnen en willen missen. Doch niemand kan er aan ontsnappen. Onverschilligheid kan ons immuun maken voor verlies, maar dan missen we ook zoveel dat het leven juist waardevol maakt. Beminnen en met open handen leven is een kunst die we heel ons leven kunnen leren. Onthechting wordt dan een bron van kracht. Deze gedachte is niet evident in de huidige leefwereld waar 'nemen en winnen' meer normerend zijn. De essentie van het christendom, de zwakke en zachte kracht, staat dan ook haaks op deze tijd. Ze is geworteld in het beeld van de weerloze graankorrel die sterft aan zichzelf. Hij is de eeuwige verliezer. Maar als het koren bloeit, juicht heel de aarde.
(lees verder...)

26 november 2014

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we inderdaad met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen.
(lees verder...)

3 december 2014

Dit weekend steken we het tweede kaarsje aan van onze adventskrans. Het kaarsje van innerlijkheid, berouw, even terugplooien op onszelf om daarna weer vol enthousiasme naar buiten te treden. We zitten binnen bij het haardvuur, de kaarsjes, kerstboom en gezelligheid. We maken ons misschien al een beetje druk over het kerstmenu, eventuele kerstpakjes en -kaartjes. Allemaal dingen waar het eigenlijk niet écht om draait. Welzijnszorg maakt ons daar dit jaar weer attent op.
(lees verder...)

10 december 2014

Dit weekend steken we het derde kaarsje aan van onze adventskrans. We wachten op de komst van de Heer. We hebben het gevoel dat we al kunnen beginnen aftellen, want in 'wachten' zijn we anno 2014 niet zo sterk…
(lees verder...)

17 december 2014

Denk even mee met mij… Als je momenteel midden in de nacht op de autostrade rijdt, ben je verbaasd dat de weg niet of nauwelijks verlicht is. Je ogen passen zich aan om beter te kunnen zien. Groot is de verrassing als je plots een stad of een gevaarlijke bocht nadert, want dan wordt de weg terug helder verlicht.
(lees verder...)

24 december 2014

Anno 2014 worden we regelmatig herinnerd aan de Eerste Wereldoorlog en daarom is onderstaande gebeurtenis een warm en mooi verhaal.
(lees verder...)