Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2014

lees de recentste kroniek

16 juli 2014

Vakantie is even wegvluchten uit al die drukke dagen,
herleven en weer vrij worden
voor jezelf en voor velen om je heen.
(lees verder...)

6 augustus 2014

Zomer is het pas, als we buiten komen.
Zomer is deel hebben aan
meer dan de beslotenheid
van ons eigen huis.
(lees verder...)

13 augustus 2014

Tijdens de maand augustus horen we regelmatig in de zondagsevangelies hoe Jezus de mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Het zijn ontmoetingen die de evangelieverhalen kleur geven in deze zomertijd. De evangelist MatteŁs geeft ons stof tot nadenken in de vakantietijd. Met parabels en gelijkenissen worden we dus zelf uitgenodigd om na te denken. Wat is voor mij belangrijk als christen? Wat heb ik daarvoor nodig en waar wil ik niet voor kiezen?
(lees verder...)

20 augustus 2014

De laatste dagen konden we dag per dag volgen in de berichtgeving wanneer 100 jaar terug de oorlog begon. Wat er gebeurde en hoe ons land het eerst werd getroffen door aanvallen in Luik en zo verder naar onze streken in de Westhoek. Over 'die grote herdenking' is al veel inkt gevloeid en het is goed dat we het gedenken. Wij weten er niet van uit eigen ervaring. Wel van horen zeggen, in onze families of buurt.
(lees verder...)

27 augustus 2014

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe werkjaar begint. In het bedrijfsleven is de jaarlijkse vakantie al een tijdje achter de rug, men is er al weer volop aan de slag. Deze week draaien de schoolpoorten ook terug open om de leerkrachten, de kinderen en de jongeren te begroeten voor een nieuw schooljaar. Ook de kerkgemeenschap bereidt zich voor op een nieuw werkjaar.
(lees verder...)

3 september 2014

Hartelijk welkom. Hartelijkheid al eens opgezocht in een woordenboek? Je krijgt een reeks 'aardige' woorden: warme genegenheid, gulheid, jovialiteit en gastvrijheid, vriendelijkheid en gevoeligheid, liefheid en innigheid, liefkozing, tederheid en zachtheid. Als je deze woorden traag leest, kan je je bij elk ervan wat voorstellen en voelen. Je ziet mensen sprekende gebaren maken: met open armen iemand verwelkomen, een schouderklopje geven, even glimlachen of een brede glimlach tevoorschijn toveren, knipogen, de oren spitsen...
(lees verder...)

10 september 2014

'Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben' zeggen Petrus en Johannes in het boek van de Handelingen van de eerste Kerk (Hnd 4,20). De eerste Kerk werd gedreven door de ontmoeting met Jezus Christus, zij hadden hem ontmoet en gekend of hoorden in tweede lijn over Hem spreken. Zij willen andere mensen laten delen in dat verhaal van Gods Liefde!
(lees verder...)

17 september 2014

In deze weken waar het thema van vrede en oorlog zo wordt bespeeld en aangereikt brengen we een uitspraak van Desmond Tutu naar voor:
"Gelovigen zeggen dat we beter een groot deel van de menselijke geschiedenis zouden omschrijven als een zoektocht naar de harmonie, vriendschap en vrede waarvoor we geschapen lijken te zijn. De Bijbel beschrijft het allemaal als een door God geregisseerde campagne, om de oorspronkelijke harmonieuze toestand te hervinden opdat de leeuw zich weer naast het lam neervlijt en de mens niet langer oorlogen zal kennen omdat zwaarden zijn omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Ergens in ons diepste innerlijk lijken we te weten dat we voor iets beters zijn voorbestemd. Af en toe vangen we een glimp op van het betere waarvoor we zijn geschapen - bijvoorbeeld wanneer we samenwerken om de gevolgen van natuurrampen te bestrijden en de wereld geprikkeld raakt door een geest van medeleven en edelmoedigheid (...)."
(lees verder...)

24 september 2014

Wat zal 'men' van mij denken of zeggen? Naar het schijnt zegt 'men'. 'Men' zegt: dat past niet. Mensen zijn bang voor, ja soms bezeten door 'men'. Wie is 'men' eigenlijk? Het is vaak een negatieve kracht die bepalend is voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan. 'Men denkt', 'men heeft beslist' wordt te veel gebruikt. Voor de media is 'men' sterk richtinggevend. Wij mogen ons niet fundamenteel aanpassen aan 'men', want dan blijft elke ik verstopt. Onze innerlijke persoonlijkheid wordt vertrapt omwille van 'men'.
(lees verder...)