Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2014

lees de recentste kroniek

2 april 2014

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vandaag staan we even stil bij stilte…
(lees verder...)

9 april 2014

De bisschop van Rome, Franciscus, heeft onlangs zijn eerste Apostolische Exhortatie geschreven en ze draagt als titel: 'De vreugde van het evangelie.' Het is treffend hoe hij in een werk van 180 bladzijden de lijnen uitzet voor de leefwijze als christen.
(lees verder...)

16 april 2014

Terwijl we deze tekst schrijven zijn we volop in de Goede Week en we noemen deze week goed omdat we de goede mens Jezus ontmoeten. Dit contact met Jezus geneest ons, schenkt ons vrede. Jezus overwint kwaad en dood door zijn vergiffenis van zonden en door zijn opstanding tot eeuwig leven. Wat de komende dagen gebeurt in Jezus' leven en hier anno 2014 beschrijven we kort, dag per dag.
(lees verder...)

23 april 2014

Met deze editie willen we jullie allen een gezegend paasfeest toewensen! Dank zij vele mensen is de Goede Week een tijd van geloofsverdieping geworden.
De Goede Week was een tijd van geloofsverdieping of ook geloofsontdekking, bewust met Jezus meegaan in de tijd van het lijden en op Pasen ja zeggen op een God die we ontmoeten in Jezus Christus.
(lees verder...)

30 april 2014

In deze Paastijd zijn we dankbaar om het leven van Christus en ook om zijn belofte om ons nabij te zijn, wij die soms ofwel vaak zoeken naar zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven. Ook vandaag een paragraaf uit het schrijven van onze paus dat als titel draagt: 'De vreugde van het evangelie'.
Op bladzijde 168 - 171 van het document, spreekt hij over de vreugde om een volk te zijn. Mag het voor ons inspiratie zijn als christen.
(lees verder...)

7 mei 2014

In deze Paastijd zijn we dankbaar om het leven van Christus en ook om zijn belofte om ons nabij te zijn, wij die soms ofwel vaak zoeken naar zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven.
(lees verder...)

14 mei 2014

Op 1 mei zijn we met onze federatie op bedevaart naar Dadizele geweest om de Mariamaand biddend te starten. We hebben de intenties van onze gemeenschappen meegenomen. Tijdens de maand mei, ook als we op reis zijn of tijdens de vakantie is het bezoek aan een plaats waar Maria wordt vereerd voor veel mensen een belangrijk moment.
(lees verder...)

21 mei 2014

De laatste weken van de Paastijd hebben we ons week na week voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. Terecht stellen we de vraag: 'Wat is dat die heilige Geest, ik kan hem niet zien of ervaren? Als het zo spectaculair is zoals in de Bijbel dan kan ik daar niet bij.'
(lees verder...)

28 mei 2014

We zijn volop in de meimaand, de maand van Maria. Dat is gezonde volksvroomheid. Geen kwaad woord daarover. Integendeel. Dat Maria op de brug mag staan van Hemelvaart naar Pinksteren, maakt alles alleen maar mooier. Het geeft diepte en wijsheid aan de vroomheid van het volk. Zo hoort het.
(lees verder...)

4 juni 2014

Zoals mei de 'Mariamaand' wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus tussen 1910 en 1960 de maand juni ook wel 'maand van het heilig Hart' genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de 'ziel' van de mens. “God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet SamuŽl te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning.
(lees verder...)

11 juni 2014

Stilte, hier wordt geblokt...! Het is weer de jaarlijkse tijd van spanning en onzekerheid. Uiteraard bij het 'lijdend voorwerp', de student. Blok- en examentijd is een veeleisende tijd - maar ook bij heel de 'entourage'. Zij die met de student verbonden zijn weten heel vaak niet meer wat te doen. Vraag je hoe het gaat, dan “moet je niet altijd komen zagen!” vraag je niets, dan “heb je te weinig interesse”... (zucht…, wat is het beroep van vader of moeder toch moeilijk!)
(lees verder...)

18 juni 2014

Felix Timmermans zegt het mooi en beeldend: “We zijn allemaal van hetzelfde deeg, maar anders gebakken.” Gelijk en toch verschillend, zo zijn wij mensen. Dat we verschillen ondanks het feit dat we gelijk zijn, is heerlijk en verrijkend. Omdat we gelijk zijn, kunnen we elkaar begrijpen. We kunnen stappen in elkaars taal en gedachten. Fundamenteel hebben we dezelfde verlangens naar geluk en erkenning, naar hoop en troost. Om dezelfde dingen zijn we blij, voor dezelfde dingen treuren wij.
(lees verder...)