Overzicht van de federale kronieken
juli-september 2012

lees de recentste kroniek

18 juli 2012

In deze vakantie-editie kiezen we ervoor een tekst te nemen van Manu Verhulst uit zijn boek ‘Voltanken met hoop’, hij draagt als titel: ‘Vakantie’.
(lees verder...)

8 augustus 2012

We zijn nog volop in de vakantietijd en daarom een woord van dank aan de vele vrijwilligers op de parochies en beweging, in de verschillende werkgroepen en bijeenkomsten.
(lees verder...)

14 augustus 2012

Tijdens de maand augustus horen we regelmatig in de zondagsevangelies hoe Jezus mensen ontmoet en met hen spreekt, naar hen luistert. Het zijn ontmoetingen die de evangelieverhalen kleur geven in deze zomertijd. De evangelist Johannes geeft ons echt stof tot nadenken in de vakantietijd. Ook wij ontmoeten mensen op onze weg elke dag. In de tijd van vakantie zien we soms andere mensen dan in het gewone werkjaar. We luisteren en spreken anders met elkaar, wat minder stressvol, meer ontvankelijker, we hebben
wat meer tijd… Vakantietijd is in elk geval een kans om met andere ogen elkaar te zien en te ontmoeten.
(lees verder...)

22 augustus 2012

De vakantie loopt ten einde en het nieuwe werkjaar begint. In het bedrijfsleven is de jaarlijkse vakantie al achter de rug, men is daar al weer volop aan de slag. Over een tiental dagen gaan de schoolpoorten terug open om de leerkrachten, de kinderen en de jongeren te begroeten voor een nieuw schooljaar. Ook de Kerkgemeenschap bereid zich voor op een nieuw werkjaar.
(lees verder...)

5 september 2012

In de federale stuurgroep werd nagedacht over de toekomst en dat er is gesproken over pastorale eenheden. Naast de organisatie is op de eerste plaats de visie waarom we christen zijn zeer belangrijk. Op vandaag loont het de moeite om christen te zijn. Wat verandert er in je leven als je christen bent en als christen probeert te leven? Wat betekent het christen te zijn en hoe kunnen we elkaar daar bij helpen?
(lees verder...)

12 september 2012

Op vandaag loont het de moeite om christen te zijn. Wat verandert er in je leven als je christen bent en als christen probeert te leven? Wat betekent christen zijn en hoe kunnen we elkaar daar bij helpen? Christen zijn is Iemand toebehoren… het zijn deze woorden die zijn opgenomen bij het begin van de brief van de Belgische Bisschoppen die deze maand uitkwam en die als titel draagt: 'Christen zijn in deze tijd.'
(lees verder...)

19 september 2012

We behoren aan Jezus Christus toe, hebben we vorige week gehoord, als we christen willen worden. Verkeerdelijk wordt het evangelie vaak begrepen als een afgewerkt product, zoiets van: 'Die mensen geloofden toen echt.' Maar het geloof van elke christen is een zoektocht en een groeiverhaal. Ook zo mogen we de Bijbel lezen. Niemand is als christen geboren, je wordt christen als je dat wil door je aan Jezus te geven.
(lees verder...)

26 september 2012

Bij het begin van het nieuwe werkjaar schreven de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief met als titel: 'Christen zijn in deze tijd'.
Deze nieuwe brief past in de verdere uitwerking van de intentie van enkele jaren terug om te 'Groeien in geloof'. Zo stonden we in de voorbije jaren stil bij het geloven zelf, het belang van Gods woord (de Schrift), de geloofsinhoud (het Credo) en de sacramenten.
(lees verder...)