Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2014

lees de recentste kroniek

2 januari 2014

Onlangs vonden we een tekst van Filip Debruyne, vicaris van het onderwijs, die ons aanmoedigt om keuzes te maken in het nieuwe jaar. We laten hem aan het woord.
(lees verder...)

8 januari 2014

Een nieuw jaar is begonnen omdat onze aarde een nieuwe omwenteling rond de zon is begonnen. Daarbij doorloopt ze dezelfde baan als vorig jaar. Voor de hemellichamen verandert er bijzonder weinig. Maar voor ons die leven op de aarde is dat anders. Het leven verandert voortdurend, aangename en minder aangename dingen op persoonlijk vlak of als samenleving volgen elkaar op. We wensen dat je gespaard mag blijven van ziekte en ongeluk en als er iets misloopt dat je je mag gedragen weten door familie, vrienden en door de geloofsgemeenschap rond Christus.
(lees verder...)

15 januari 2014

"Hou de herinnering aan uw Doopsel levendig!" zijn de woorden die paus Franciscus uitsprak op de audiŽntie van 8 januari. Het doopsel van de Heer Jezus hebben we afgelopen zondag gevierd in de kerken van de federatie, daarom staan we stil bij de tekst die paus Franciscus uitsprak over de betekenis van ons eigen doopsel als christen.
(lees verder...)

22 januari 2014

Deze week is er de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Van 18 tot 25 januari, een week lang, wordt onze aandacht en gebed gevraagd voor het probleem van de verdeeldheid onder de christenen. We kijken daarom wat ons samenbindt en waar we gelijkenissen hebben.
(lees verder...)

29 januari 2014

Samen bouwen van binnenuit is dankbaar terugblikken en stilstaan bij wat ons verbindt. Samen bouwen van binnenuit is durven geloven in persoonlijke groei.
(lees verder...)

12 februari 2014

Putten uit de Bron is het jaarthema, het bracht me op de gedachte dat water toch wel een bijzondere kracht is. In de Bijbel heeft het zowel een goede als een verwoestende betekenis, een klein woord vandaag geÔnspireerd op gedachten gevonden bij Alfons Van Steenbergen.
(lees verder...)

19 februari 2014

Geregeld vertellen wij in de kerk en ook daarbuiten dat christenen geroepen zijn tot een 'hemelse roeping'. Soms beweert men dat alles zwart en duister is en dat er zoveel slecht is in de wereld. Het is een verleiding die alle mensen soms hebben en die wordt gevoed… niet alleen vanuit christelijke hoek. Toch hebben we met het lezen van het scheppingsverhaal ook onze verantwoordelijkheid naar de schepping toe en de natuur. Het vraagt zeker onze aandacht deze dagen.
(lees verder...)

26 februari 2014

We hoorden Jezus in het evangelie onlangs in onze kerken zeggen: 'Gij zijt het licht van de wereld(…) Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is.' (Mt 5,14-16)
Met deze woorden vraagt Jezus iets aan zijn leerlingen maar ook aan elk van ons: wie christen is mag het Licht van het evangelie niet gewoon wegmoffelen. Vandaag is er in onze samenleving heel wat onverschilligheid en bij sommigen ook een negatieve houding tegenover het geloof. We hebben als christen goede moed nodig om te leven van ons geloof en in woord en daad te spreken van Christus' liefde.
(lees verder...)

5 maart 2014

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 5 maart, de 'vastentijd' met Aswoensdag. Deze voorbereidingstijd begeleidt ons naar de Goede Week toe. In de laatste levensweek van Jezus gedenken we: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis met Pasen.
(lees verder...)

12 maart 2014

Vasten vind je in elke traditie en cultuur. In de Bijbel is vasten loslaten, herstellen, genezen. In het Evangelie lezen we dat Jezus veertig dagen en nachten vast in de woestijn.
(lees verder...)

19 maart 2014

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vandaag gaan we in op soberheid.
(lees verder...)

26 maart 2014

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vanuit de stilte die in het midden staat groeien de andere twee wel uit… vandaag staan we stil bij solidariteit.
(lees verder...)