Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2013

lees de recentste kroniek

2 oktober 2013

Af en toe zien we van de bisschop van Rome Franciscus een gebaar of een woord dat klinkt en dat ons doet nadenken. Het is sympathiek en hij staat dicht bij de mensen. Als hij in de kerk de eucharistie voorgaat dan is het ingetogen maar zodra hij achteraan staat om de mensen te ontmoeten en buiten de kerk is, zie je hem mensen aanspreken, hij straalt en kijkt ze aan. In een ontmoeting met de Argentijnse bisschoppen enkele maanden terug is zijn woord niet mis te verstaan. Het is wel tot bisschoppen gericht maar ook naar ons toe. Hier wat stof tot nadenken.
(lees verder...)

9 oktober 2013

In ons vorig artikel namen we de woorden van bisschop van Rome Franciscus die zei: 'Ik vraag u vooral dat elke pastoraal in het teken zou staan van de missionaire zending.' Wat wil hij daar precies mee zeggen? In het maandblad Streven van september 2013 staat een interview met hem dat juist ingaat op de toekomst en die openheid. Ik geef hieronder een citaat uit Streven, over hoe de paus de Kerk ziet in de toekomst.
(lees verder...)

16 oktober 2013

In de federale stuurgroep zijn we het laatste jaar vele keren samengekomen en bekeken we onze weg naar een pastorale eenheid. Hiervan een uitgebreid verslag dat Trees Lavens, stafmedewerker van het CCV, schrijft als een samenvatting van de afgelopen periode.
(lees verder...)

23 oktober 2013

Met het feest van Allerheiligen in zicht willen we stil staan bij het evangelie dat we die dag beluisteren en mogen wij de wapenrusting aantrekken van God.
Wie 'gewapend' is met charme kan alle harten winnen. Wie 'gewapend' is met een goed gevoel voor humor krijgt ongetwijfeld de lachers op zijn hand. En wat dan voor wie 'gewapend' is met de wapenrusting van God? Willen we onze wereld tot een betere en vredevollere plek maken, dan zijn we best 'gewapend'. Waarmee, dat vinden we bij Matteüs 5,3-10. Het gaat niet om zwaar geschut maar over innerlijke houdingen.
(lees verder...)

30 oktober 2013

De bomen verliezen hun bladeren, de dagen worden korter. De maand november die eraan komt, doet ons denken aan wat niet blijft en aan verdriet. Misschien steekt wat weemoed en treurigheid de kop op. Juist bij het begin van deze maand vieren we het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Hierbij wat uitleg over de weken die komen.
(lees verder...)

6 november 2013

Er zijn dagen om alleen te zijn en dagen dat je nood hebt aan mensen om je heen. Er zijn dagen om te eten en te drinken, om kracht op te doen en te genieten, en dagen om te vasten. Er zijn dagen van nemen en dagen van delen. Dagen van actief bezig zijn en dagen van stilte. Dagen van zon en toekomst en dagen van duisternis en nacht. Rusteloos is het leven van een mens, rusteloos het verlangen om te zijn. Rusteloos het zoeken naar zin en betekenis, naar een doel om voor te leven, en naar iets of iemand die 'vaste Grond' is. Bovenstaande woorden zijn geïnspireerd op een tekst uit het boek Prediker 3, 1-15.
(lees verder...)

13 november 2013

We mochten samen de innige dagen van Allerheiligen en Allerzielen gedenken, verbonden met allen aan de overkant. Het waren dagen van samenzijn, dankbare herinnering, ook momenten van verdriet en vragen om gebed en vriendschap. Zo mag onze gemeenschap zijn wat Jezus ervan droomt: een gemeenschap waar we als mens thuiskomen bij elkaar en bij God.
Het is passend op het eind van het kerkelijk jaar jullie allen te danken!
(lees verder...)

20 november 2013

Op 14 september is in Gent de bisschop van Angoulême in Frankrijk komen spreken, Claude Dagens. De woorden die hij sprak zijn uitdagend voor iedereen die christen wil zijn. We geven hier enkele fragmenten weer van zijn spreekbeurt, stof tot nadenken…
(lees verder...)

27 november 2013

We gaan zondag met de advent van start. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Een nieuw kerkelijk jaar is begonnen. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen.
(lees verder...)

4 december 2013

In de drie kerken op de federatie hebben we het programma van de advent en de kersttijd goed voorbereid. Mag het een tijd zijn van openheid naar Jezus' komst toe. Met Kerstmis zullen we horen dat er geen plaats was in de herberg. Zal er plaats zijn in ons hart? Laten wij alvast onze zintuigen open zetten en Zijn komst voorbereiden. De liturgie van de advent is een uitstekende kans om mee te gaan in deze beweging naar Kerstmis toe. De lagere scholen die met de parochie meewerken, de koren die de liturgie opluisteren en daarnaast de vele vrijwilligers die het beste van zichzelf geven zullen ons daarbij de weg tonen.
Je bent verwacht en allen van harte welkom in de adventsvieringen.
(lees verder...)

11 december 2013

De geur van vers gemaaid gras en pas geoogst koren, mooie landschappen en een toevluchtsoord van rust uit de drukke stad. Onzichtbaar en verborgen in dit plaatje is de harde realiteit van de armoede. Armoedebeleid is in de eerste plaats een stadsbeleid en daar gaan ook de meeste centen naartoe. Toch is het leven in armoede voor veel mensen op het platteland de harde dagelijkse realiteit.
(lees verder...)

18 december 2013

Enkele dagen voor Kerstmis mogen we al wat vooruit zien naar wat komt. We zijn op weg gegaan in een tijd van verwachten en advent. Wat staat er met Kerst te gebeuren, wat viert een christen daar eigenlijk? Als christen kijk je niet alleen naar de gezelligheid en de groene kerstbomen. Ze mogen er ook zijn maar er is toch meer voor ons…
(lees verder...)

26 december 2013

We willen alle mensen van harte danken die tijdens de Kerstdagen in liturgie en gebed en in dienstbaarheid zich hebben ingezet om van Kerst een feest van christen-zijn te maken! Het is een vreugde en een genade om te mogen weten dat we samen als geloofsgemeenschap bij Jezus thuis willen komen en daarbij ook anderen willen betrekken. Van harte een welgemeende dank voor je inzet en je gebed!
(lees verder...)