Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2013

lees de recentste kroniek

3 april 2013

Met deze editie willen we jullie allen een gezegend Paasfeest toewensen! Dank zij vele mensen is de Goede Week een tijd van geloofsverdieping geworden. Van harte dank aan alle mensen die in het kerkgebouw en ook daarbuiten hebben meegeholpen om de boodschap van Jezus Christus te ontdekken en te verspreiden. De Goede Week was een tijd van geloofsverdieping of ook geloofsontdekking, bewust met Jezus meegaan in de tijd van het lijden en op Pasen ja zeggen op een God die we ontmoeten in Jezus Christus.
(lees verder...)

10 april 2013

Naar aanleiding van de nieuwe bisschop van Rome die de naam van Franciscus draagt willen we iets meegeven over de figuur van Franciscus en wat hij voor de Kerkgemeenschap betekent. In Rome heeft Jorge Mario Bergoglio in zijn eerste homilie als paus Franciscus meer aandacht en bescherming gevraagd voor de armen en voor de natuur. Zijn eenvoud breekt deuren open die jaren gesloten waren net zoals dit het geval is geweest bij Franciscus in de twaalfde en dertiende eeuw. Maar wie is Franciscus van AssisiŽ die hij kiest als inspiratiefiguur bovenop zijn verbondenheid met Jezus Christus?
(lees verder...)

17 april 2013

We zijn de Paastijd ingegaan en na de heel geslaagde Goede Week waarin we mee zijn gegaan met Jezus Christus hebben we ons geloof vernieuwd. In deze Paastijd groeien we in geloof toe naar Pinksteren. De Paastijd is een periode van geloofsverdieping en verinnerlijking van wat we op Pasen belijden en verwoorden als christen.
(lees verder...)

24 april 2013

Het feest zit in Jezus. Hij schoof graag aan aan feesttafels, lezen we in zijn levensverhaal, het evangelie. Hij geniet ervan en wijst kniezers terecht. Hij draagt bij tot de feestvreugde, niet alleen door van water wijn te maken, maar door naar mensen te luisteren en in te gaan op hun verlangen om los te komen uit de greep van wat hen belet te leven, ziekte, schuldgevoelens, afwijzing, depressie… Sommigen reageren feestelijk-uitbundig: ze kregen meer dan ze verwachtten.
(lees verder...)

2 mei 2013

Op 1 mei zijn we op bedevaart naar Dadizele geweest met onze federatie om de Mariamaand biddend te starten. We hebben de intenties meegedaan van onze gemeenschappen.
(lees verder...)

8 mei 2013

De laatste weken, tijdens de Paastijd, hebben we ons week na week voorbereid op Pinksteren, op de gave van de heilige Geest. Enkele keren kwamen mensen met de vraag: 'Wat is dat die heilige Geest, ik kan hem niet zien of ervaren? Als het zo spectaculair is zoals in de Bijbel dan kan ik daar niet bij'.
(lees verder...)

15 mei 2013

De heilige Geest werd aan de Kerk geschonken op het Pinksterfeest. Hij daalde neer over bange en onzekere leerlingen, die samen met Maria, de moeder van Jezus, zich terugtrokken in de bovenzaal van een huis. Vervuld van de heilige Geest verlieten ze meteen hun verblijfplaats en trokken naar buiten om vrijmoedig Jezus te verkondigen. Hun angst en hun twijfel werd overwonnen. Onverschrokken en enthousiast legden ze getuigenis af van de blijde boodschap: in Jezus is de menslievendheid van God voor allen zichtbaar geworden.
(lees verder...)

22 mei 2013

Met Pinksteren dat voorbij is en de vraag om de Geest van God in ons midden, willen we vandaag beginnen we met een heel herkenbaar verhaal als het gaat over gemeenschapsvorming en als parochie samen op weg gaan. Het stemt tot nadenken...
(lees verder...)

29 mei 2013

Zoals mei de 'Mariamaand' wordt genoemd, zo werd in de hoogdagen van de devotie tot het heilig Hart van Jezus tussen 1910 en 1960 de maand juni ook wel 'maand van het heilig Hart' genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de 'ziel' van de mens. “Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet SamuŽl te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning.
(lees verder...)

5 juni 2013

In het Lucasevangelie horen we vaak over Jezus die op weg is en die mensen ontmoet en luistert en spreekt. Een bijzondere ontmoeting is die van Jezus met ZacheŁs, we bekijken eens wat in het evangelie staat opgetekend.
(lees verder...)

12 juni 2013

Stilte, hier wordt geblokt...! Het is weer de jaarlijkse tijd van spanning en onzekerheid. Uiteraard bij het 'lijdend voorwerp', de student. Blok- en examentijd is een veeleisende tijd - maar ook bij heel de 'entourage'.
(lees verder...)

19 juni 2013

Juni… examentijd… een tijd van stress voor jongeren en leerkrachten. Bij velen staat de boog gespannen. Eťn woord kan volstaan om mensen te doen 'ontploffen' en alles op te geven maar ook om weer verder te doen en een licht in de toekomst te zien.
(lees verder...)

26 juni 2013

Op het einde van dit werkjaar willen we alle vrijwilligers bedanken die op onze federatie en St.-Michielsbeweging het beste van zichzelf geven. God is onze Vader en Hij kent ons hart. Zoals in elk huishouden zon en regen voorkomen, zo zijn wij als christen onderweg als gemeenschap. Af en toe komen de zon en de regen gelijktijdig voor.
(lees verder...)