Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2013

lees de recentste kroniek

2 januari 2013

”Vrees niet”... is een zin die Jezus heel vaak heeft uitgesproken. Geen toeval: want angst verlamt en maakt dat mensen geen toekomst zien. De boodschap van het geloof is precies: toekomst maken. Christenen werden “mensen van de weg” genoemd. Wie op weg is, maakt toekomst. Wie bang is, gaat neerzitten. Dat Jezuswoord: “vrees niet” is vandaag, meer nog dan vroeger, noodzakelijk en bevrijdend. De Britse socioloog Frank Furedi zegt dat onze samenleving is getekend door een “cultuur van de angst”. Misschien is onze angst vooral een gevolg van de zinledigheid. Het leven is zinvol, zegt God. Dat is de reden waarom we niet bang hoeven te zijn!
(lees verder...)

9 januari 2013

Jezus Christus is geboren in het Midden-Oosten, in een klein land, binnen een joodse gemeenschap. Daarna gingen de eerste leerlingen de Blijde Boodschap uitdragen en één van hen was Paulus. Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Korinthe:
“Wij horen allemaal samen bij Jezus."
(lees verder...)

16 januari 2013

Het heeft zin om te denken en te kiezen en niet oppervlakkig te willen leven. Jezus Christus heeft ook nu iets vreemds maar het was ook zo toen 2000 jaar geleden… en toch spreekt men nog over Hem en velen willen doorgeven wat Hij betekent voor ons nu vandaag!
(lees verder...)

23 januari 2013

Deze week is er de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. Van 18 tot 25 januari, een week lang, wordt onze aandacht en gebed gevraagd voor het probleem van de verdeeldheid onder de christenen. We kijken daarom wat ons samenbindt en waar we gelijkenissen hebben. Op het eerste zicht hebben wij hier in Vlaanderen niet zoveel met verdeeldheid tussen de christenen te maken. Als rooms-katholieken zijn we duidelijk in de meerderheid. Maar ook in Kortrijk zijn er drie evangelische kerken, een protestantse kerk en een orthodoxe kerk. Elk beleven en vieren we ons christelijk geloof op een eigen wijze.
(lees verder...)

30 januari 2013

Wat is gedrevenheid? Volgens Van Dale is gedrevenheid: het "door een sterke aandrang gestuurd" zijn, "het door een geestelijke of hogere macht gedreven, aangezet worden". Iets/iemand zet aan en zendt op weg. Gedrevenheid is beweging naar binnen en naar buiten. Maar je kunt niet uitrijden, als de motor stilvalt. Het volstaat niet om empathie en aandacht te hebben, om zachtmoedig en vol begrip te zijn. Je moet ook blijk geven van eigen geloof en overtuiging om ernstig genomen te worden. Hoeveel tijd maken we vrij voor ons eigen geloofsleven?
(lees verder...)

6 februari 2013

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 13 februari, de 'vastentijd' met Aswoensdag. Deze voorbereidingstijd naar de Goede Week toe, daarbij gedenken we de laatste levensweek van Jezus: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis met Pasen.
(lees verder...)

20 februari 2013

Vasten vind je in elke traditie en cultuur. In de Bijbel is vasten loslaten, herstellen, genezen. In het Evangelie lezen we dat Jezus veertig dagen en nachten vast in de woestijn.
(lees verder...)

27 februari 2013

Wanneer we vandaag de dag een boekenwinkel binnenstappen, worden we om de oren geslagen met kookboeken allerhande: de eetbijbels. Ook tijdschriften besteden steeds meer aandacht aan de thematiek van het voedsel en de maaltijd. Tegelijkertijd schieten trendy eethuizen als paddenstoelen uit de grond. Op tv kan je dagelijks kijken naar verschillende gerechten die worden klaargemaakt met zeer deskundige uitleg. Het is wellicht geen overdrijving om te zeggen dat we vandaag in een eetcultuur leven.
(lees verder...)

6 maart 2013

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vanuit de stilte die in het midden staat groeien de andere twee wel uit… daarom staan we eerst even stil bij stilte…
(lees verder...)

13 maart 2013

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vanuit de stilte die in het midden staat groeien de andere twee wel uit… vandaag staan we stil bij solidariteit.
(lees verder...)

20 maart 2013

Ons aandachtspunt voor de veertig dagen naar Pasen toe hebben we in drie woorden samengevat: Stilte - Solidariteit - Soberheid. Vanuit de stilte die in het midden staat groeien de andere twee wel uit… vandaag staan we stil bij soberheid.
(lees verder...)

27 maart 2013

We zijn in de Goede Week en we noemen deze week goed omdat we de goede mens Jezus ontmoeten. Dit contact met Jezus geneest ons, schenkt ons vrede. Jezus overwint kwaad en dood door zijn vergiffenis van zonden en door zijn opstanding tot eeuwig leven. Wat de komende dagen gebeurt in Jezus' leven en hier anno 2013 beschrijven we kort, dag per dag.
(lees verder...)