Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2012

lees de recentste kroniek

10 oktober 2012

Bij het begin van het nieuwe werkjaar schreven de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief met als titel: 'Christen zijn in deze tijd'. Jezus Christus deed zelf veel vragen oproepen tijdens zijn aardse leven. Ook wij stellen de vraag: ' Wat is het eigene van een christen?'
(lees verder...)

17 oktober 2012

In de maand oktober wordt gevraagd om de aandacht te vestigen op de wereldkerk, broeders en zusters in hetzelfde geloof. Even de blik verruimen en verder kijken dan de plaatselijke geloofsgemeenschap is een teken van interesse maar ook verrijkend en bemoedigend. We geloven in Jezus Christus en hoe we hem in ons midden weten is verschillend op de verschillende plaatsen. Ook de uitdagingen zijn heel verschillend.
(lees verder...)

24 oktober 2012

We hebben reeds enkele keren geschreven over 'christen zijn in deze tijd' en vorige week lieten we twee mensen aan het woord die in SyriŽ leefden als christen in een zeer moeilijke situatie, getekend door geweld en oorlog. Ook dichter bij huis kunnen we in de gemeenschapsviering en op de plaatsen van dienstbaarheid christenen ontmoeten. Vandaag staan we stil bij een heel levendig getuigenis van jonge christenen in het Heuvelland.
(lees verder...)

31 oktober 2012

De bomen verliezen hun bladeren, de dagen worden korter. De maand november die eraan komt doet ons denken aan vergankelijkheid en verdriet. Misschien steekt wat weemoed en treurigheid de kop op. Juist bij het begin van deze maand vieren we het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Hierbij wat uitleg over de weken die komen.
(lees verder...)

7 november 2012

Elk najaar maken parochies en federaties zich klaar om de jonge mensen die voor het vormsel kiezen hartelijk te onthalen. Rond het vormsel is altijd veel te doen, hoe zullen we het aanpakken dit jaar? Ter informatie voor jullie willen we de grote lijnen ervan weergeven. We spreken over 'de catechese van de weg'.
(lees verder...)

21 november 2012

We mochten samen de innige dagen van Allerheiligen en Allerzielen vieren, verbonden met allen aan de overkant. Het waren dagen van samenzijn, dankbare herinnering, gebed en vriendschap. Voor veel mensen zijn het ook dagen van verdriet en een tijd waar de wonde van het afscheid en verlies weer pijn doet. Mogen we elkaar als familie en vrienden dragen en ondersteunen als we de pijn zien bij elkaar.
(lees verder...)

28 november 2012

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we inderdaad met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen.
(lees verder...)

5 december 2012

De voorbereidingstijd naar Kerstmis toe heeft zoals bij een geboorte die komt - uitzien en verlangen naar. Die voorbereiding vraagt een actieve rol van wie zich christen noemt, het gaat niet zomaar vanzelf. Vraag het maar aan jonge ouders die zich voorbereiden op de geboorte van hun kindje. Ook met de advent als voorbereiding naar Kerst toe is dat zo.
(lees verder...)

12 december 2012

De tijd van de advent is een tijd van waakzaamheid, dat hebben we de vorige keer aangebracht. Tekens in de advent kiezen we er ook voor om de mensen die het minder hebben nabij te zijn en hen ook als onze broer en zus te helpen. De actie van Welzijnszorg maakt ons daar elk jaar attent op. Dit jaar kiest men voor de slogan: 'Armoede verjaart niet.'
(lees verder...)

19 december 2012

Enkele dagen voor Kerstmis mogen we al een wat vooruit zien naar wat komt. We zijn op weg gegaan in een tijd van verwachten en advent. Wat staat er met Kerst te gebeuren, wat viert een christen daar eigenlijk? Als christen kijk je niet alleen naar de gezelligheid en de groene kerstbomen. Ze mogen er ook zijn maar er is toch meer voor ons…
(lees verder...)

26 december 2012

We willen alle mensen van harte danken die tijdens de Kerstdagen in liturgie en gebed en in dienstbaarheid zich hebben ingezet om van Kerst een feest van christen-zijn te maken! Het is een vreugde en een genade om te mogen weten dat we samen als geloofsgemeenschap bij Jezus thuis willen komen en daarbij ook anderen willen betrekken. Van harte een welgemeende dank voor je inzet en je gebed!
(lees verder...)