Overzicht van de federale kronieken
april-juni 2012

lees de recentste kroniek

4 april 2012

Als u dit blad openslaat dan zijn we volop in de Goede Week en we noemen deze week goed omdat we de goede mens Jezus ontmoeten. Dit contact met Jezus geneest ons, schenkt ons vrede. Jezus overwint kwaad en dood door zijn vergiffenis van zonden en door zijn opstanding tot eeuwig leven. Wat de komende dagen gebeurt in Jezus’ leven en hier anno 2012 beschrijven we kort, dag per dag. (lees verder...)

11 april 2012

Met deze editie willen we jullie allen een gezegend Paasfeest toewensen! Dank zij vele mensen is de Goede Week een tijd van geloofsverdieping geworden. Van harte dank aan alle mensen die in het kerkgebouw en ook daarbuiten hebben meegeholpen om de boodschap van Jezus Christus te ontdekken en te verspreiden. De Goede Week was een tijd van geloofsverdieping of ook geloofsontdekking, bewust met Jezus meegaan in de tijd van het lijden en op Pasen ja zeggen op een God die we ontmoeten in Jezus Christus. (lees verder...)

18 april 2012

Met Kerstmis vieren we in de liturgie dat Jezus wordt geboren. Het is geen sprookje waarin we geloven, het gaat over onze concrete geschiedenis. God toont zijn Liefde voor iedereen en niet voor een beperkte groep, zonder onderscheid van rang of stand bemint God ons allemaal. Met Pasen kunnen we aansluiten in de geest van Jezus’ Verlossing, dat is een keuze die je maakt. Het doet iets als mensen in de Paasvieringen deze stap zetten. Je zal in dit Kerk en Leven in de plaatselijke rubrieken over Pasen uitgebreid daarover de beelden zien. Het stelt ook de vraag meteen: waarom hernieuwen we op Pasen ons doopsel? Wat doen we daar eigenlijk? (lees verder...)

25 april 2012

Nog nadenkend bij de Paasvreugde is het goed en deugddoend om in de Paastijd blijvend herinnerd te worden aan de keuze om christen te zijn. Het is niet evident dat we kiezen om christen te zijn – we leven in een heel andere context bijvoorbeeld dan 20 jaar terug. Als we deze weken even doorlopen van Pasen naar Pinksteren dan zien we dat in het liturgische leven heel wat momenten zijn voorzien die ons bemoedigen in die keuze als christen. (lees verder...)

2 mei 2012

Op één van de voorjaarsdagen in deze bijzondere lente, zie je een meeuw in de lucht. Hij laat zich meedrijven op de luchtstroming, de thermiek. Hij beweegt zijn vleugels niet, maar zweeft in grote cirkels rond, dan weer linksom en dan weer rechtsom. Schitterend wit steekt de vogel af tegen de strakblauwe hemel. Na een minuut of vijf verdwijnt hij in de verte, uit het zicht. Het is een prachtig schouwspel. (lees verder...)

9 mei 2012

Op 1 mei zijn we op bedevaart geweest naar Dadizele met onze federatie om de Mariamaand biddend te starten. We hebben de intenties meegedaan van onze gemeenschappen en elders op deze bladzijde kan je een verslag daarvan vinden. We danken de mensen die o.l.v. Walter Deschodt deze dag feilloos hebben georganiseerd. (lees verder...)

16 mei 2012

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren zien we hoopvol uit naar de kracht van Gods nabijheid. We noemen dat de heilige Geest – omdat Jezus die ook zo heeft genoemd. Vandaag sta je als christen niet in het luide applaus omwille van je keuze voor Jezus Christus. Het is elke dag verder doen en vertrouwen dat Jezus redt. In deze meimaand kunnen we ons spiegelen aan Maria die Jezus is gevolgd van geboorte tot sterven en verrijzen en nadien ook met de leerlingen getuige is geworden van een leven met Hem na Pinksteren. (lees verder...)

23 mei 2012

Pinksteren komt van het Griekse pentecoste, dat ‘vijftigste’ betekent, de 50ste dag na Pasen (en dus 10 dagen na Hemelvaart). Het staat voor de 50 dagen durende ‘vreugdetijd’ van Pasen tot en met Pinksteren. Pinksteren is één van de oudste grote feesten van de Kerk, de gedachtenis van de ‘uitstorting van de Geest’, de Trooster en Helper. (lees verder...)

30 mei 2012

‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plots kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vervulde het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Ze raakten allen vol van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf‘ (Handelingen 2,1-4) (lees verder...)

6 juni 2012

Stilte, hier wordt geblokt...! Het is weer de jaarlijkse tijd van spanning en onzekerheid. Uiteraard bij het ‘lijdend voorwerp’, de student. Blok- en examentijd is een veeleisende tijd - maar ook bij heel de ‘entourage’.
Zij die met de student verbonden zijn weten heel vaak niet meer wat te doen. Vraag je hoe het gaat, dan “moet je niet altijd komen zagen!” vraag je niets, dan “heb je te weinig interesse”... (zucht…, wat is het beroep van vader of moeder toch moeilijk!) (lees verder...)

13 juni 2012

Het is juni en nog steeds is het voor de jongeren periode van examenkoorts. Kinderen en kleinkinderen zitten inderdaad weer met de neus in de boeken. Het is druk of heel stil, er is wat spanning zelfs. Zo gaat dat, want iedere student werkt op zijn eigen manier. De zorg van moeders en oma’s neemt toe en ook de vaders en grootvaders zijn attent. Want examenperiode wil ook zeggen: je kinderen een beetje verwennen, wat extra fruit, op tijd een drankje, een babbel en vooral veel aandacht. Dat zijn allemaal ingrediënten die het studeren en de motivatie bevorderen. (lees verder...)

20 juni 2012

Een coach vraagt nooit een time-out als zijn ploeg geolied draait, wel als de tegenstander de overhand heeft, de ploeg vermoeidheid toont, het tactische faalt,
als de ploeg door omstandigheden in mindere doen is. De time-out moet dan
rust brengen in de ploeg, gelegenheid bieden aan de coach om het tactische spel bij te sturen. Het moet een tijd zijn om energie te putten, scherp te stellen, vertrouwen te vinden om de tegenstrever te verslaan, nadien weer frisser het veld op te stappen. (lees verder...)

27 juni 2012

De maand juni is de tijd waar we in tal van bijeenkomsten het werkjaar dichtvouwen. In vele bijeenkomsten worden data voor de toekomst besproken en is er een moment van terugblik op het afgelopen werkjaar. We hebben dit ook gedaan op het einde van het werkjaar met beide parochieraden en de jongerenkern van de St.-Michielsbeweging. (lees verder...)